header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow НРАВСТВЕННО-ПСИХИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО МАСОНСТВО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
НРАВСТВЕННО-ПСИХИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО МАСОНСТВО Печат Е-мейл

7. Вътрешногрупов ригоризъм

Става дума за друга крайност във вътрешногруповите отношения в отделните ложи – налагането на крайна строгост и взискателност, постоянно съветване, натякване и нравствено мъдруване. Ригоризмът, който представлява всичко това, по начало е сенилна (старческа) характеристика на поведението. Не ми са ясни механизмите на възникване, но елементи на ригоризъм все по-често се появяват по отношение даже на масони с твърде голям опит в свободното зидарство. Прави впечатление, че често пъти строгост и взискателност, включително и със заплахи за масонски наказания проявяват сравнително по-млади братя, издигнали се набързо в масонската йерархия. Те гледат строго, речта им звучи безпрекословно, осанката и маниерите  им са потискащи. Трябва да се знае, че една от най-основните характеристики на масонството, която се отнася до всеки един отделен масон, е написана в самото название A.F.A.M. – свободен, т.е. за него и спрямо него проявите на ригоризъм са противоестествени.  Това според мен е едно друго поле за усъвършенстване на Българското Свободно Зидарство.

ІІІ. Нравствени деформации

Тези деформации вече са в друга сфера – моралната. Масонството от край време се е считало за морална система, чиято крайна цел – усъвършенстването на човека и обществото – има морално-нравствени измерения. Може би най-неуместните за една такава морална система са тъкмо нравствените деформации. Но какво да се прави, слаб и несъвършен е човекът, има си своите недостатъци и изкривявания и в тази област.

Моралните системи са няколко основни типа. Те по-скоро са известни като школи. Това са:

* етичният интелектуализъм, за който доброто и справедливото са корелат на истинното, вярното;

* хедонизмът, чийто основен принцип е “Добро е това, което носи наслада” (????? на гръцки означава наслада, удоволствие);

* утилитаризмът, който превъзнася за основен свой закон ползата (utilitas на латински значи полезност): “Добро е това, което е полезно”.

Фрапантните отклонения от горните основни морални принципи или тяхното безогледно необосновано хиперболизиране представляват нравствени деформации. Някои от тях могат да се видят и в свободното зидарство у нас.

1. Прекомерна утилитарност

За някои братя допускането и пребиваването им в масонството се виждат единствено като средство, инструмент за извличане на лични ползи и облаги. Това обикновено са богаташи – парвенюта, чийто единствена цел в живота е личната изгода. В този смисъл масонството у нас все повече и повече заприличва на бизнес клуб, събрал даже и безчестни (но богати) хора, с цел взаимопомощ и взаимоподкрепа в бизнеса.

В нашите ложи няма и вероятно скоро няма да има братя, упражняващи свещените професии на учителя, майстора-занаятчия, лесничея и др. Абсурдно звучи, но при нас реален майстор зидар, действително упражняващ строителската професия, не би могло да има. В замяна на това повечето от масоните са със спекулативни професии – банкери, търговци, същински спекуланти, препродавачи, борсови и други играчи и т.н. За съжаление утилитарната тенденция в масонския морал се задълбочава и разширява.  Сега на ред са утилитарните очаквания от бизнес взаимодействията с масони от други страни, от усвояването на предприсъединителните и структурните фондове и др. Реалните очаквания от масонството на повечето братя са главно с меркантилен характер и визират основно бизнес успехи и изгоди. Горчивата истина е, че повечето масони са масони заради очакваните материални ползи.

2. Експектации за асансьорност

Този Божи свят, както знаем, е добре подреден. Обществото – също. То е на пластове, страти. Всеки един от нас е в своя си социален пласт, в своята каста. Слоевете приличат на етажи. Най-отгоре е бомондът, висшето общество, богаташите, които имат всичко. А най-отдолу са циганите, пролетариите, клошарите, несретниците. Те нямат нищо, освен потомство (proles на латински значи потомство).

Между етажите няма стълбища; след като си се родил на някой етаж, ти си осъден вечно да си в него. Вертикалната мобилност е невъзможна, налице са само свободи за хоризонтално преместване по етажа. Но между етажите се движат асансьори, които могат да те качат по-нагоре. Такива асансьори са армията, религията, политиката, сполучливият брак и др. Знаем всички как невзрачен човечец от едно село в Шуменско чрез асансьора “Политика” се качи на върха на държавата. Все повече хора виждат (или очакват) в масонството асансьор. Имат експектации (очаквания) и претенции за асансьорност.

Експектациите са главно към покачване по стратите, етажите на профанския свят. Един разчита на масонството да го изведе по-нагоре в политиката, друг – в бизнеса, трети – по властовите позиции в различните структури на обществото и т.н. Рядко  има хора сред нас, които да се интересуват от духовни етажи в собственото си развитие като достойни хора. Даже покачването по масонската йерархична стълба се възприема главно като средство за предвижване нагоре по профанските йерархии. Според мен всичко това е много печално.

3. Хедонизмът в масонското битие

Тази  наблюдавана тенденция на пръв поглед е противоположна на тенденцията за утилитаризираното участие в свободното зидарство. Тук основният мотив за масонска активност е получаването на наслада. Получените лични удоволствия са главният фактор за практикуване на свободното зидарство. Всички са забелязали как за някои наши хора съпътстващите мероприятия (банкети, увеселителни програми, даже празните бръщолевения по време на дългите чакания на някой масон големец и др.) са твърде харесвани и носят очебийни удоволствия  на ред братя. Това се отнася и до самите ритуали, които доставят на такъв човек единствено кратковременна наслада. Тя произхожда и е свързана със самия факт на присъствието на масона на събитието, че му се обръща внимание от най-различни значими за него хора, които в профанския свят никога не биха го забелязали и не биха приели да разговарят с него и т.н.

