header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Спокойно можеш да се наслаждаваш само на това, което можеш да загубиш без огорчение. - Жан Жак Русо

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
Пътя на тайните Печат Е-мейл
Автор Робърт Г. Дейвис, 33є, Велик майстор   

Една от основните забележителности и любопитен факт относно масонството е, че то винаги е било разглеждано като тайно; на моменти дори и като ексцентрично. Колкото по-мистериозно и ексцентрично изглежда, толкова е по-привлекателно. Явно е без значение факта до каква степен обществото е достъпно до масонството, назависимо колко печатни материали и уеб сайтове се правят достъпни за абсолютно всеки, все ще има някаква група от хора, която ще твърдят ,че масонското общество е тайно общество,а аз винаги съм бил доволен,когато това се прави.

Съгласявам се с тях най-истосърдечно. Всъщност, нашата тайна природа е нашeто най-атрактивно и завладяващо качество. Ние сме, в почти всяко отношение, тайно общество. Ние защитаваме тайната. Наистина има тайни асоциациативни думи използвани в рамките на нашия ритуал - повече, отколкото повечето от нашите членове някога ще могат да разберат. В старшите степени, ние имаме една тайна, която не предлагаме открито; вместо това ние предлагаме заместител-тайна. При всяка степен ние обещаваме да не разкриваме тайните на масонството. Затова явно по очевидни за мен причини ние изглеждаме да сме много повече като част от скритото познание, което е предоставено така да се каже на целия цивилизования свят.

 

В Шотландският обред, тази фундаментална предпоставка за пазене на тайна е още по-дълбока. В действителност, ние ще бъдем принудени да отречем твърденията за тайнственост при положение, че ние публично показваме имената на нашите степени във всички възможни формати за възприемане. Как може някой да има "Тайнствена майсторска степен", без да е тайна? Как може някой да бъде "Таен секретар" без поддържането на тайственост? Или да бъде "Избран от Деветте" или "Избран от Петнадесетте", или "от Дванадесетте"? Ами какво да кажем за Кралската Арка на Соломон, или Светата Кралска Арка в Йоркскиятритуал? Всеки, който е прочел нещо за традицията на Кралската Арка знае за таен трезор, в който езатворена още по-голяма тайна. И сега следва Майсторът на Символичната ложа. Всичко което трябва да се направи е да се направи сверка с речника за думата "символичен", за да се разбере, че това е "имащ значение или препратка извън това на нещо което е известно на всички".

Понякога ние твърдим, че това което е символично е също така и алегорично, т.е., то е безопасно скрито от почти всички нас! На този етап изглежда излишно да споменаваме, кое ние наричаме 32-ра степен.

Факт е, че масонството е тайна. Масонството прикрива тайна. И в крайна сметка, масонството разкриватайна. На повърхността, е възможно да изглежда, че в по-голямата си част ние сме част от Древната традиция на Тайната. Въпреки че не сме религия, ние силно прегръщаме Тайните като едни от основнитеобредни теми.

Степените от 22ра до 27ма според Южната юрисдикция изследват "Старинните Тайни" традиции. Елементи на тези тайни са преплетени в рамките на много от степените. Брат Албърт Пайк е посветил голяма част от времето си по тази тема, защото той е вярвал, че основателите на континенталното масонството в Европа саизползвали древна тайна традиция като шаблон за структуриране на формата на Масонското общество като изкуство в посвещаване. Той също така вярвал, че древните тайни формират основата за проучвания на сравнителна религия, и така Морал&Догма е първият публикуван труд по сравнителна религия в Америка. Пайк знаел, че всеки човек трябва да се изправи срещу вярата си лично, преди да може наистина да бъдат свободен.

В общи черти по тази тема за Ритуала, Пайк ни казва, че "при повечето от най-древните народи имало, наред с публичното богослужение, друг таен ритуал, в който били допускани само тези, които са подготвени при определени церемонии, нареченипосвещения". Пайк постулира че най-широко разпространените древни богослужения, или религии са тези за Изида, Орфей, Дионисий, Серес и Митра. Всички тези древни божества са дошли от Индия или Египет, и са били предавани през Гърция до Британските острови.

Но какво точно са били Тайните? Пайк ни информира в 23та си степен, че Тайните религии са се появилиоколо Средиземно море, след завоеванията на Александър Велики. Гръцките митологии по това време вече не задоволяват търсенията на философите от силно населените градове като Александрия, Атина и Рим, в резултат на което старите митологии дават път на теологията. С други думи, героите и боговете билизаменени с тайни учители или спасители. Не богове вече са управлявали, а хората внезапно поели отговорността за собствените си действия, както и бъдещото състояние на собствените си души. Божества изникнали от тази нова теология, както например идеята за лично спасение.

От масонска гледна точка, Пайк предлага определения, уникални за Тайните, но те всички са били използвани по изключително еднакъв начин за церемонии, в които главната тема е била за смъртта и възкресението на божество, а именно: Озирис в Египет, Дионисий в Гърция, Атис във Фригия и Адонис в Сирия.

