header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел.“ — Аристотел

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow Смисъла на СЪТВОРЕНИЕТО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
Смисъла на СЪТВОРЕНИЕТО Печат Е-мейл

Коя е тази сила която е обединила вярата и последователността на мисълта в световните религии?

Може би коренът трябва да се търси в началото на СЪТВОРЕНИЕТО, през периода на Адам и Ева. Един източник обвит с тайственост и сакралност може да ни насочи към вярната посока на търсенето.

“Книгата на Енох”, дала основа на легенди, магически обреди и ритуали, и с огромно влияние върху основните религии.

Кой е Енох? Според легендата Енох е син на Иаред, потомък на първия човек Адам от седмото му поколение, прадядо на Ной който единствен е преживял с домочадието си Потопа. В “Битие” за него е писано, че е живял 365 години и бил праведен пред Бога, след което изчезнал тъй като Бог го взел при себе си (Битие 5 21-24). Фактът, че Енох е бил взет на небето приживе дава основния тласък на легендите свързани с неговото име. Това което го отличава обаче от всички старозаветни и новозаветни герои е фактът, че на него се преписва авторството на първите книги на човечеството които разкриват всичко свързано с Вселената и човешкото битие. На небето той е бил извикан за да състави 366 книги в които да се разкрият всички Господни знамения. Ето защо, в представите на човечеството Енох става прототип на мъдреца, на посветения , на знаещия. Енох е олицетворение на мечтата на човечеството от първите години на СЪТВОРЕНИЕТО до наши дни, постигнал висшето познание, доближил се до Бога и спечелил вечния живот без да премине през ада на смърта. Възкачването му до Седмото небе може да се тълкува като постижение на човешкия дух, проникнал със силата на медитацията до тайните на СЪТВОРЕНИЕТО.
 

В “Книгата на Енох” за първи път категорично е заявено, че още преди да се роди, човешката душа има отредена съдба и нейната история е написана в тайните небесни книги. Той е образец на истинско органично общуване със самият Създател, като контактът който постига с Бога е недостъпен дори на Мойсей. В легендите е обрисуван като първия писател, основател на астрологията, основател на знанията по астрономия и космография, съставил е слънчевия календар.

Най-вероятно, първичната легенда за Енох е възникнала във Вавилонската диаспора като противовес на ширещата се Месопотамска митология. Началото на легендата трябва да се търси в края на V в.пр. н.е. Според писания през II – I век пр.н.е. Енох е свързан с всемирната история до Второто пришествие и Страшния съд, обявен е за истинския Месия, синът човечески въздигнат до нивото на Бога. Интересно е, че според еврейските предания от този период, Енох е идентифициран като Метатрон, ангелът пазител на целия свят.

През средните векове редица теологически изследователи споменават Енох като носителя на древната и божествена мъдрост и допускат, че той е повлиал за строежа на пирамидите, за да скрие и съхрани езотеричните си писания. Дори в наши дни се заражда поредната теория, че Енох е бил взет на космически кораб от пришълци от друга планета и получил знания от тях? Многото легенди и предположения около Енох дават възможност на всеки да ги разгадава по своему. 

През 50-те години на 20 век в Кумранските планини, в района на Мъртво море са намерени запазени фрагменти от т.н. Енохиада. 

“Книгата на Енох” е позната в две версии – Етиопска и Славянска.

Етиопската версия (писана на арамейски) пази древния първообраз и е по- богата на данни. Установено е от учените, че се състои се от пет части списвани по различно време:

Първата част е “Наблюдателите”, която според кумранските ръкописи датира от началото на II в.пр. н.е. “Наблюдателите” са синове на Господа, които прелъстяват човешки дъщери и създават деца, живеещи от чужд труд. Същите ги очаква “когато му доде времето”, да бъдат вързани и заточени в очакване на Страшния съд, наблюдавайки мъките на събратята си.