Истинските стойности на масонството са твърде далеч от тези наши братя, попаднали в приятната магия на насладата “тук и сега”. Те не се интересуват от принципите на масонството, за тях са по-важни марката на бялото вино довечера на банкета или, с извинение,  дали има сред проститутките блондинки с големи …очи.

Струва ми се, че няма да е пресилено, ако констатираме леки форми на оскверняване на ритуала от последващите го укорими действия от най-различен характер, част от които са направо забранени в Светата Библия, която стои на олтара ни в източната част на храма.

Според мен преодоляването на тази нравствена деформация ще е най-трудно. Изходът е в правилния подбор на търсещите и във високата нравствена взискателност и самовзискателност при всеки масон.

4. Възползване от братската толерантност

Мисля, че това е сравнително най-укоримата нравствена деформация. В същото време тя е и най-трудно установима, защото често е маскирана с добри намерения и с уж чисто масонски подбуди. Както вече казахме, в сферата на българското масонство под знака на утилитарността и меркантилизма се оформи особен вътрешномасонски бизнес, който от някои наши братя се възприема може би като най-главното и най-важното нещо в масонското движение. Сам по себе си този факт е обезсърчаващ. Но, освен всичко друго, в различните кръгове на масонския бизнес са налице характерните за прехода измами. Колко отношения между братя масони са прекъснати заради неизпълнени обещания и договори! Колко разочаровани напуснаха масонството заради влошените си отношения с друг масон – бизнес партньор! Колко маски на добронамерено и честно партниране паднаха в калта!

Възползването от братската толерантност има най-различни форми, просто защото разновидностите на измамата са безкрайно много. По мои прости сметки със събиране и умножение, събраните пари от масоните, които през последните десет години винаги са били между 600 и 900 души на брой, не са никак малко и би следвало да са някъде или поне да са вложени някъде. А май са никъде. Казват, били отишли за ремонт на софийския храм, който е частна собственост, за издръжка на офиса на Великата ложа и т.н. Интересно е, но аз не помня в масонството касиер, който да не си е заминал заедно с парите, които е събрал. Според мен това също е тенденция. Не ми прави добро впечатление и развиването на особена паразитна дейност в рамките на масонството, отнасяща се до търговия със значки, литература, даже кочани с фактури и др. на прекомерно завишени цени.     

Във всичко това прозира феноменът на възползване от братската толерантност.

5. Десакрализация на сакралното

Става дума за разпространяващата се напоследък тенденция за намаляване на свещеността на масонските ритуали, за тяхното профанизиране, неспазване, даже иронизиране. Тази тенденция се явява като обобщено следствие на много от предишните деформации и според мен е най-опасна за истинското свободно зидарство, в чиято основа стоят традициите, символите и ритуалността. Когато те загубят своето сакрално звучене, своята надразумна стойност,  можем да считаме, че една ложа и един ритуал са вече просто група хора и тяхна сбирка, купон.

Сакралният характер на масонските практики изисква:

* особено нравствено и емоционално състояние;

* преклонение пред Закона;

* почитане на Свещените послания, съдържащи се в ритуала и др. А не претупване на сюжета, прескачане на негови сценарни компоненти, невдъхновено и  отегчено участие на отделни братя.

Десакрализацията се проявява и в отпадане на тайността на братството. Какви тайни от профанския свят има например Великата ложа? Почти всичко е известно. Широко известно е кои са членове на В.Л.С.С.П.З.Б. Знае се уж тайният ритуал. Най-съкровеното нещо в масонския ритуал – клетвата на Великия майстор – беше лекомислено публикувана и т.н. Работата с общественото мнение  според мен е в ущърб на масонската тайна и на сакралността на ритуалите. Въобще при нас сякаш няма черта, след която да не се допуска любопитния профан. С малко усилия всеки в държавата може да научи всичко, абсолютно всичко за “тайното” франкмасонство.

6. Вътрешно масонско безчестие

Това е най-отвращаващата опасност. Не може да се говори за реална тенденция, но редица факти потвърждават опасенията ми, че наистина нещо в моралната сфера на българското масонство не е в ред. Естествено, масонството в известен смисъл е проекция на самото общество, а знаем каква е моралната обстановка в него. Най-често срещаните според мен прояви на безчестие са следните:

* злословие против брат масон;

* лъжа;

* измама;

* инсценирани и режисирани избори;

* формиране на вътрешни лобита и кръгове по бизнес интереси, заместващи ритуалната практика и др.

Противодействието срещу тях трябва да е конкретно.

Заключение

От всичко казано по-горе, което в никой случай няма претенциите да е единствената истина, може да се направят няколко по-общи изводи, които всъщност са отдавна широко известни:

Масонството е духовна дейност, наподобяваща с ритуалите, символите и традициите си религията.

Има задължаващ характер. Като си в масонството, си длъжен да си масон.

То е действаща нравствена система, може би най-старата в света. И е в душата на човека.

Масонството е път за самоусъвършенстване на човека, а с него – и  на обществото.

И нищо друго.        

Щях да пропусна: Не е за всеки. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org