ТРИТЕ КОЛОНИ

Франкмасонството, както сочи името му е заимствало своите ритуали и символи от професията на зидаря. Изхождайки, че корените на масонството достигат до най-дълбока древност, ще насоча поглед към архитектурата на древния свят.

Представители на първите познати на науката изцяло каменни съоръжения на колонно гредовата схема датират от първата половина на VI в. пр.н.е. Те произлизат от Архитектурата на древна Гърция през архаичния период - 750-480 г. пр.н.е.

Началото се бележи с това, че хората заменят широко използваните до тогава в строителството дървесни материали с камък. Навлиза колонно гредовата схема на работа. Оформя се ордерна система, свързана с възхода на традициите на древногръцкото и римското зидарство. Класическата ордерна система представлява художествено- конструктивна обработка на каменно съоръжение съставено от колони и греди. Строителството еволюира в началото на 6 в. пр.н.е. когато едно поколение строители обвързват зидарските традиции на древния свят с математическите науки отприщени от Питагор. Резултатът - Гръцки ордер с подчертано единство в пропорциите. Достигане до идеалните форми, с които се строи през следващите 500г. в древноримското зидарство, а след 2000 г. в епохата на Възраждането и после Барока и Класицизма отново е основно изразно средство в архитектурата.

Хронологично Гръцкият ордер се разделя на три вида:

1.Дорийски

2.Йонийски

3.Коринтски

Ще се спра на елемента колана като извадка съдържаща най-характерните белези на трите ордера.

Тя е съставена от три елемента – капител, средна част и база.

1. Дорийският вид се описва като лаконичен, мъжествен и силен. Колоната от този ордер се характеризира със сурова простота,сила и голяма сдържаност. Тя се възприема в масонството като колоната на първия пазач.

2. Йонийският е строен и изящен. Лекота в пропорциите широко третиране с декорации. В масонството това е колоната на Почитаемия Майстор.

3.Коринтският ордер датира малко по късно 2-та половина на 5в.пр.е. Коринтската колона се различава от йонийската единствено по капитела, който в този случай е обсипан с растителни орнаменти. Тази колона принадлежи на втория пазач .

Задавайки си въпроса как в 6 в.пр.н.е. общество но древни зидари са постигнали зашеметяващи резултати в областта на строителството-прилагам следните факти:

В много масонски ръкописи се споменава за един велик посветен, приеман във всички ложи по света, където разпространявал много тайни учения. Той основал собствени ложи в Гротон и обучил ученици, които се установили в Англия и Франция. Този велик човек се казвал Питър Гоуер, явно деформация от името Питагор

Колкото до Гротон, очевидно това е Кротон , мястото избрано от Питагор. Този митологичен спомен от масонството се основава на неоспорими факти. В повечето средновековни сгради констатираме влиянието на геометрията и науката за числата. Конкретно я виждаме в петолъчните звезди издълбани в камъните от строителите.

Питагор е роден в Самос 592г.пр.н.е. Посветен е в Египетските мистерии и прекарва 22 г. във Фараонски храмове, където неуморно изучава астрономия и геометрия. Този велик мъдрец посещава учените на Финикия и Вавилония. Слави се с универсалната си култура в най-разнообразни области като философия, политика и изкуство.

Питагор не е само интелектуалец. Той печели състезанието по юмручен бой на 48-та олимпияда. Легендата го превръща в модела на съвършения човек, способен да съчетава хармоничното материалното и духовното.

Философската школа на Питагор до известна степен била серия от инициации тъй като учениците му преминавали през различни степени. Според биографиите му, тези степени били три. В първата степен учениците се обучавали на математика и геометрия.

Във втора те се научавали да прилагат точните науки. Учениците от трета степен на инициация, или езотериците, били допускани до тайната мъдрост. Мълчанието спазването на тайната и безусловното подчинение били кардинални принципи на Великия Орден на Питагор.