header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Волтер : Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш

 
Начало arrow Градежи arrow Обреди и Ордени arrow ОБЩЕСТВО РОЗИКРУСИЯНА В АНГЛИЯ (ОБЩЕСТВО НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ ФРАНКМАСОНИ)

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОБЩЕСТВО РОЗИКРУСИЯНА В АНГЛИЯ (ОБЩЕСТВО НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ ФРАНКМАСОНИ) Печат Е-мейл
Днешния вид на Обществото на Розенкройцерите в Англия датира от 1865г. (1867г. в зависимост от източника) и е дело на Роберт Уентуорт Литьл, който заедно с други запалени Масони е основал Ордена ползвайки ръкописи, които са се съхранявали в архива на ОВЛ на Англия. Философско-ритуалната основа на Ордена използва символика и традиции взаимствани от едно по старо братство известно като  Братството на Розата и Кръста, което от своя страна е свързано с митичната личност на Кристиян Розенкройц, известен още със съкращението “CRC”. Официално декларираната цел на Обществото е “да предоствя взаимопомощ и да подтиква към  решаването на големите проблеми на Живота, както  и при откриването на Тайните на Природата; да подпомага изучаването на философската система, базираща се на Кабала и доктрините на Хермес Трисмегистус (Hermes Trismegistus), което е било наченато от истинските Фратери Розае Крусис на Германия (Fratres Rosae Crucis of Germany) в година 1450 след Христа; да изследват значението на символизма на всичко, което е останало от мъдростта, изкуството и литературата на Античния Свят”

Съвременният вариант на Ордена е запазил и доразвил традициите на старото братство, което се потвърждава от значението, което се придава на активната интелектуалната дейност на членовете му в неговите структури.

Обществото Розикрусияна в Англия включва девет степени разпределени в три Ордена. Степените са  както следва:

            I           Зелатор (Zelator);

            II           Теорикус (Theoricus);

            III          Практикус (Practicus);

            IV         Философус (Philosophus);

            V          Адептус Минор (Adeptus Minor);

            VI         Адептус Мажор (Adeptus Major);

            VII        Адептус Екземптус (Adeptus Exemptus);

            VIII        Магистър (Magister);

            IX          Магус (Magus).

Организационната единица на Обществото е т.н. “Колеж”, които от своя страна са групирани по провинции под ръководството на “Главни Адепти” (Chief Adepts) и техните “Съфрагани” (Suffragans). Всеки Колеж има свои Сановен Съвет, оглавяван от “Селебрант” (Celebrant). Вторият по ранг в състава на Сановния съвет е т.н. “Експонент” (Exponent).

Гланият Адепт или неговия Съфраган назначават отделните Селебранти в рамките на съответната Провинция. Селебрант може да стане само брат, който е бил посветен в степен Адептус Екземптус и е бил преди това Експонент.

Членството в Обществото е по покана. Кандидатите за прием трябва да са Майстори Масони, изповядващи Християнската вяра. Освен това трябва да са доказали, че имат подчертан интерес в области като философия, естествени науки и теософия. Обръщението към членовете на Обществото  е “Фратер”.

И така първият “Орден” включва степените от 1-ва до 4-та, които се присъждат от съответния Селебрант на Колежа. В хода на ритуала за присвояване на  1-вата степен, кандидатът е призован да започне своето търсене на истинската мъдрост. Ритуалите за следващите три степени са посветени съответно, за 2-ра степен на  теоретичните аспекти на светостта във всичките й форми, за 3-та степен на духовните измерения на алхимията и накрая за 4-та степен – на внимателното изучаване на философските и свети писания на Световните Религии. В хода на ритуалите за присвояване на съответната степен, кандидатът за посвещение в Ордена или Фратера, който ще бъде повдигнат в следваща степен, е длъжен да изнесе лекция с изключително задълбочено съдържание.

Вторият “Орден” включва степените от 5-та до 7-ма, известни още като “Адептски” степени, които се присвояват в Колеж на Адептите от Главния Адепт или негов заместник. Подборът на Фратерите, които да бъдат издигнати в Адептските степени се прави лично от Върховния Магус (Supreme Magus) или Главния Адепт.

Издигането в 5-та степен може да стане само след не по-малко от четири години членство в Обществото. Тази степен е необходимото условие за заемането на длъжността “Античен” (Ancient) в Сановния Съвет на съответния Колеж на Адептите.

6-тата степен е особено важна за подготовката за издигането в 7-ма степен и изисква продължителен период на концентрация и самовгльбяване.

7-ма степен е последна в рамките на втория “Орден” и е необходимото условие за заемането на длъжността Селебрант на Колеж. Уроците, които се “преподават” в рамките на тази степен имат божествен и ефемерен (ethereal) характер и са предназначени да подготвят съзнанието за пълната иницияция.

Третият “Орден” включва двете последни степени – 8-ма и 9-та, които се присвояват  лично от Върховния Магус или със специaлно разрешение от друг Магус. Подборът за иницияция се прави от Върховния Магус лично.

8-ма степен се присвоява само на офицерите/сановниците  на Висшия Съвет съгласно Наредбите на Обществото, както и на други членове на Съвета. “Магистър (хонорис кауза) 8-ма степен” може да стене и Фратер, който има изключителни заслуги към Обществото. “Магистър-член на Висшия Съвет”, след сдаване на поста член на Съвета се приравнява на “Магистър (хонорис кауза) 8-ма степен”. 

9-та степен се присъжда единствено на Върховния Магус (Supreme Magus), на Старшия Заместващ Магус (Senior Substitute Magus) и на Младшия Заместващ Магус (Junior Substitute Magus). Степента Магус (хонорис кауза) 9-та степен може да се присъжда на Фратери за изключителни заслуги, но това се прави в много редки случаи.

Върховният Магус се избира, в случай че поста се оваканти,  от Електорален Колеж (Electoral College), който се състои само от членове на Третия “Орден”, които задължително са и действителни членове на Колеж на Обществото.

На Обществото Розикрусияна на Англия са подчинени 58 Колежа, повечето от които в  Англия, но има и в Австралия, Канада и Нова Зеландия. Главната квартира се намира в Лондон (88 Hampstead  High Street, London,NW3 1RE).

Една от основните особености на Обществото е, че подобни национални структури  – Общества Розикрусиана има само в САЩ и Шотландия.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
юни 2022 юли 2022
вторник, юни 28, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 22 1 2 3 4 5
Седмица 23 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 24 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 25 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 26 27 28 29 30
© 2007-2016 www.otves.org