header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Не губи безценни мигове от настоящата реалност, опитвайки се да разгадаваш тайните на живота. Има причина тайните да бъдат тайни.

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
01. ЧИРАК Печат Е-мейл

ДВАНАДЕСЕТ-ИНЧОВАТА ЛИНИЯ И ОБИКНОВЕНИЯТ ЧУК

ImageСИЛАТА, която не е управлявана или е лошо управлявана, само се изгубва в пространството, подобно на барута, запален на открито, на парата, неукротена от науката. Нанасяйки удари в тъмното и срещайки само съпротивата на въздуха, СИЛАТА само рикошира и се самонаранява. Това причинява разрушение и руини. Това са вулканът, земетресението, циклонът, а не растежът и прогресът. Това е слепият Полифемий, който замахва напосоки и пада с главата надолу сред острите скали, повлечен от устрема на собствените си удари.

Сляпата Сила на хората е Сила, която трябва да се икономисва и да се управлява по същия начин, както се управлява сляпата сила на парата, която повдига тромавите железни ръце и задвижва големите колела, зарежда оръдието или изприда най-деликатните дантели. Тя трябва да бъде управлявана от Интелекта. За хората и за Силата на хората Интелектът е това, което тънката игла на компаса е за кораба - неговата душа, която винаги съветва огромната маса от дърво и желязо и винаги сочи на Север. За да атакува цитаделата срещу човешката раса, изградена от всички страни от предразсъдъци, деспотизъм и суеверия, Силата трябва да има ум и закон. Само тогава смелите действия дават постоянни резултати и тогава има истински прогрес. Тогава има върховни постижения. Мисълта е Сила, а философията трябва да бъде Енергия, която намира своята цел и полза за превръщането на човешката раса в по-добра. Двата велики двигателя са Истината и Любовта. Когато всичките тези сили се комбинират, ръководени от Интелекта и направлявани от ЗАКОНА за Правото и правосъдието и от комбинирано и системно движение и усилия, великата революция, подготвена от вековете, ще започне да марширува напред. СИЛАТА на самото Божество е в равновесие с Неговата МЪДРОСТ. Следователно единственият резултат е ХАРМОНИЯ.

Причината за неуспеха на революциите се крие в лошото управление на Силата. Затова много често се случва така, че въстания, спускащи се от онези високи планини, които доминират над моралните хоризонти - Правосъдие, Мъдрост, Разум и Справедливост, създадени от най-чистия сняг на един идеал, след продължителното падане от скала на скала, след като са отразявали небесата в тяхната прозрачност и са били поглъщани от стотици потоци по величествената пътека на своя триумф, изведнъж са се загубвали в тресавища, подобно на калифорнийска река в пясъците.

Ходът на човешката раса напред изисква висините около нея да блестят с благородни и трайни уроци по кураж. Смели постъпки смайват историята и формират една класа на пътеводни светлини за човека. Това са звездите и искри от онова огромно море от електричество, което е присъщо на хората. Да се борят, да предприемат рискове, да бъдат истински към себе си, да се хванат гуша за гуша със съдбата, да изненадат поражението чрез малкия ужас, който той предизвиква, да конфронтират несправедливата власт, да нанесат поражение на опиянения триумф - това са примерите, от които се нуждаят нациите и светлината, която ги наелектризира.

Съществуват невъобразими Сили в огромните пещери на злото под обществото: грозна деградация, мизерия, окаяност и нищета, пороци и престъпления, които вонят и се стаяват в мрака на масите под хората от големите градове. Там изчезва незаинтересоваността. Всеки вие, търси, сграбчва и глозга за себе си. Идеите се игнорират, а мисъл за прогрес въобще няма. Тази маса има две майки - и двете обаче са мащехи - Незнание и Мизерия. Желанието е техният единствен пътеводител - те търсят удовлетворение единствено за апетита си. Но даже и тези хора могат да бъдат впрегнати в работа. Нискокачественият пясък, по който стъпваме, ако бъде поставен в пещта, стопен и пречистен от огъня, може да се превърне във великолепен кристал. Те притежават бруталната сила на ЧУКА, но техните удари помагат в общото дело, когато са впримчени в рамките на линиите, очертани от ПРАВИЛОТО и държани от разума и умереността.

