ХIII Национална Конференция на Стария и Приет Шотландски ритуал

ХIII Национална Конференция на Стария и Приет Шотландски ритуал

24 — 25 януари 2014 г.

Долината нa Пловдив

ПРОГРАМА

24 януари (петък) 2014 г.

1. Редовна сесия на Върховния съвет, 33º на СПШР в България

Начало — 17:00 часа

Място на провеждане — бул. „Брезовско шосе" 147А, Рота център, сграда 1, ет. 8

Присъстват: Могъщите и Почитаеми Братя Активни Членове на Върховния съвет

Облекло — официално

2. Разширена сесия на Върховния съвет, 33º на СПШР в България

Начало —19:00 часа

Място на провеждане — бул. ,,Брезовско шосе" 147А, Рота център, сграда 1, ет. 2

Присъстват:

Могъщите и Почитаеми Братя Активни Членове на Върховния съвет

Почитаемите Братя Назначаеми Офицери на Върховния съвет

Почетните Генерални Инспектори 33°

Председателя и членовете на У.С. на НИИ „Св. Йоан"

Председателя и членовете на У.С. на Кооперация „Шотландски братя"

Великия Майстор и Великия Секретар на Перфектните Ложи

Трижди Почитаемите Майстори и Секретарите на Ложите на Съвършенство

Мъдрите Майстори и Секретари на Събранията на Розенкройцер

Командирите и Секретарите на Съветите на Кадош

Майсторите на Кадош на Колегиите на Кардинали

Облекло — официално с регалии

 

Официална вечеря — 21:00 часа

Място на провеждане — бул. „Брезовско шосе" 1 47А, Рота център, сграда 1

Облекло — официално

 

25 януари (събота) 2014 г.

XIII Национална Конференция на Стария и Приет Шотландски ритуал

Регистрация —10:00 часа

Начало —10:30 часа

Място на провеждане — Конгресен център на Международен панаир Пловдив, зала България

Присъстват:

Участниците в Разширената сесия на Върховния съвет и всички Братя, членове на Стария и Приет Шотландски ритуал в България

Облекло — официално с регалии

 

В прослава на Великия Архитект на Вселената.

Брат Петьр Калпакчиев, 33°

Суверенен Върховен Командир Върховен съвет, 33º на СПШР в България