СВЕТАТА КРАЛСКА АРКА
В Книгата на Конституциите, която задължително се връчва на всеки новопосветен Масон има една “предварителна уговорка”, която повтаря текста на Член II от Договора за Обединение, а именно, че чистото “старо” Масонство се състои от трите степени – Чирак, Калфа и Майстор Масон и Върховния Орден на Светата Кралска Арка”.

За първи път словосъчетанието “Кралска Арка” се среща  в текст от 1743г., в който се споменава за процесия в Ирландия на която двама “Превъзходни” (Excellents) са носели арка, описана като Кралска. Първия известен запис за “посвещение” в Кралската Арка е от 1757г., когато трима братя масони са били “издигнати” в степен “Света Кралска Арка” в гр. Фредериксбург, щата Вирджиния.

Исторически Светата Кралска Арка се е практикувала като “прикачена” към Третата Степен. “Античната” Велика Ложа я е третирала като Четвърта Степен, която се е присвоявала в рамките на Ложите. “Модерните” от своя страна не са я признавали като степен, поради което тя се е практикувала извън ложите. С време това е довело до формирането на Шапитри (Chapters) на Светата Кралска Арка (аналог на Ложа при “Занаята”).

В 1766 г. е конституиран “Великия и Кралски Шапитър на Кралската Арка на Йерусалим” (предшественик на днешния Върховен Велик Шапитър). След обединението Върховния Велик Шапитър е признат за част от “чистото, старото Масонство”. Една от първите му  разпоредби е Шапитрите да се “прикачат” към Ложи, като приемат номера на съответната Ложа.

Кралската Арка, така, както се практикува в Англия и Уелс се явява “завършваща” на Майсторската степен. В хода на ритуала бива възвърната загубената “тайна дума” на Майстора Масон.

Братята Масони, които искат да встъпят в Кралската Арка, биват “екзалтирани” (Exalted) в степен “Компаньон” (Companion). Кралската Арка си има свой ритуал,  регалии и сановници.

За отбелязване е, че Великия Майстор на ОВЛ на Англия е и “Първия Велик Принципал” (First Grand Principal) на Кралската Арка, а Великия Секретар на Великата Ложа е “Великия Летописец Езра” (Grand Scribe Ezra)  на Кралската Арка. Първоначално се е изисквало братът, който ще бъде екзалтиран да е бил Майстор на Ложа. Впоследствие това изискване е отпаднало. Днес е достатъчно да си Майстор Масон с не по-малко от 4 седмици стаж.

Върховният Велик Шапитър на Светата Кралска Арка се помещава в “Мейсънс Хол”, Лондон, което е и седалището на ОВЛ на Англия.

В САЩ Светата Кралска Арка е първият от трите “раздела” на Йоркския Обред (York Rite) - http://www.yorkrite.com със съответни допълнения и преработки.