header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Човек трябва да иска малко, за да може да плати цената. - Ванга

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И МАСОНСТВО - ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И МАСОНСТВО - ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА Печат Е-мейл

ТРАДИЦИИ И СТЕРЕОТИП

Времевата стойност на ценностите и добродетелите, пренасяни от традицията, е изключително чувствителна спрямо относителността на времето.Онова, което се приема за вярно, за реалистично, добро или зло, не е установено за вечни времена.Тези оценки са подвластни на стереотипи, придобити от предишния, унаследен опит и за да станат актуални в съвремието, трябва да бъдат подложени на изпитанията на днешния опит.Тези стереотипи са в основата на моралните правила,   които в голяма степен предопределят как ще бъдат оценени и видяни определени факти и събития. Когато системата от стереотипи е добре установена тя, създава разграничаване от фактите, които и противоречат, новото бива отхвърляно, различното остава незабелязано, реалната преценка изпреварва много доказателството. В подобна оценка липства както справедливостта и хуманността така и състраданието и истината. 

С безкритичното си поведение стереотипът се превръща не само в цензор за онова, с което трябва да се съобрази или вземе под внимание, но и възпрепятства неговия носител-субекта да се адаптира към някаква нова действителност, дори когато неизбежно настъпи моментът на разминаването му с фактите на тази действителност. Немислимо е че с подобна схема на мислене индивидът или групата е възможно да се адаптират и да се справят с предизвикателствата на съвременноста. В масонството системата на себеусъвършенстването е предназначена за разчупването на стереотипите, тя съдейства предразсъдъците и догмите, вградени в стереотипа, да бъдат разкрити, да бъдат пречистени или обезценени. Факт е обаче, че стереотипите се променят недостатъчно бързо, за да осигурят адекватен напредък. 

Само по себе си масонството е изградило авторитет, но за да бъде актуално в нашето съвремие, то трябва да умножава авторитетите, в които да се вслуша добронамерено и открито. В нашето съвремие ролята и мястото на масонството се характеризира и предопределя имено от тази необходимост. То ще продължава  да бъде актуално,при условие че ще бъде генератор на осъвременени и адаптирани към съвременноста ценностти и добродетели, обединяващи личността и обществото.

В реалния живот е неизбежно противопоставянето между Разум и традиция, между стабилност на традицията и сблъсъка и с промените в обществото.Всяко разумно обосноваване се осъществява в контекста на някакъв традиционен начин на мислене и трасцендират чрез критика и новаторство ограниченията, които до определен момент са били обосновани в тази традиция. Трябва да се има предвид свойството на традициите да обединяват, но и същевременно да разделят индивидите, групите или обществата и нациите. Те могат да равнопоставят, но и да предизвикват неравенство, да дават или да отнемат права, да йерархизират и дейерархизират по начин, несъответстващ на действителността, могат да бъдат двигател за развитието или солидна пречка за неговото осъществяване. Според това качество традициите се делят на мъртви и жизнени.

1.Мъртвите традиции са характерни с пълното си несъответствие с действителността, на чийто опит са подложени, с конфликтите и несътоветствията, които създават в прилагането им, в нежеланието на индивидите и обществото да ги изпълняват. 

2.Една жизнена традиция е исторически разгърнат обществен и социално въплатен аргумент, който отчасти засяга предимно благоприятните посредствия които конституират тази традиция. В рамките на тази или онази  жизнена традиция преследването на благоприятни резултати произтичащи от нея се простират понякога през много поколения.

Но идва момент, когато традициите западат, разпиляват или изчезват. Основната причина за това е степента на реализирането или не на съответните добродетели съдържащи се тях. Смисълът и целта на добродетелите не се ограничава само до подържане на онези отношения, които са необходими за постигане на многообразие от благоприятни последствия в групов или индивидуален план, този смисъл обхваща и потдържането  и на традиции които се съдържат в конкретния исторически контекст съответстващ на общественото и индивидуално развитие.Липсата на историческа адекватност, липсата на справедливост и хуманност, искреност и смелост, липсата на съответните интелектуални добродетели разяждат традициите, както те на свой ред разяждят институциите и обществата които черпят своята жизнена сила и форма от тях и чиито временни въплащения представляват.

Затова трябва да се има представа за съществуването на една специфична добродетел и това е добродетелта на адекватния усет за традициите, към които човек принадлежи или на, които се противопоставя.

