ФРАНКМАСОНСТВОТО ВЪВ ФРАНЦИЯ

Френското Масонство представлява определен интерес за нас, предвид обстоятелството, че първата ВЛ в България е инсталирана със светлина, получена от Великата Ложа на Франция. Съгласно историческите данни дошли до нас, първите ложи във Франция са инсталирани от емигранти якобити от Англия през 1725 г. в един хотел в градчето Сент Жермен Де Пре. През 1728г. те преминават под управлението на Дука на Уортон, Стар Велик Майстор на Великата Ложа на Англия.

През следващите десетилетия и столетия масонството във Франция преминава през периоди на възход и отричане, политически гонения и противоборства, съсловни конфликти др. Особено влияние върxу френското масонство са оказвали политико-социалните трансформации, като от своя страна и Масонството е играло в редица периоди значителна роля в управлението на страната и формирането на обществените порядки. Един от основните вододели между Френското Масонство, най-силно изразено от “Великия Ориент на Франция и Англосаксонската традиция е отсъствиeто на изискване за “Вяра” във “Великия Архитект на Вселената”, съответно вяра в Бог, както и проактивната позиция, кoято френското Масонство заема по отношение политически, социални и светски въпроси, касаещи цялото общество.

Към момента във Франция съществуват следните Масонски и парамасонски формирования, в т.ч. брой на ложите и числен състав по данни от 1998 г.

-Великия Ориент на Франция: 840 ложи с 35 632 члена
-Велика Ложа на Франция: 604 ложи с 23 700 члена
-Велика Национална Ложа на Франция: 935 ложи с 23 096 члена  
-Велика Женска Ложа: 317 ложи с 10 000 члена
-Велика Традиционна и Символична Ложа “Опера” : 135 ложи с 2 600 члена
-Правата на Човека (Droit Humain): 450 ложи с 13 250 члена
-Велика Смесена Ложа на Франция: 60 ложи с 1 350 члена
-Велика Традиционна Ложа: 45 ложи с 1 000 члена
-Велика Смесена Универсална Ложа: 1 000 члена
-Велика Свободна и Суверенна Ложа на Обединените Ритуали
-Инициращ и Традиционен Орден на Кралското  Изкуство: 900 члена

От горните единствено Великата Национална Ложа на Франция е призната от Англия.