И въпреки това именно тази Сила на хората, нейната Титанична власт на гигантите, е Силата, която гради укрепленията на тираните и е въплътена в техните армии. От тук следва възможността за създаването на такива тирании, като тези, за които е било казано:

“Рим вони по-лошо при Вителий, отколкото при Сула. При Клавдий и Дометиан има деформация на низостта, съответствуваща на грозотата на тиранията. Безчестието на робите е пряк резултат от бруталната низост на деспота. Една миазма изпуска дихание от тези скупчени съзнания, които отразяват съзнанието на техния господар. Обществените власти са нечисти, сърцата са колабирали, съзнателността се съсухрила, душите са станали хилави. Това е така при Каракала, при Комодий, така е и при Хелиогабалий, докато от римския Сенат под управлението на Цезар лъха само вонята, присъща на орловото гнездо.”

Силата на хората е тази, която поддържа всички тези деспоти, от най-низкия до най-добрия. Тази сила действува чрез армии, а те по-често поробват, отколкото освобождават. Деспотизмът прилага там ЗАКОНА. Силата е БОЗДУГАНЪТ от стомана, окачен на седлото на рицаря или на въоръжения епископ. Пасивно подчинение чрез сила поддържа тронове и олигархии, испански крале и венециански сенати. Мощта на една армия, изградена на основата на тирания, е крайният продукт на пълната немощ. Така един народ по собствено желание се подчинява на деспотизъм, а неговите трудови хора се съгласяват да бъдат презирани, войниците му да бъдат бичувани. Следователно затова битки, загубени от една нация, често довеждат до прогрес. По-малко слава означава повече свобода. Когато барабаните мълчат, понякога говори благоразумието.

Тираните използуват силата на народа да оковават и да подчиняват, т.е. да заробят народа. После те орат с него, както хората орат с воловете. По този начин духът на свободата и на нововъведенията е сведен до нула от щиковете, а принципите онемяват пред гърма на оръдията. В същото време свещениците се смесват с войниците, а Църквата, войнствена и ликуваща, католическа или пуританска, пее Te Deums за победи над въстанието.

Военната власт, която не се подчинява на гражданската власт, отново бидейки ЧУКА или БОЗДУГАНА на СИЛАТА, независима от УПРАВЛЕНИЕТО, представлява една въоръжена тирания, родена като напълно зрял организъм, подобно на начина, по който Атина Палада се е появила направо от мозъка на Зевс. Нейното изчадие е една династия, която започва с Цезар да гние във Вителий и в Комодий. В днешно време това означава да се започне оттам, откъдето по-рано династиите са свършили.

Хората постоянно са прилагали огромна сила, само за да сложат край на огромна слабост. Силата на хората е изтощена от безкрайното продължаване на неща, които отдавна са отмрели: управляване на човечеството посредством балсамиране на стари и мъртви тирании на Вярата; реставрация на овехтели догми; разкрасяване наново на избледнели и проядени от червеи светилища; възкресяване на стари суеверия; спасяване на обществото чрез увеличаване на неговите паразити; увековечаване на престарели институции; налагане на преклонение пред символи като фактически средства за спасение; и накрая - завързване на мъртвия труп на Миналото, лице в лице, със живото Настояще. Следователно това е една от онези фаталности на Човечеството - да бъде осъдено на вечна борба с призраци, със суеверия, с фанатизъм, с лицемерие, с предразсъдъци, с формулите на грешките и с молбите на тираниите. Деспотизмът, наблюдаван в миналото, се е превърнал в обект на почит, като планина, настръхнала с вулканични скали, назъбени и ужасяващи, виждани през маранята на разстоянието с ореол в синьо като гладки и красиви. Видът на един единствен зандан на тирания струва много повече, за да разсее илюзиите и да възбуди свещена омраза към деспотизма и да насочи СИЛАТА в правилна посока, отколкото най-красноречивите томове книги. Французите би трябвало да запазят Бастилията като урок за вечни времена; Италия не бива да разрушава занданите на Инквизицията. Силата на хората е поддържала Властта, която е съградила тези мрачни килии и е вкарвала живи хора в техните гранитни гробници.

