БРАТСКАТА ВРЪЗКА – БРАТСКАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА.

Аз съм чирак. На три години само. Стоя в реда до северната колона и гледам Братята. Толкова мисли и въпроси имах, имам и ще продължавам да се интересувам по пътя на конфликта в мен, най- трудно дефинирания, най-трудно разпознаваемия, сблъсък между доброто и злото, който ще продължи докато отражението ми в сърцата на Братята ме избави от собствените ми съмнения за самия мен. Това противоборство го разпознавам в символиката на ритуала. Така гледайки от страни прочитам страховете си, откривам надеждите си, сега от ъгъла на Северната колона виждам и посоката, в която искам да вървя.

Братята... Връзката между нас в каква плоскост се осъществява? Наричаш ме Братко Не е ли това помпозно народняшко обръщение към хора, които са се събрали с надеждите или с намеренията да търсят сигурност или просто облаги в напрегнатите си професионални кариери. Нима това не е поредното калибровано от хилядолетията клиширано човешко лицемерие? Аз съм Чирак, но в сърцето ми ведно със съмненията вече зрее истината, зрее усещането за координатната система и този процес на сомоосъзнаване на ценностите, ме прави невероятно оптимиостично настроен.

Самоосъзнаването посочва в мен, че Братската връзка се случва в най-фино изтъканата житейска плоскост, а именно - в духовния аспект на моята личност, плоскост изградена върху ценностната система на личността въобще. Връзката с моите Братя е изобразявам в съзнанието си като хармонизирана система от ценности. Ценностите, които ни свързват са градирани към Светлината и стремежа към благородство, великодушие и жажда за истинско радикално самоусъвършенстване. Тази Братска връзка е двигател на саморазвитието и тази Братска връзка ще ме спаси от човешките слабости и зависимости, защото ние сме заедно духовно в Храма за да си напомняме и да си доказваме ежедневно, че силата на духът, силата на знанието, силата на благородството е безгранична, неуязвима и независима в този изпълнен с разруха, изкушения, въжделения, щастие и нещастие свят.

Връзката между Братята е мост между духовното и физическото. И затова Братската връзка никога няма да постави пред изпитание ценностната система на Брат си. Братската връзка ще подпомогне Брата за да не изпадне в ситуация на зависимост от тъмните сили и ще поднесе тази безгранична помощ в рамките на ценностите, подредени от масонството в хилядолетният си ред. В това е усещането за мощ, което почувствах в момента на осъзнаване на съществуването на Братската верига. Силата на прозрението за значението на ценностите в човешката личност, противопоставени срещу човешката суета, осветява духът, дава дълбочина на логиката за да даде физическа сила и красота на тялото.

Братската връзка е насочена в разбиване на традиционните предразсъдъци и канари от житейско недоверие, което спъва, обругава развитието на духовното и рационалното в човешкото същество. А бездуховното, страхът, комплексарщината, дребните дразнения създават условия за сребролюбие, деспотизъм, авторитаризъм, довеждащи всяка личност до унизителната за човешкото същество - вечна в безвремието самота. С какво разполагаме като контра теза - Братската връзка е силата, която може да се противопостави срещу алчността, тесногръдието, стотинчовщината – кратери в духовността на нацията ни, разкъсващи съвременното ни българско общество. Присъдата, произнесена от времето за безсърдечното обругаване на човешките принципи, разбиването на масиви от столетни ценности в името на лъскави играчки напазарувани от магазин на едро, е жестока, гротесна и е измерима само с духовната нищета на хората от вън. Братската ценностна система е надеждата, силата, въжделението за възраждането на родината ни, за хармонизиране на народът ни в името на бъдещето, което ние днес правим за нашите малки деца.

Вярвам Братя във вашите ценности и ще продължавам да вярвам докато Светлината победи тъмните сенки навсякъде и завинаги.

Аз съм Чирак. Притихнал съм до северната колона. Ритуала ми показва пътя, по който винаги ще се стремя да вървя.