header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
26. ПРИНЦ НА МИЛОСЪРДИЕТО ИЛИ ШОТЛАНДСКИ ТРИНИТАРЕЕЦ Печат Е-мейл

Каква тайна представлява въздействието на топлината и студа върху чудната течност, която ние наричаме вода! Каква мистерия лежи скрита във всяка снежинка, във всеки леден кристал и в крайната им трансформация във формата на невидима пара, издигаща се над океана или повърхността на земята и плуваща над планинските върхове!

Какво многообразие от чудеса химията наистина разкрива пред нашите очи! Помислете само, ако един единствен закон, въведен от Бог, изведнъж бъде отменен, например този за притеглянето, афинитета или кохезията, целият материален свят, със здравия гранит и елмаз, с жилите от злато и сребро, с моноклинала (Тъмна еруптивна скала ) и порфира, с огромните залежи от въглища, нашите собствени скелети и самите ребра и кости на тази явно неразрушима земя, заедно с всички слънца и звезди и светове по цялата Божия вселена моментално ще се разтворят в лека, невидима пара от безкрайно малки частици или атоми, пръснати из безкрайното пространство. Заедно с тях ще изчезнат светлината и топлината, освен ако Самото Божество не е Вечната Светлина и Безсмъртният Огън, както са считали древните перси.

Мистериите на Великата Вселена на Бог! Как можем да очакваме да ги схванем и разберем с нашите ограничени умствени представи! Безкрайно Пространство, простиращо се от нас без граница във всички посоки. Безкрайно Време – без начало или край. А ние тук и сега, в центъра им! Безкрайност от слънца, като и най-близкото от тях само се смалява, когато бива наблюдавано и с най-мощния телескоп. Всяко от тези слънца със своята свита от светове. Безброй много такива слънца, толкова отдалечени от нас, че тяхната светлина няма да достигне до нас, пътувайки през безкрайността на времето. Докато светлината, която е достигнала до нас от слънце, което ние считаме, че виждаме, в същност е пътувала вероятно в продължение на петдесет века. Нашият свят се върти около своята ос и непрестанно бърза в своята обиколка около слънцето, а то, слънцето и цялата наша слънчева система обикалят около някакъв голям център, а този център, слънцата, звездите и различни светове непрекъснато проблясват, забързани с невероятна скорост през безграничното пространство. Освен това във всяка капка вода, която пием, във всяка хапка от нашата храна, във въздуха, на земята, в морето съществуват невероятни множества от живи организми, невидими за невъоръженото око и невероятно миниатюрни, които обаче са добре организирани, живеят, хранят се и вероятно имат съзнание за своята идентичност, памет и инстинкт.

Такива са някои от тайните на великата Вселена на Бог. Въпреки това, ние, чиито живот и този на света, в който живеем, представляват само една точица в средата на безкрайното Време, ние, които храним в телата си микроорганизми и върху които растат растения ще съумеем да узнаем как Бог е създал тази Вселена, ще разберем Неговата Мощ, Неговите Свойства, Неговата Еманация, начините на Неговото Съществуване и Действие. Ще успеем да разберем плана, според който настъпват всички събития, този план, който е също толкова дълбок, колкото необятен е самия Бог. Ще узнаем законите, според които Той контролира Своята Вселена. С лекота ще Го видим и ще разговаряме лице в лице, тъй както говорим помежду си. Ще се опитаме да не вярваме, защото не разбираме.

Той ни заповядва да се обичаме един друг. Да обичаме съседа си, тъй както обичаме себе си, а ние спорим, караме се, мразим се и се обиждаме един друг защото не можем да бъдем на едно мнение относно Същността на Неговата Природа и Неговите Качества – дали Той е станал човек, роден от жена и е бил разпънат на кръст, дали Светият Дух е от същото вещество, от каквото е Бог Отец или само от сходно вещество, дали един слаб стар мъж се явява Наместник на Бога, дали от цялата вечност някои са избрани за да бъдат спасени, а други – да бъдат осъдени и наказани, дали наказанието на лошите след смъртта ще е вечно, дали една или друга доктрина се явяват ерес или истина. Ние напояваме земята с кръв, обезлюдяваме царства и превръщаме плодородни земи в пустини заради религиозни войни, преследвания и кръвопролития. В продължение на много векове земята е обикаляла около слънцето, една костница, димяща и воняща от човешка кръв, кръвта на Брат, убит от Брата заради схващания - кръв, проникнала и замърсила вените на земята и превърнала я в ужас за нейните сестри от Вселената.

