АВГУСТЕЙШИ ОРДЕН НА СВЕТЛИНАТА
Основоположник на този “алски” Орден е Д-р Морис Видал Портман (Maurice Vidal Portman), известен алист, окултист, Масон и политик, който е бил член на дипломатическия корпус в Индия и Адаманските острови в края на 19-ти век. През времето прекарано по тези земи, той е имал възможност да се запознае подробно с литературата и ритуалните традиции, характерни за общностите в Източна Индия, в т.ч. на  Брамините, Будистите, Джаинистите, Мюсулманите и др., както и да усвои огромно количество най-различни обичаи, религиозни поверия и магически практики.

В първоначалната му форма Ордена не е имал много почитатели, но скоро след основаването му е било възложено на двама от неговите членове – Т.Х. Патисон (T.H. Patisson) и Б. Е. Дж. Едуардс (B. E. J. Edwards) да преработят ритуала и съдържанието му. Така в 1902г. брат Патисон става първият Пазител на Светлината (Guardian of Light).

Орденът включва следните степени:

1.       Първа степен (First Degree);

2.       Преходна степен (Passing Degree);

3.       Втора степен (Second Degree).

Орденът разполага с два храма – Храма на Гаруда No.1 (Garuda Temple No.1) и Храма на Гаруда No.2 (Garuda Temple No.2). Първият храм се е намирал в гр. Бедфорд, но впоследствие е бил преместен, първо в Йорк а след това в Халифакс. Вторият храм е основан в Лондон през 1970г.

Структурите съответстващи на отделните степени се наричат “Храмове” , а техните сбирки – “Ашаяна”. Всяка степен (наричана още “Чакрам) си има собствена йерархия от длъжностни лица/офицери. Ръководителите на  храмовете на трите степени са съответно “Пазител на Светлината”, “Президент на Гаруда” и “Индра”.

Членството е по покана, като кандидатите трябва да са Майстори Масони. Допълнително и неотменимо условие е всеки кандидат да представи Градеж, на тема по собствен избор, но не с политическо или Масонско съдържание.

Регалиите включват нагръдни знаци за всяка степен, като обща за всички степени е бялата пелерина с червен кант.

Ритуалите на отделните степени съдържат елементи на античните религии и индийската митология, подсилени с описания на египетски, римски и гръцки култове по начин който да направи достъпни източните теоложки и космогонни идеи. Важен елемент от ритуалната работа на Ордена е отбелязването на двете равноденствия – Пролетното и Зимното.

Седалището на Ордена е на адрес: 7 West Street, Shelf, HALIFAX, HX3 7LN.