Комисия по информация за признание - Доклад 2010 - България

Конференция на Великите Майстори на Масоните в Северна Америка

Комисия по информация за признание

Доклад 2010

България

Нов Велик Майстор, Володя Лозанов, беше избран и инсталиран във Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари на България. От името на своята Велика Ложа, той спешно поиска асистенция за справедливо (безпристрастно, разумно) преодоляване на спънките за обединение на Свободното Зидарство в България.

Комисията, в продължение на изминалите пет години, безрезултатно се застъпваше пред двете Велики Ложи за предприемане на действия за обединение.

Великият Майстор Лозанов поиска назначаването на международни медиатори за подпомагане (улесняване) на този процес. За да се случи това, Обединената Велика Ложа на България, която сега се ръководи от Великия Майстор Григорий Вазов, трябва да се съгласи и ангажира в един такъв процес. Няколко членове на европейски Велики Ложи, а именно Националната Велика Ложа на Франция, Обединената Велика Ложа на Германия и Обединената Велика Ложа на Англия заявиха желание, при поискване, за участие в този опит.

Уместно е да се предприеме такова действие в европейската Масонска общност, което, ако се случи, без съмнение ще бъде от полза за Масонството в Европа.