За този сайт
Image

Този сайт е изграден и се поддържа от братя-масони, членове на Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски ритуал в България. В него ще намерите информация за историята за нашето Братство, за работата ни днес и утрешните ни планове.

Защо сме се заели с този градеж, извън приглушената светлина на нашите работилници, в пространството на съвременните електронни комуникации? Нека да отговорим с думите на Готхолд Лесинг, които звучат така актуално и днес:Image

"Има много да се желае във всяка държава да има мъже, които биха били свободни от всякакви предрасъдъци спрямо нациите и които биха знаели точно кога патриотизмът престава да бъде добродетел.

Има много да се желае във всяка държава да има мъже, които не биха били подчинени на предрасъдъка на своята вродена религия, които не биха повярвали, че всичко би трябвало неизбежно да е добро и вярно, което те разбират като добро и вярно.

Има много да се желае във всяка държава да има мъже, които гражданското величие да не ги заслепява и от гражданската незначимост да не се отвращават."

Има много да се желае в нашата държава, в нашите семейства, в самите нас. И ние искаме да го постигнем с мъдрост, сила и красота. Затова сме масони и затова сме тук, с Вас.