ПЪТЯТ НА МАСОНСТВОТО

Множество просветителски общества  – Будисти , Кабалисти, Дъновисти и мн.мн. други черпят заряд за символизма си от познанието на древните, от техния ритуален живот. Голяма част от нашите ритуалии символи също имат общи корени. Допускам че това се дължи че познанието на цивилизаций отдавна изчезнали и забравени, не е успяло да стигне до нас, а само една малка част от него която се е предавала от уста на уста през поколенията или по щастлива случайност оцеляла в архивите на някое “тайно братство”. От тази оскъдна частица древно познание можеби е в реда на нещата да се ползват основните /най-разпространените/ практики които са достигнали до нашето съвремие.

Уникалното при масонството, което ни дава автентичност и сили, е че ние се стремим към Свещеното, да създадем братство на духа и сърцата.

За да покажем на човека  – Светлината на Познанието. Използвайки силния поток на съпричастност, който генерира братската верига хората получават духовен опит подхранван от символиката на ритуала. Поемайки по пътя на познанието не могат да ни спъват суета и суеверия.

За съжаление на Масонството не може да се гледа като монолитно цяло. Като най-общо определение може да се използва, че Масонството е “просветителско общество “, посветено да изучава тайнството на живота и да се стреми към духовна еволюция.

В съвремената си форма Масонството като “Тайно общество“ води началото си реално от края на Средновековието, когато изчезва схващането за Обществото, че е “свещено”. Тогава ръчния труд губи престижа си, строителите вече не са считани за първенци. То придобива твърде разнолик и противоречив характер. Промените допринасят за Профанизирането му и посветителските идеали минават на заден план. Дали изкуството да се градят храмове не е условие за автентичност?

По ирония на времето днес е най-изявено дребнобуржоазното “комбинативно” Масонство, което се е проявило през Третата и Четвъртата република известно със скандални и съмнителни афери, в които е било замесено.

Уповавайки се в силата на Просвещението, на Братската верига, вярвам нашето Братство ще върви по пътя на благородното начало.

 

Използвани източници:

- “История на франкмасонството “  – “Митичният произход”: ”Модерното Франкмасонство”

“Масонски символи” - Кристиян Жак

-Редица градежи на мой братя.