Основни принципи за признание на Велика Ложа (Приети от Великата Ложа на Англия на 4.09.1929 г.)

НВУ Велик Майстор поиска от Съвета да формулира основните принципи по които тази Велика Ложа ще бъде приканвана да признае която и да е Велика Ложа, кандидатствуваща за признание от Английската юрисдикция, с което Съвета на Главните Цели се съгласи. Формулировката впоследствие бе утвърдена от Великия Майстор и тя ще бъде в основата на въпросника, който ще бъде изпращан в бъдеще до всяка юрисдикция, която иска Английското признание. Съветът иска не само тези организации, но и Братята от цялата юрисдикция на Великия Майстор да бъдат напълно информирани за тези основни принципи на масонството зад които Великата Ложа на Англия е стояла през цялата си история.

1) Регулярност на произхода – съответната Велика Ложа трябва да е инсталирана законно от правомерно Призната Велика Ложа или от три или повече редовно инсталирани ложи.

2) Вярата във В.·. А.·. Н.·. В.·. и Неговата проявена воля да бъдат основно изискване при иницииране на нови членове.

3) Всеки, който бива иницииран трябва да положи клетва над или виждайки отворената Книга на Светия Закон, което представлява откровението свише, което е обвързващо за съвестта на конкретната личност, която бива инициирана.

4) Членският състав във Великата Ложа и отделните й Ложи трябва да е съставен единствено от мъже, като тези Ложи не трябва да имат Масонски взаимоотношения с какъвто и да е вид Смесени Ложи или Масонски организации, които допускат жени в своите редове.

5) Великата Ложа трябва да има суверенно право над Ложите под нейно ръководство; тоест тя е отговорна, независима, самоуправляваща се организация с единствена и неоспорима власт над Занаята или трите Символични Степени (Чирак, Калфа и Майстор Масон) в рамките на нейната юрисдикция; и по никакъв начин не трябва да е подчинена или да дели властта си с Върховен Съвет или друга Сила, претендиращи за контрол и надзор над тези степени.

6) Трите Велики Светлини на Масонството, именно Книгата на Светия Закон, Правият Ъгъл и Пергелът винаги да бъдат изложени когато Великата Ложа или нейните съставни ложи работят, като най – важна от тях е Книгата на Светия Закон.

7) Обсъжданията за религия и политика в Ложата трябва да бъдат строго забранени.

8) Принципите на Древните Ориентири, обичаи и практики на Занаята трябва да се спазват стриктно.