header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Волтер : Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш

 
Начало arrow Градежи arrow Обреди и Ордени arrow МАРК МАСОНСТВО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
МАРК МАСОНСТВО Печат Е-мейл

Степента “Марк Майстор Масон” е отворена за всеки Майстор Масон. Церемонията в хода на която братът бива “авансиран” (advanced) фактически включва две степени: първата е припознаването му за “ Марк Масон” (Mark Mаson)  или Mасон със знак/символ и втората, когато става Марк Майстор Масон (Mark Master Mason) или Майстор Масон със знак/символ.

“Знакът или символа” е взаимстван от времето на каменоделците, които са ползвали подобен знак или символ да маркират обработения от тях камък.

Първите сведения за някаква форма на Марк степента, практикувана в Шотландия са от 1599г. В Англия степента Марк е била присъдена за първи път в Шапитър No. 257 на Кралската Арка в град Портсмут на 1 септември 1769г. В годините до обединението на “Античните” и Модерните” степента Марк се е практикувала в ложи и шапитри на двете Велики Ложи. С обединението Марк Масонството е било извадено от Занаята. През 1856г. е инсталирана “Великата Ложа на Марк Майстор Масоните на Англия и Уелс и протекторатите на Британската Корона”, с Велик Майстор – Лорд Лей.

Степента Марк, по своята същност и ритуално съдържание е “завършваща” на втората степен на символичното Масонство – Калфа. Ритуалът възпроизвежда  периода на строежа на Храма преди смъртта на Хирам  Абиф, като “урокът”, който следва от него е, че учението е наградата за положения труд, както и, че с измама не се постига успех.

Велик Майстор на Ордена понастоящем е Негово Кралско Височество Принц Майкъл от Кент.

Великата Ложа се помещава в собствена сграда – “Марк Меисънс Хол” на ул. Сейнт Джеймс в Лондон. В същата сграда се помещават ръководните органи и на редица други Ордени и Обреди.

Моряци на Кралския Ковчег

Първите достоверни сведения за “Античното и Достойно Братство на Моряците на Кралския Ковчег”, още известно като “Моряците”, се съдържат в протокол от среща, която се е провела в град Бат в 1790г. Впоследствие има сведения за доста случаи на “издигания” (elevations) в степен Моряк на Кралския Ковчег. Независимо от това степента Моряк на Кралския Ковчег не придобива съществено значение и едва след 1816г. интереса към нея се засилва. Последното обстоятелство мотивира Великата Ложа на Марк Майстор Масоните да я постави под свое покровителство в 1871г.

През 1872г. са приети т.н. Нови Конституции,  и е инсталиран  Съвет на Великия Майстор на Кралския Ковчег. Ложите на Моряците на Кралския Ковчег са “прикачени” към Марк Ложите и носят същия номер. Брат  Масон може да бъде “издигнат” в степен Моряк на Кралския Ковчег само ако е Марк Майстор Масон. Предполага се, че в началото степента е била предназначена за дърводелци, чийто занаят е бил тесно свързан с този на каменоделците.

Церемонията по “издигането” представлява един наистина ръкополагащ обред. Както и при “занаята” той се позовава на трите Големи светлини – Мъдрост, Сила и Красота, но в конкретния случай основно набляга на “мъдростта” на Ной, построил Ковчега, на “силата” на характера му и “красотата” на майсторлъка му. Ритуалът включва и други послания – за значението на духовното и материално самоусъвършенстване.

Начело на ложата стои “Командир”. Степента си има свои регалии.

Велик Майстор на Моряците на Кралския Ковчег е Великия Майстор на Великата Ложа на Марк Масоните. Седалището му е в “Марк Мейсънс Хол”.

Орденът на Тайния Монитор

Орденът на Тайния Монитор е възникнал в Америка като “странична” (side) степен която един посветен брат е присъждал на друг. Пренесен е в Англия през 1875г. от Д-р И. Захари при завръщането му след края на Гражданската война в САЩ. Под негово ръководство е инсталиран Велик Съвет през 1887г. когато ритуалът е бил допълнен с още две степени - освен степента на “Тайния Монитор” (Secret Monitor) са били добавени още степените “Принц” (Prince) и “Върховен Владетел” (Supreme Ruler).

Орденът е известен още като “Ордена на Давид и Джонатaн” (Order of David and Jonathan). Ритуалът се базира на историята за любовта между Давид и Джонатaн. Церемонията по присвояването на първата степен ”Таен Монитор” се нарича “индукция” (induction), а втората – “приемане като Принц” (Admission as Prince). Еквивалентът на Ложа при Ордена на Тайния Монитор е “Конклавът” (Conclave). Великият Съвет се помещава в сградата на Марк Масоните – “Марк Мейсънс Хол’. Изискването за  встъпване в Ордена е съответния брат да притежава степен Майстор Масон.