И както се е учило в Тайните за вселената, като съвършенство на всички заобикалящо ни, където нещата севиждат такива каквито са, и за природата и нейните творби е било общодостъпно. Това е било важно, защото природата е била свободна от догма и тирания, което е дало на ранните инструктори на човечеството възможност да приложат нейните уроци и да ги разпространяват чрез нея.

Древните също така казват, че посветените ще бъдат по-щастливи след смъртта, отколкото другите смъртни. Профанът ще попадне в калта на тъмнината, докато посветените ще летят до Щастливите острови - домът на Боговете. С една дума, посветените ще се считат като единствените хора с късмет.

Така че тези неща, наречени тайни, или тайна, имали различно значение за древните отколкото е сега. И двете думи идват от един гръцки корен, който означава "този, който е посветен". Всеки може да участва в публичното поклонение пред Божественото. Човекът е роден във вярата на неговите предци. Но само тези, които биват избрани и посветени могат да участват в тайнството на Божественото.

Обща доктрина на Тайните е, че една-единствена религия, не би могла да предаде истинската природа на непознат Бог. "Вярата" сама по себе си не прави "Истината". Вместо това, логиката, разумът и вярата са основните съставки на истинската религия, и всичките три елемента са необходими за да се подходи с балансирано разбиране към природата на Бог. Логиката и разумът са необходими за постигането на добродетелта, но може само да се стигне толкова далеч колкото да се утвърди съществуването на Бог. За дасе надхвърли това - за пълно причестяване с Господ - се изисква Вяра.

Но проблемът с Вярата е, че човек никога не може да бъде сигурен, че това, което той преживява е реално. Пайк ни предупреждава, че, тъй като ние се ръководим много повече от това, в което вярваме, отколкото от това което знаем, ние не се нуждаем от оръжие, с което да се предпазим от по-ревностната емоционалност на вярата. Логиката и разума идвата да ни послужат за проверка на емоцията.

Учението е в този баланс между вярата и разума, където истинската религия се намира. Ние прекарваме много време в ритуала по обсъждането на този баланс.

Но Тайните религии допринасят повече за масонството, отколкото самите указания включени в тях. Те придават също така вида на церемониалната форма. Самуел Ангъс, който през 1920г. пише "Тайната - религии и християнство". Класическият текст върху тайните религии, ни предоставят някои интересни идеи, за се направят сравнения с ритуалната форма на Свободното масонство.

Наклоненият текст, който следва, очертава неговите седем характерни черти на Тайна религия. Аз съм добавил някои масонски паралели, за да покажа на асоциациите.

а) тайна религия е религията на символизма, като чрез използването на мит, алегория, светлина, тъмнина, и ритуалните действия, имащи за цел да накарат Посветеният да получи усещане за прераждане и регенерация. В масонството, пътуването към светлината е ритуално пътуване, чрез алегория и символ, което улесняват трансформацията на посвещавания чрез пробуждане на неговото съзнание до по-високо разбиране на неговото духовно същество.

б) тайна религия е религията, която ни учи че изкуплението е там, където отчуждението между Бог и Човек може да бъде преодоляно.

 В масонството, на посветения му се напомня, че една от реалностите на човешкото битие е отделянето му от Бога. Пътуването по съвместяване на противоположностите е пътят към изкуплението.

в) тайна религия е религията, която изповядва за да задоволи човешкото желание за познаване на Бога. Тя иска да доведе хората в контакт с Бог, който желае да бъде познаван от концептуализирано знание, а не само чрез вяра.

В масонството, пропастта, която естествено съществува между човешкото и божественото знание се свива с разбиране на Божествената трансцендентна природа. С усъвършенстване на ума чрез науката, изкуството и философията, всеки може да проникне в еманацията на божественото. Идеята е, че приблизителната реализация на Бога е възможна със съвършено състояние на ума.

г) тайната религия употребява свещената драма, като я представя с борби, страдания, и крайната победа на бог или герой.

 В масонството, митичното пътуване на Хирам е търсенето на героя; неговата драма и победата му в смъртта дава на посветения нова перспектива за него самия, неговия живот, света, и отношението му към Бога.

д) тайната религия се занимава с въпросите на живота, смъртта, възмездието, и задгробния живот.

 Степените на масонството се занимават с въпросите на живота, предизвикателствата на човешкото състояние, мистериите на смъртта и надеждата за по-добро бъдеще чрез просветени усилия и мотивирана вяра.

е) тайната религия е лична религия, необвързана с раждане, и отворена за всеки, който иска посвещаване и би могъл да се докаже като добър мъж или жена.

В масонството, посвещението е личен опит, предоставено на тези, които наистина са готови да го търсят; те са се доказали, че са добри хора с искрена цел да се усъвършенстват и духовно да израстват.

ж) тайната религия е космическа религия, тя се занимава с въпросите за слънцето и звездите, вселената, като творение на Бог, и на мястото на човека във Вселената.