Втората част е “Книгата на гигантите”, датираща от края на II век пр. н.е. и е посветена на “последния ден” на земята в който Месията ще съди всички човешки същества.

Третата част е най – древната и се нарича “Книгата за движението на небесните светила”, съставена в периода от началото на V век пр.н.е. до II век пр.н.е. В нея детайлно са описани слънцето, луната звездите, годишните сезони, и т.н.

Четвъртата част е “Книга на сънищата”, датираща от периода 165 – 164 год. пр. н.е. и разкрива символичното значение на различните видения на Енох.

Петата част датира от II век пр.н.е. и описва историята на синовете на Израил, историята на Ной и посланието на Ной до човечеството.

Етиопската версия е имала огромно влияние върху апокалиптичната литература на евреите, като цели части от нея влизат директно в Талмуда. Но поради огромното си влияние и при създаване на раннохристиянската книжнина, след II и III век от н.е. евреите се отричат от Енох, описват го като “страхлива и притворна личност” и унищожават писанията за него. Вероятно поради тази причина не са запазени до днес фрагменти от еврейската версия на Еноховата книга.

Книгата на Енох е била много добре позната на първите християнски мислители и хроникьори, които са я считали за боговдъхновена и кононична. Уважаеми братя сами се сещате, че това отношение е било до 325 год. (Никейския събор), като през IV век от н.е. е обявена за апокрифна и загубва влиянието си върху официалното християнство. Единствено етиопската църква продължава да счита учението на Енох за част от Канона. В последствие Книгата добива разпространение в земите на Византия и България като към периода на IX и X век е преведена на старобългарски като “Книгата за светите тайни Енохови” и отбелязана в Симеоновия изборник от 1076 год. където е включена в списъка на забранените и вредни книги. Понастоящем гръцкия оригинал на Кигата на Енох е изгубен, запазени са няколко преписа на български език разпространени в сръбски и руски книги. Именно този превод е известен като Славянската версия на Книгата на Енох. Славянската версия има много общи допирни точки с Етиопската версия, но е доста по – кратка и има различна композиция. Книгата на Енох в Славянската версия има интересен живот в старобългарската книжнина, като изследователите твърдят, че тя е основният източник за “Тайната книга” на богомилите.

Книгата на Енох намира сериозен отглас и в мюсюлманската книжнина, като се описва в Корана, в старотурското съчинение “Кахерман Наме” според което Енох (наречен Едриз), бил притежател на 30 книги в които се съдържало основното на всички науки.

Мислители, хроникьори и писатели виждат в Енох личност обединяваща самото начало на човешкия живот (Адам) със самия му край (Небесния живот). Основните символи на Книгата на Енох, дървото на живота, седемте небеса, небесното царство, и др. се откриват в шумерската литература, в талмудските трактати и др. През XVI век са създадени 48 бр. Енохови таблици (т.наречените 48 ангелски ключа) използвани за предсказване на бъдещето и за магически ритуали. Основно са били използвани 4 – те таблици на елементите земя, въздух, вода и огън. Във всяка таблица са били спазени 4 основни принципа на организиране на кръстовете от бяло и черно, като всеки кръст бил съставен от по 36 квадрата и в посока отгоре надолу се наричал “Пътя на Господа”, а от ляво на дясно “Пътя на светия дух”. Колко общо и символично има в последователността на 4 – те символични елемента, а именно “изпитанията на земята”, на “въздушното изпитание”, “изпитанието на водата” и “изпитанието на огъня” при приемането на чирака масон. Има общества и учени които и до днес ползват тези Енохови таблици за да се опитат да проникнат в отвъдното и да обогатят познанията си за устройството и развитието на Вселената, за живота след смърта, или казано с една дума за смисъла на СЪТВОРЕНИЕТО.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
юли 2022 август 2022
събота, юли 02, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 26 1 2 3
Седмица 27 4 5 6 7 8 9 10
Седмица 28 11 12 13 14 15 16 17
Седмица 29 18 19 20 21 22 23 24
Седмица 30 25 26 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org