СИЛАТА на хората не може, посредством силата на своето неограничавано и правдиво действие, да поддържа и да продължава действието и съществуването на едно вече създадено свободно Правителство.

Силата трябва да бъде ограничавана, сдържана, предавана чрез разпределяне по различни канали и по заобиколни пътища на отдушници, поради което тя е предмет като закона, действие и решение на Държавата; както мъдрите стари египетски царе са прехвърлили по различни канали чрез подразделяне, надигащите се води на Нил и ги принудили да наторяват, а не да разрушават земята. Трябва да съществуват точно в норма законът и Властта, или Мярката на конституцията и закона, в рамките на които трябва да действува обществената сила. Нарушете което и да е от тях и огромният парен чук, с неговите бързи и тежки удари смачква целия механизъм в атоми и накрая, изтръгвайки се, ляга инертен и мъртъв сред развалините, които е сътворил.

Силата на хората или народната воля в действие и проявявана, символизирана от чука, направлявана и ръководена от действие в рамките на закона и реда, символизирани от двадесет и четири инчовата линия, ражда като свой плод Свобода, Равенство и Братство, - Свобода, направлявана от закона; равенство на права в очите на закона; братство с неговите морални задължения, както и с ползите от него.

След малко ще чуете за Необработения камък и за Съвършения камък, като части от украшенията на Ложата. Казва се, че необработеният камък е “камък, взет от каменоломната в неговото грубо и естествено състояние”. Казва се, че свършеният камък е “камък, приготвен от ръцете на работниците, за да бъде напаснат от Калфата с работните инструменти”. Ние няма да повтаряме обясненията на тези символи, дадени в Йоркския Ритуал. Можете да ги прочетете в печатните им издания. Те са обявени като намекване за самоусъвършенствуването на отделния занаятчия – продължение на същата повърхностна интерпретация.

Необработеният камък представлява ХОРАТА като маса, груба и неорганизирана. Съвършеният камък или кубическият камък, символ на съвършенството, представлява ДЪРЖАВАТА, властниците, които черпят своята власт от съгласието на управляваните, конституцията и законите, изразяващи волята на народа; управление хармонично, симетрично, ефикасно – властта му правилно разпределена и надлежно регулирана в равновесие.

Ако начертаем един куб върху една равна плоскост така:

Image

получаваме видими три лица и девет външни линии, начертани между седем точки. Завършеният куб има още три лица, което прави шест; още три линии, което прави дванадесет; и още една точка, което прави осем. Тъй като числото 12 включва свещените числа 3, 5, 7 и 3 пъти по 3, или 9, и се получава като прибавим свещеното число 3 към 9; докато неговите собствени две числа 1, 2, единицата или монадата и дуадата, взети заедно, правят същото свещено число 3; то е било наречено перфектното число; а кубът е станал символът на съвършенството.

Създаден от СИЛА, действуващ с ВЛАСТ; изчукан в съответствие с линиите, измерени с мащабната линия от грубия камък, той е подходящ символ на Силата на хората, изразена в конституцията и Държавата; а от самата Държава трите видими лица представляват трите власти – Изпълнителната, която изпълнява законите; Законодателната, който създава законите; Съдебната, която тълкува законите, прилага и налага спазването им от хората, от Държавата и гражданите. Трите невидими лица са Свобода, Равенство и Братство – тройната душа на Държавата – нейната жизненост, дух и интелект.

* * * * * *


 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
събота, август 13, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org