МЕЧТА НА СВОБОДЕН ЗИДАР

Свободният зидар живее незабелязано между хората.

Той не се поддава на принудите на обществото. Не приема нито неговото осъждане, нито неговата възхита. Не позволява неговите глупости, лъжи и заблуди да проникват дълбоко в душата му.

Само едно различава свободния от роба. Това е правото на избор, във всеки един момент от живота му.

Свободният зидар избира как да живее.

Зидарството притежава стройна система от образи и символи. Тя гради начин на мислене, който почива на хилядолетния човешки опит.

За щастливото съществуване са важни три неща:

- любовта към живота;

- стремежът към съвършенство;

- постигането на благополучие.*

Ако редът се обърка, ако постигането на благополучие изпревари любовта към живота и стремежа към съвършенство, започва тежко боледуване.

Лесно можеш да избереш лъжливия лукс. Живееш объркано и кратко, отиваш си без спомени, без да си оставил на следващите поне това, което си наследил.

Свободният зидар избира как да постъпи, без да се лишава от онова, което му харесва. Защото усещането за мяра е древна традиция на майстора и увенчава всеки градеж.

Там, на върха му, живее свободата.

Свободата е най-опасната дума в живота. В нейно име се вършат най-много престъпления и се проливат реки от кръв. Затова свободата е страшна, когато е смъртоносна лъжа.

И прекрасна, когато е искрен порив към щастието на всички.

Според Епикур има две блага, които са в основата на върховното блаженство: Тялото, свободно от болки и душата, свободна от тревоги.*

Всеки рицар на духа постепенно открива това чувство, докато гради самия себе си.

Тялото - да е свободно от болки и душата - да е свободна от тревоги.

Мечта на свободен зидар.

Да се опитаме да я постигнем!

-----------------------

*Дъглас, Н., Слингър, П.. “Алхимия на екстаза”. С. “Кибеа”. 2008.

*Епикур. “Епикур за щастието”. С. “Кибеа”