Ако всички хора бяха масони и се подчиняваха от цяло сърце на кротките и нежни поучавания на земята, този свят щеше да бъде рай, докато нетолерантността и преследванията го превръщат в ад. Масонското Кредо се състои в следното – Вярвай в безкрайната Божия Милост, Мъдрост и Справедливост; Надявай се на крайната победа на Доброто над Злото и на Идеалната Хармония като краен резултат от всички съгласия и противоречия във Вселената; Бъди Милосърден както Бог е милосърден към неверието, заблудите, глупостта и грешките на хората, защото всички те образуват едно голямо Братство.

Напътствие

ІН Братко ІІН, ти Принц на Милостта ли си?

ІІН Видял съм Делтата и Свещените Имена върху нея; и аз съм Амет като тебе в Тройния Завет, на който носим белега.

В Каква е първата Дума върху Делтата?

О Непроизносимото Име на Божеството, чиято истинска мистерия е известна единствено на Амет.

В Какво означават за нас трите страни на Делтата?

О За нас, както и за всички Масони – трите Велики Свойства или Развития на Същността на Божеството: Мъдрост или Сила за Размишление и Планиране, в която всеки освен Бог се проваля – Планът, Идеята за Вселената бе моделирана и оформена; Сила или Мощ за Изпълнение и Съзидание, която, действайки незабавно, реализира Типа и Идеята, формирани от Мъдростта - като Вселената, всички Звезди и Светове, Светлината и Живота, Човека и Ангелите и всички живи същества; и Хармонията или Силата на Съхранение, Ред и Красота, поддържаща Вселената в нейното Състояние и представляваща закона на Хармонията, Движението, Пропорцията и Развитието. Мъдрост, която измисли плана, Сила, която го създаде и Хармония, която поддържа и съхранява. Това е Масонската Троица, три Сили и една Същност. Това са трите стълба, на които се опира Вселената – Физически, Интелектуален и Духовен и на които всяка Масонска Ложа е тип и символ. Докато за Масона Християнин те представляват Тримата, които държат сметка на Небето – Отецът, Словото и Светия Дух, които трима са Едно.

В Какво представляват трите гръцки букви върху Делтата - I H  [Йота, Ета и Сигма]?

О Три от имената на Върховното Божество при сирияните, финикийците и евреите ...Ихух [מומי]: Самосъществуване...Ал [א]: Природата-Бог или Душата на Вселената ... Шадай [ידש] Върховната Сила. Също три от Шестте Основни Черти на Бог според кабалистите: Мъдрост [Ieh] - Интелект [Νούς] при египтяните и Словото [Λόγος] при последователите на Платон и Мъдрост [Σοφία] при гностиците; ...Величие [Al] – Символ на което е Лъвската глава .. и Победата и Славата [Tsabaoth], които са двата стълба Якин и Боаз, които стоят в преддверието на Храма на Масонството. За Масона Християнин това са първите три букви от името на Божия Син, Който умря на кръста, за да избави човечеството.

В Кой е първият от ТрИТЕ ЗаветА, чийто белег носим?

О Този, който Бог направи с Ной когато Той каза: “Няма вече да проклинам земята заради човека, нито повече ще поразявам всичко живо, както вече направих. Докато земята съществува, няма да престане да има време за оран и жътва, студено и топло, зима и лято, ден и нощ. Ще ти дам своя Завет и на твоето семе след теб и на всяко живо същество. Човечеството няма повече да бъде откъснато от водите на потоп, нито повече ще има потоп, който да разруши земята. Това е знакът на Моя завет – оставям Моя  лък в облака и той ще служи за символ на договора между Мен и земята, вечен договор между Мен и всяко живо същество на земята.”

В Кой е вторият от ТрИТЕ ЗаветА?

О Това е този, който Бог сключи с Аврам, когато каза: “Аз съм Върховният Несътворим Бог. Ще сключа Моя договор между Мен и теб и ти ще станеш Баща на Много Нации и Царе ще излязат от твоите слабини. Ще установя Моя договор между Мен и теб и твоите наследници след теб, до най-отдалечените поколения за една вечна договореност. Аз ще бъда твой Бог и техен Бог и ще ти дам Ханаанската земя за вечно владеене.”

В Кой е Третият Завет?

