header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения. - Гьоте

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

П Р Е А М Б Ю Л

Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България е общност на свободни мъже, с добро име, събрани без оглед на религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданството и общественото им положение и обединени в Братства /Масонски Ложи/, които се стремят към човешко съвършенство чрез братски взаимоотношения в съответствие с Древните задължения /обичаи, традиции, символи и ритуали/ на Световното Масонство.
Спазвайки достойнството на отделния човек, те се застъпват за пълното развитие на личността и братството, толерантност и готовност за взаимопомощ в името на Вярата във Великия Архитект на вселената.

Глава Първа: Общи разпоредби
Раздел І
Основни начала и принципи

Чл.1.
1. Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България се изгражда върху следните основни начала:

а/ Вярата във Великия Архитект на Вселената и в Неговата воля е абсолютно условие за приемане на членове;
б/ Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България /Велика Ложа на България/ може да бъде основана най-малко от три Регулярни и Правоспособни Ложи;
в/ Всички посветени трябва да се закълнат в своите задължения над Книгите на Светите Закони;
г/ В Движението членуват само мъже;
д/ Великата Ложа на България притежава единствена и безспорна власт над занаята и над символните степени на територията на Република България и не може да бъде подчинена на Върховен Съвет или друга сила, изискваща контрол на тези степени;
е/ Трите Велики Светлини са отворени непрекъснато по време на работа;
ж/ Споровете от религиозно и политическо естество са строго забранени;
з/ Обичаите, Традициите, Символите и Ритуалите на занаята трябва да бъдат стриктно спазвани.

2. Основни принципи, от които се ръководи Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България са:

а/ Свобода на личността и съвестта;
б/ Толерантност към чуждите идеи;
в/ Стремеж към съвършенство;
г/ Спазване на масонската тайна;
д/ Взаимопомощ между братята;
е/ Подбор при избора на членове; ж/ Автономност и независимост на отделните Ложи спрямо “Ложата-майка”;
з/ Лоялност към гражданското общество и спазване на законите;
и/ Еволюция в обществените процеси.

Раздел ІІ
Цели

Чл.2.
1. Основна цел на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари е постигането на нравствено израстване и духовно усъвършенстване на Човешката личност и Човешката Общност.

2. Движението организира и подпомага хуманитарни, благотворителни и други общественополезни мероприятия.

3. Движението приема за свои и всички други цели, произтичащи от Обичаите и Традициите на Световното Масонство.

4. Движението не може да преследва цели, забранени от законите на Република България, обичаите и морала на гражданското общество.

Раздел ІІІ
Средства

Чл.3. Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България постига своите цели чрез:

1. Непрестанна индивидуална работа по самоусъвършенстването на всеки от Братята Свободни Зидари;
2. Всеотдайна работа на Братята Свободни Зидари в Масонските работилници;
3. Провеждане на регулярна Ритуална дейност във Великата Ложа и Членуващите Ложи;
4. Точно и еднакво прилагане на Основния Закон, Уставите на Членуващите Ложи, Масонските Обичаи и Традиции;

Чл.4
1. Финансовите средствата, необходими за постигане на Целите на Движението се набавят от:

а/ Задължителни вноски – встъпителни и текущи;
б/ Дарения и спонсорство;
в/ Други позволени от законите на гражданското общество способи.

2. Набраните финансови средства се разходват в рамките и съгласно изискванията на приетите от компетентните органи бюджети.

Раздел ІV
Символи

Чл.5
1. Основните символи на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари са Трите Велики Светлини:

а/ Книги на Светите закони;
б/ Правият ъгъл;
в/ Пергелът.

2. Символи на Движението са и Трите малки светлини – Слънцето, Луната и Майстора на стола, както и атрибутите на каменоделския еснаф.

3. Ложите на Свободните Зидари работят само при отворена Книга на Светия Закон и съединени Правият ъгъл и Пергела. 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 19, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org