Съвместен ритуал в 29 степен на Върховните съвети на Гърция и България

Image

Image 

Image 

Image 

Image