Кръстът като символ в древните астрономически системи
Автор : в-к Черно Море   

В най-древни археологически находки се открива кръстен знак. Откога човечеството влага в него смисъл, откога го свързва с най-висшите нива, никой не се наема да определи. Индусите го наричат свастика, знака на Агни. Предмет във вид на кръст, изработен от свещено дърво и използван в ритуали, е арани.

При скандинавските народи е съществувал същият знак, наречен Чукът на Тор поради неговата тайнствена магнитно-електрическа връзка с Тор, бога на гръмотевиците. В древногръцкия епос и в Римската империя този знак е имал особено значение.

В масонството този знак присъства под формата на дървения чук на Великия майстор. В наше време може да се направи паралел и с чукчето на съвременния съдия - знак на властта и силата, също както чукът е символ на могъществото на Тор, който според северните легенди с негова помощ разбива скалата и убива Милгардския змей. Шлиман откри този символ върху теракотовите дискове при разкопките на долните пластове пръст на мястото, където се е намирала древната Троя. В древната религия на гърците този символ е въплътен в образа на Прометей, носителя на огъня, разпънат в планините на Кавказ.

Този символ е съществувал в Мексико и Перу, а в древните гробници на Египет го намират във формата на свещеното Тау.

Символиката на агнеца божи е идентична със символиката на индийския бог Агни. Странно съвпадение ли е това?

Докато в едната религия божият агнец изкупва и взема върху себе си греховете на света, в другата богът Агни по същия начин изкупва греховете на боговете, на човека, на душата, на духовете на починалите предци и повторните грехове.

Централната точка - великото централно слънце на Космоса, е Бог според Кабала. Това е пресечната точка на две взаимноизключващи се сили - центростремителната и центробежната, под действието на които планетите се движат по елиптични орбити и преминавайки през Зодиака, очертават кръст. Тези две противоположни сили, макар и все още хипотетични и въображаеми, поддържат хармонията и стабилното непрекъснато движение на Вселената, а четирите извивки на свастиката символизират въртенето на Земята около нейната ос. Платон нарича Вселената "благословен бог", което се символизира от кръг, пресечен с буквата Х.

Степента на Кралската арка в масонството е съхранила кръста като тройното египетско Тау. Това е космическият кръг, по който бързо се върти астрономическият кръст, идеалният квадрат в питагорейската математическа система на числата.

В славянската митология божеството Сурва е идентично на арийското Суря - Слънцето, бога на топлината, плодородието и изобилието. Корените на празника, свързан с възраждането, с новата година, са далеч в дълбините на вековете. В сурвачките също се открива преплитане на клонките в кръстовидна форма.