В масонството на посветения му е показано, че естественият свят е подредена вселена; че има ред във всички неща, има синтез между Вселената и човека, и това безсловесно отношение гарантира, че равновесието и хармонията са възможни в живота, тъй като те са от съществено значение за космоса.

В допълнение към казаното по-горе, Тайните религии почти универсално ни учат, че човек е микрокосмос в макрокосмоса, че той въздейства на света около него. Скритото познание на всички Тайни е, че има само един Бог, непознат и непознаваем, но Неговото естество може по някакъв начин да се прояви в посветената душа. Посветеният масон предвижда, че този Божествен характер пребивава в него, но да бъде разбран, трябва съзнателно да бъде последван и след това да бъде изразен чрез действие. Това е божественото добро в човека.

Освен това, всички Тайни религии са имали повече от един етап на посвещение или ниво на членство. В действителност, повечето са имали три етапа. Идеята била, че посветеният преминавайки от един етап към друг, той придобива по-голямо разбиране и вникване. Нивата на членство са с прогресивен характер. И посветеният не може да напредне, докато той не покаже разбиране на материала, представен на всяка степен. Ритуалът на посвещаване е един вид "смърт", в които новакът се преражда и преживява духовно възкресение. Ние откриваме същото това в занаятчийски степени на масонството.

Има няколко други асоциации, които са достойни за споменаване. Например, за да бъде приет в Тайната Религия, човек трябва

да се счита за лице с добра репутация и характер и трябва да изповядва вярата в Бог. Извършват се тайни обети и те не могат да се съобщават на тези, които не са посветени. Ритуалът за пречистване, като кръщение или помазване, се изисква от всички новаци и има период на изчакване, преди да може новакът да премине към следваща степен на членство. Кандидатите са били със завързани очи, оставяни в стая за съзерцание, бивали подложени на изпитания, включващи елементите и накрая са участвали в свещена драма илюстрираща опитите и победите на бога на дадената Тайна традиция.

И накрая, образование,което включва изучаване на математика и астрономия, познаване на процесите на алхимията, естеството на нравствеността, алегория и мит. Тайните преди всичко са свързани с мисълта на човека.

Така че можем да видим защо Шотландският Ритуал отделя толкова много внимание на Древната Тайна Традиция.

Тайните, представени на посветените са център и фокус на философията и теологията. Тайните са достойни за нашето внимание, защото те олицетворяват това, което е със сигурност една от великите епохи в развитието на западната религиозна традиция - момента, когато религията е престанала да бъде национална институция, и е станала въпрос на лична убеденост. Ако ние искаме да знаем това, което древните ни братя са вярвали че е свещено, най-добрият път минава през Мистериите.

Ето защо Пайк видя масонството като наследник на ТайнитеТайните са съхранени главно чрез масонските учения, символи и ритуали.

В занаятчийското масонство, 3та степен е първата степен която се отделя от чистата ритуална форма и прегръща традицията на Тайната.В Шотландския ритуал, има секстет от последователни степени, посветени на традицията. В 22ра степен ние се учим от колегията на художниците, или Druz-овете, които са били потайна мистична общност, датираща от 1000 пр.н.е., които преподават достойнството на професията и благородството на духовния труд. В 23та степен ние се фокусираме върху второстепенните Тайни на свещеничеството на иврит. Второстепенните Тайни ни учат на примитивна религия и морал; Върховните Тайни разкриват тайните доктрини, скрити в религията.

В 24та степен, ние опознаваме египетските тайни, които се фокусират върху универсалността на посвещаване и философското търсене. В 25та степен, ние имаме ислямските мистерии, с техния акцент върху самостоятелното посвещение и използването на универсални архетипи в търсенето на съдбата си. В 26тастепен са древните християнски тайни, с които ние сме запознати при свещения ритуал.

 Усетих, поради естеството на моята занятие, че мога да държа под око това, което младите масоните търсят, какво всъщност се предлага в ложите, и след това как се опитват да попълнят празнините с нови неща и препечатки от класическото образование на Шотландския ритуал. Проблемът, който съм виждал е, че когато дадена ложа изостави някой от младите масони, той често губи доверие в целия ритуал - не само в местната ложа. Образователните програми, дори ценните такива на Висшия съвет губят доверието, защото те са засенчени от и свързани с провалите на ложата.

Един независим издател участващ в образователните програми на Шотландския ритуал би могъл да обяви самия Шотландски ритуал по начин, който Висшия съвет просто не може да направи. Нещо като критик на храна показаващ вдигнати палци за качеството на даден ресторант.

Надявам се, че чрез тези образователни серии, младите братя да осъзнаят стойността на шотландският ритуал и не изхвърлят бебето заедно с мръсната вода от коритото.

 

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2022 януари 2023
събота, декември 10, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 48 1 2 3 4
Седмица 49 5 6 7 8 9 10 11
Седмица 50 12 13 14 15 16 17 18
Седмица 51 19 20 21 22 23 24 25
Седмица 52 26 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org