О Този, който Бог сключи с всички хора чрез Своите пророци, когато каза: “Аз ще събера всички народи и езици и те ще дойдат и видят Моята Слава. Аз ще сътворя нови Небеса и нова земя и старата няма да се помни, нито ще идва на ум. Слънцето повече няма да свети през деня, нито луната – през нощта, а Бог ще бъде вечна светлина и великолепие. Неговият Дух и Неговото Слово ще бъдат вечно с хората. Небесата ще се изпарят като пара, земята ще се сбръчка като дреха и тези, които живеят на нея, ще умрат, но моето спасение ще е вечно и моята праведност никога няма да престане, ще има Светлина сред Друговерците и спасение до края на земята. Спасените от Бога ще се завърнат и ще има вечна радост над тях, а тъгата и скръбта ще избягат надалеч.”

В Кой е символът на Тройния Завет?

О Тройният Триъгълник.   

В На какво друго е символ той за нас?

О На Триединството на Проявленията на Божеството и на тройната същност на Човека, на Принципа на Живота, Интелектуалната Сила и на Душата или Безсмъртната Еманация от Божеството.

В Коя е първата велика Истина на Свещените Мистерии?

О Нито един човек никога не е виждал Бог. Той е Единствен, Вечен, Всемогъщ, Всемъдър, Безкрайно Справедлив, Милостив, Щедър, Състрадателен, Творец и Съхранител на всички неща, Източникът на Светлина и Живот, еднакъв по протежение на Времето и Пространството, Този, който мисли и чрез Мисълта създаде Вселената и всички живи твари и човешките душите. Това е – Вечното, докато всичко друго е постоянен генезис. 

В Коя е втората велика Истина на Свещените Мистерии?

О Душата на Човека е Безсмъртна. Тя не е резултат от организация, нито е сбор от начини на действие на материята, нито на последователност от явления и усещания, а на Съществуване, еднакво и идентично, жив дух, искра от Голямата Централна Светлина, която е влязла и обитава тялото, от което ще бъде отделена със смъртта и ще се завърне при Бог, който я в дал. Тя не се разпръсква или изчезва със смъртта, както дъха или дима, нито може да бъде унищожена. Тя продължава да съществува, действува и притежава интелект, както е съществувала при Бог, преди да бъде приета от тялото.

В Коя е третата велика Истина на Масонството?

О Импулсът, който насочва към правилното поведение и отклонява от престъпленията е не само по-стара от времето на народите и градовете, но е връстник на Божественото Същество Което вижда и управлява както Небето, така и земята. Дори и Таркин не нарушава този Вечен Закон, въпреки че по време на неговото управление в Рим вероятно е нямало писмен закон срещу подобен вид насилие. Принципът, който ни принуждава към правилно поведение и ни предупреждава срещу вината, произтича от природата на нещата. Той не започва като закон, когато за първи път е написан, нито е бил предизвикан, той съществува съвместно със самия Божи Разум. Не бива да се прави от добродетелта следствие, похвалното поведение трябва да има по-дълбоки корени, мотиви и подтици, за да му поставим печата на добродетелта.

В Коя е четвъртата голяма Истина при Масонството?

О Моралните истини са също толкова абсолютни, колкото и метафизическите истини. Дори Божеството не може да направи така, че да има резултат без причина или явление – без вещество. Нищо не може да направи Той, за да бъде нещо грешно или зло по отношение на дадената ни дума, да обичаме истината и да контролираме страстите си. Принципите на Моралността са аксиоми, подобно на принципите на геометрията. Моралните закони са нужните връзки, които произтичат от природата на нещата и те не са създадени от Бог, а са съществували вечно в Него. Тяхното постоянно съществуване не зависи от упражняването на Неговата Воля. Истината и Справедливостта са Неговата Същност. Не защото сме слаби, а Бог е всемогъщ, наше задължение става да се подчиняваме на Неговия закон. Ние може да бъдем принудени, но не сме задължени да се подчиняваме на по-силния. Бог е принципът на Моралността, но не просто заради Неговата воля, която, ако бъде отделена от всички други Негови качества, ще бъде нито справедлива, нито несправедлива. Доброто е израз на Неговата воля, доколкото тази воля от само себе си е израз на вечната, абсолютната, несътворена справедливост, която е в Бог, която не е създадена от Неговата воля, но която тази воля само изпълнява и прогласява, тъй както нашата воля обявява, провъзгласява и изпълнява идеята за доброто, което е в нас. Той ни е дал закона за Истината и Справедливостта, но Той не постановил самоволно този закон. Справедливостта е присъща за Неговата воля, защото се съдържа в Неговата интелигентност и мъдрост, в самата Негова природа и в най-проникновената Му същност. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org