ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЗНАНИЯТА - БЪЛГАРИЯ
Автор : Канцелария на Върховен Съвет 33°   
Свободното Зидарство продължава да функционира под формата на две Велики Ложи в България с наименованията Обединена Велика Ложа на България и Велика Ложа на България. Великата Ложа на България с Велик Майстор Александров запита Комисията да се произнесе за регулярността на тяхната Велика Ложа. Ние трябва отново да отбележим, че независимо от това, че една Велика Ложа може да практикува регулярно Масонство, ние само определяме дали Великата Ложа отговаря на всички стандарти за признание, така, както е установено от тази Конференция. Комисията в продължение на изминалите няколко години силно окуражаваше двете Велики Ложи, активно да се срещат и да работят в посока на решение на техните различия и обединение на техните Велики Ложи за най-добрите интереси на Българското Масонство. Тези опити се оказаха неуспешни, главно поради някои необичайни изисквания от страна на Обединената Велика Ложа на България. Ние сега препоръчваме една друга съвместна среща да бъде свикана в рамките на следващите шест месеца за изработване на решение на този проблем. Освен това, ние препоръчваме Братята Т. Ж., Дж. С.Т., и Р. Х. да служат като независими наблюдатели/медиатори, за да помогнат в това начинание, тъй като те са се справяли успешно и преди в подобни обстоятелства. Ако този опит е неуспешен, като крайна мярка може да се препоръча прекратяване на признанието на Българското Свободно Зидарство до постигането на решение.