ФРАНКМАСОНСТВОТО В ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ИСЛАНДИЯ
Масонството в Швеция навлиза от Англия, но през Франция – първата Ложа е създадена през 1730 г. от Конт Аксел Ериксон Вреде-Спар и се нарича “Първа Нордическа Ложа”, която съществува и до днес и работи на първите три степени. Първата Ложа на Св. Андрей е създадена през 1756г. и работи на IV, V, VI –та степени на Коригирания Шотландски Обред (Rectified Scottish Rite или RER от Rite Ecossais Rectifie). През този период се дооформя и т.н. Шведски Ритуал към който, освен споменатите 6 степени, се добавят още 4 и една Върховна Степен – общо единадесет степени.

Характерно за Шведското Масонство е активното участие на аристокрацията и Кралската фамилия в него – в 1770 г. са инициирани Крал Густав III и двамата му братя – Дуковете Чарлс, впоследствие Крал Чарлс XIII  и Фредрик-Адолф. През 1774 г. Велик Майстор на Великата Ложа на Швеция става Крал Чарлс XIII. От-тогава и до днес Велик Майстор е винаги Краля на Швеция.

Почти по същия начин се развива Масонството в Дания и Норвегия – в Дания първата ложа е учредена през 1743г., а в Норвегия през 1749г. (по това време част от Дания), като и двете ложи са инсталирани с Патенти, получени от Англия. През 1814 и 1855г. съответно Норвегия, а впоследствие и Дания  възприемат  Шведския Ритуал.

Във Финландия първата Ложа е инсталирана през 1756г. През 1809 година Финландия е присъединена към Русия, а през 1848г. руския Цар забранява Масонството.

Масонството във Финландия е възстановено през 1922 г. от трима фински емигранти в САЩ. През 1924г. Великата Ложа на Ню Йорк внася светлината на Великата Ложа на Финландия. Наред с тази Велика Ложа, немалко ложи, особено в западната част на страната работят по Шведския Обред и са подчинени на ВЛ на Швеция.