Адекватния усет към традицията се проявава в долавянето на тези бъдещи възможности, които миналото е вградило в нея и ги е направило възможни и достъпни за настоящето.
Ако тези възможности представляват един незавършен континуитет, жизнените традиции ще се сблъскат неизбежно с едно бъдеще, чийто определен характер доколкото е възможно да има такъв може да бъде изведен от миналото. Притежаването на тази добродетел не е толкова продукт на познание основано на съвокупност от обобщения и норми. Нейното присъствие или отсъствие по скоро се извежда от способността на индивида за съждения, които му дават възможност да избере този набор от стойности и добродетели в традицията, които да му позволят да ги прилага в неговото съвремие.

Това са именно онези добродетели, които позволяват на своите притежатели да преследват собственото си добро, така и доброто на традицията, чиито носители са те, включително и в ситуации, които ги изправят пред необходимостта от дилематичен избор. Този избор означава да притежаваш моралната свобода произтичаща от добродетелите да се противопоставиш на тенденцията произтичаща от традиционализма да се прилагат правила и норми несътветстващи на съвременната историческа действителност. Ако преценим,че нормите на нашата общност произтичащи от традициите са неморални трябва да имаме моралната сила да ги променим.Трябва да се знае, че конформизмът сам по себе си не съдържа морална оценка.

Това означава и обратното,ако нямаме достатъчно сериозни и убедителни аргументи против дадени норми или традиции, ние сме длъжни да се съобразяване с  тях, стига те да не противоречат на основните закони и норми на обществото. Нормите утвърдени с времето, които помагат да се оформи характерът и да се регулират действията между членовете на мосонството произтичат предимно от традициите. Изключително важно е обаче членовете на масонската общност да могат да правят разлика между традиция и традиционализъм.  “Традицията е “живата вяра на мъртвите”, а традиционализмът е “мъртвата вяра на живите”. Традицията изисква да бъде уважавана вярата на предшествениците, но не и да се отказваме от критичния си поглед върху нея. Ако искаме да избегнем капана на традиционализма, не бива безкритично и безрезервно да приемаме, че всеки глас от миналото е говорил истината. Трябва да оттдаваме заслуженото на тези гласове от миналото, но като им позволяваме само да ни напътстват, но не и да ни управляват. Това може да се осъществи чрез добродетелта за адекватен усет към традицията и подлагането и на морален анализ.

Съвременното масонство обаче, не бива да позволява моралния анализ да превърне традициите на общността в догми или още по-лошо в обикновени правила и препоръки. То трябва да превърне масонските традиции в общ сбор от всичко, което е подложено на анализ и съобразено с настоящата действителност да ги превърне в един морален кодекс, който не може да бъде оспорен от самата нея.
 В сърцевината на всеки морален кодекс са заложени една представа за човешката природа,една представа за вселената и една версия за историята. Мястото на човешките права в масонството е  в основите на неговата поява,  то инспирира постоянното им практикуване, отстояване и гарантиране.

Основание за тълкуването и разбирането на тези права Масонството черпи от своите разбирания, че човекът и природата са едно цяло, че усъвършенствайки се самият човек започва да разгадава, разбира и възприема себе си като част от самата нея. Моралните и етични основания за своето съществуване, за своите права, то черпи както от самата природа като източник на естествени права, така и от степента на собствените си познания за обществото и неговите потребности като източник на тези права, постоянно променящи се в различните стадии на неговото развитие. Масонството твърди че разцветът на човека и обществото зависи от Морала, Хуманноста и Добродетелите, които трябва да се постигат целенасочено, защото по природа човек е надарен да ги придобива за стане по-съвършен. Нравствените правила се изграждат въз основа на истинските очаквания на човека, които възприети от него като собствени, оформят истинската човешка природа. Съвременният дискурс на това твърдение обосновава неповторимата възможност да се съчетаят, философските възгледи от античната епоха през проекциите на миналото до съвременните позитивистични основания за аргументация и реализиране на човешките права. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2022 януари 2023
сряда, декември 07, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 48 1 2 3 4
Седмица 49 5 6 7 8 9 10 11
Седмица 50 12 13 14 15 16 17 18
Седмица 51 19 20 21 22 23 24 25
Седмица 52 26 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org