Кралски и Избрани Майстори

“Великият Съвет на Кралските и Избрани Майстори на Англия и Уелс” е бил инсталиран на 29 юли 1873г. по силата на  Патент, издаден от Великия Съвет на Ню Йорк. Членството е открито за всеки Марк Майстор Масон, който е и член на Светата Кралска Арка. Причината за последното е схващането, че Ордена е “свързващото звено” между споменатите степени.

Орденът включва четири степени,  известни още като “Криптични” (Criptic  - от “Cript” - Крипта), всяка със своя история:

  • “Избран Майстор” (Select Master) -  базира се на историята свързана със строителството на Тайната Крипта и последствията от случайното присъствие на неволен свидетел, когато тримата Велики Майстори са в Криптата;

  •  “Кралски Майстор” (Royal Master) – разказва за готовите съдове за Светия Храм, за Калфа, който се опитва да получи тайните на Майстора Масон, както и за това как тайните са били положени в Криптата;

  •  “Най – Отличен Майстор” (Most Excellent Master) – разказва за  завършването на Храма и поставянето на Ковчега на Завета (Covenant)  на светотo място;

  •  “Супер Отличен Майстор” (Super Excellent Master) - историята на разрушаването на Първия Храм от Небучаднезар (Nebuchadnezzar) и тайните, които остават скрити под развалините.

Част от т.н. “Кралски” церемонии са се практикували в Северна Англия през 18/19-ти век, но Орденът в целостният му вид е създаден в САЩ и е съставна част от Йоркския Обред.

Седалището на Великия Съвет е Марк Мейсънс Хол, Лондон.

Орденът на Съюзните Масонски Степени

Орденът на Съюзните Масонски Степени е инсталиран в Англия и Уелс в 1879г. с цел да обедини всевъзможните ложи,  които към момента не са се управлявали от никое централно тяло. Това е записано и в т.н. “Правило 1-во на първата Конституция” на Ордена, а именно: “С оглед на бързото увеличение на броя на Ложите на различни Ордени, които не признават единно централно ръководно тяло и нямат общо управление, се създава управително тяло, което да вземе под свое ръководство всички Ложи на такива Ордени в Англия и Уелс и в Колониите и протекторатите на Британската Корона”.

Първоначално към новия Орден са били приобщени редица степени на Рицарите Темплиери Проповедници, както и Ордена на Тайния Монитор. Със създаването на Великия Колеж на Англия на Рицарите Темплиери Проповедници на Светата Кралска Арка в 1923г., темплиерските  степени са отпаднали, а след постигането на споразумение с Великия Съвет на Ордена на Тайния Монитор в 1931г. е отпаднала и степента “Таен Монитор”.

Понастоящем степените, които се практикуват в рамките  на Ордена на Съюзните Масонски Степени са:

  • Свети Лаврентий Мъченикът (St. Lawrence the Martyr) – базирана е на историята на мъченичеството на Св. Лаврентий;

  • Рицар на Константинопол (Knight of Constantinopole) – разказва историята за легендарния Константин и проповядва добродетелите на  примирението и равенството;

  • Великите Покривачи на Соломон (Grand Tylers of Solomon) предупреждава за голямата опастност от небрежността и прибързаните съждения, както и учи за значението от внимателното “покриване”;

  • Червеният Кръст на Вавилон (Red Cross of Babylon) – историята на степента е свързана със Светата Кралска Арка и разказва историята на Зеробабел (Zerubbabel) при управлението на Персийските царе Кир и Дарий (Cyrius and Darius);

  • Великите Преосвещенства (Grand High Priests) – базирана е на историята за “благословията на Аврам” (Blessing of Abraham) и ръкополагането на “Арон” (Aaron).

Кандидатите за посвещение трябва да са Марк Майстор Масон и Компаньон на Светата Кралска Арка (Конституцията от 1958г.), тъй като степените, практикувани в рамките на Ордена фактически се явяват допълнение към горните степени. Кандидатът първо трябва да получи степента “Свети Лаврентий Мъченикът”, като останалите степени могат да се придобиват в произволен порядък в кой да е от съответните Съвети (Съветите отговарят на Ложите в символичното Масонство, като Всяка от степените се управлява от различен по структура и състав Съвет). Регалиите включват само Нагръден Знак, различен за различните степени. Великият Съвет на Ордена се помещава в Марк Меисънс Хол, Лондон.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
юни 2022 юли 2022
вторник, юни 28, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 22 1 2 3 4 5
Седмица 23 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 24 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 25 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 26 27 28 29 30
© 2007-2016 www.otves.org