ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО

Ето че дойде време, след кратък отдих, Братята-Масони от Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България отново да заемат места в осветените си работилници. Там съобразно уменията и авторитета си те ще работят с инструментите и материалите за градежа, като помнят, че овладелият изкуството на Живота и Смъртта никога не забравя житейските си задължения, и постоянно се стреми към Съвършенство.

Много са пречките, които Масонът може да срещне по пътя си към Съвършенството. Някои от тях са скрити зад предразсъдъци и невежество, които ни пречат да видим опасностите. Още по-опасни могат да бъдат суетата и тщестлавието, които да ни заслепят и да скрият от погледа ни вярната Цел.

Ние сме навикнали да се ръководим от виждането си за достойнствата на Масона, изразени в пет ключови понятия: Свобода, Толерантност, Братство, Трансцендентност, Тайна на посвещението. Затова Масонското схващане за Световете, дело на Великия Творец, е подкрепено от ясна практическа философия, обхващаща човека, неговата природа и целенасоченост. Или както споделя Бр. А.Е.Уайт, «Обществото на Франкмаксоните не претендира за статута на институция, която е единствен, божествено предопределен хранител на вярата и нравствеността. Но все пак Масонството се оказва в очите на хората независима етическа система, уникално различно житейско «ръководство».

Царствената Масонска наука наистина е имала своите добри и лоши дни, тя е изпълнена с Истини, както и със сияйни лъчи, тя не позволява да се загуби нищо от това, което е скрито, но също така и нищо от онова, което се открива, не е напълно ново. Нека не забравяме все пак за какво ни наставлява Учителят А. Пайк, от кръглата стая на своето време, което като две капки вода прилича на нашето: «Бог със задоволство дава на Науката, която е отражението на Славата Му, печатът на Вечността”. И още – В наше време за политиците, представляващи различни противоборстващи партии, е рядка и практически неизползваема добродетел поне веднаж в живота си да могат да кажат истината на народа си Лъжата е обичайно средство на политическата борба, използвано във всички кампании и обществени сътресения и тя се цени толкова повече в конкретен историчиски момент, колкото повече печалба носи. Ето защо само любовта към Истината, Правосъдието и Великодушието, като атрибути на Твореца, ще очертаят житейския път на всеки Брат, маркиран от тези качества. Защото това е единственото действително тайнство на Масонството.