Приветствие за инсталирането на ложа "Боян Абаджиев"

ВИСОКОУВАЖАЕМИ БРАТКО БОЯНЕ, ОБИЧНИ БРАТЯ, ОСНОВАТЕЛИ НА ЛОЖА "БОЯН АБАДЖИЕВ", ДЪЩЕРНА ЛОЖА НА "ЧЕРНОМОРСКИ ПРИЯТЕЛИ" - ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ И ЗНАЧИМИ МАСОНСКИ ЛОЖИ В БЪЛГАРИЯ

Обръщам се към Вас с традиционното приветствие за инсталирането на нова Ложа, която ще укрепи нашия общ градеж. Традицията изисква, и аз го правя искрено, да ви пожелая ползотворна работа в опознаване, усвояване и издигане на по-висок етап авторитета на "кралското" изкуство. Съжалявам, че отправям тези свои пожелания в писмен вид, но някои мои лични ангажименти и обстоятелства изискват това. Братко Бояне, съставът на твоята ложа е от доказали се в масонския и светски живот братя. Великият архитект на Вселената Ви е дал много повече, отколкото на много други. В този смисъл, изискванията към Вас от страна на Великата Ложа, Върховния съвет и лично от мен ще бъдат завишени.

За последните 20 години Българското масонство постигна много в национален и световен мащаб. Изграждането на структурата на Великата ложа и Върховния съвет постъпателно и в правилна посока завоюва заслужен авторитет в Ориент България и чужбина. Но съм длъжен да отбележа, че ние допуснахме и много грешки. Първата е, че независимо от щателния кадрови подбор, допуснахме "търговците в храма". Близко до нас застанаха хора, привидно прегърнали великите идеи на масонството, които използваха братската обич за лични нечистоплътни цели и реализации. Вина имат ръководствата на всички масонски организации, включително и аз, като един от първопроходците в активиране на масонското движение в България. Много наши братя в кавички се кълняха развълнувани, приемайки символа да си прережат гърлото или изтръгнат сърцето, ако предадат движението. След това го предадоха спокойно и в такава стенен, че ние платихме кръвен данък и забавихме позитивните тенденции в развитието на масонството в годините. На пръв поглед това е обяснимо. Болна е държавата, болно е и движението. Забелязва се оздравителен процес. Трябва да преодолеем и факта, че във всички правителствени институции от всякакъв характер, ние имаме над 65 братя масони. По-голяма част от тях по странен начин получават амнезия, че са поели отговорност преди всичко към най-великото човешко тайнство - масонската философия и живот. Трябва да се освободим от тези братя.

Колкото и да е полезен органът на франкмасоните в миналото, в дълбоката човешка история, толкова в нашето ежедневие, той е все по-актуален и поставя пред братята особено важния въпрос: Как да продължим нататък? Този въпрос го задават почти всички нови млади братя масони, а също и стари бойци като нас. Изостреното внимание към личната ни нравственост и групова благотворителност не способства за притока на новобранци масони в Европа и България. Младежите все по-често се противопоставят да се върви условно по стъпките на бащите и дедите на свободните зидари. Един от основните проблеми може да се заключи в това, че в днешното все по-либерално и материалистично общество, принципите на личната нравственост, гордост и себеотдаване често се възприемат като безнадеждно остарели. Като е така, необходимо е да подготвим програма за тяхното възраждане не просто като принцип, а като реален образ на поведение. Ако франкмасонството може да осъществи подобно възраждане, то ще окаже грандиозна услуга на всички затънали в едно общество, където солидното материално благосъстояние ни оправдава при престъпления от социален и нравствен аспект. Време е, силата и мощта на масонското движение да се концентрират в полза на обществото. Иначе ще останем като елитарна прослойка на болшинството си почтени, духовно издигнали се и помагащи си един на друг хора.

Затова, Братко Бояне, аз възлагам на Вас големите си надежди, че Вие ще поставите на преден план изключително внимателния и перфектен модел на кадрови подбор на нови братя масони, с всички изискуеми от нашия устав изисквания и персонален подход.

Освен общите задачи на Великата Ложа, следва да помислите (а ти можеш това) и да изготвите конкретна дългосрочна програма за индивидуални цели и задачи на Ложата, с конкретни положителни резултати за обществото, в което живеем. Няма нищо лошо, ако някои от тях прозвучат твърде консервативно. Добре е да се върнем назад и да стъпим на здравите морални устои на никога неспиращия градеж на масонското общество. Ние вярваме във Вас, аз вярвам във Вас. Затова и критичността и изискванията към теб и твоите братя ще бъдат многократно завишени.

Опитвам се да съхраня в себе си масонска и човешка скромност и достойнство, затова откровено се притеснявам, когато Вие със ставане на крака изявявате своето уважение към мен, като един от първопроходците в реактивиране на масонството в България.

Прегръщам Ви с много обич и надежда!

БРАТ ВИЛИ,

ПЪРВОМАЙСТОР НА ЛОЖА "ЧЕРНОМОРСКИ ПРИЯТЕЛИ",

СТАР ЗАМЕСТНИК И ВЕЛИК МАЙСТОР НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ

ЛЕЙТЕНАНТ ГРАНД КОМАНДИР НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ 33º НА БЪЛГАРИЯ