Национални Масонски събития на Стария и Приет Шотландски Ритуал в Юрисдикцията на България - 2006

• 07 януари – Разширена Сесия на Върховния Съвет 33°.

• 08 януари – Национална Конференция на СПШР.

• 12 март – Сесия на Върховния Съвет 33° и среща с УС на НИИ на СПШР и неговите пожизнени членове.

• 24 март – Инсталация на Ложа на Съвършенство “Абритус”, Ориент Разград.

• 21 април – Инсталация на Ложа на Съвършенство “Търговище”, Ориент Търговище.

• 22 април – Ритуал по полагане на Основен камък в Света Гора, Ориент Велико Търново за строителство на Храм.

• 26 април – Първа Ритуална сбирка на Съвет на Кадош “Агарта”, Ориент София с участието на Братя от 8 Ориента.

• 12 май – Инсталация на Ложа на Съвършенство “Аида”, Ориент Хасково.

• 16 май – Инсталация на Консистория на Кардиналите, Ориент София с участието на Братя от 10 Ориента и чуждестранни гости.

• 26 – 28 май – Първа Национална Конференция на Стария и Приет Шотландски Ритуал в Ориент Бургас.

• 23 юни – Инсталация на Събрание на Розенкройцер “Тракийски Братя”, Ориент Пловдив.

• 14 юли – Консистория на Кардиналите/Варна – Ритуал в Долината на Силистра, на който взеха участие Братя от 17 Ориента на България.

• 15 юли – Инсталиране на Събрание на Розенкройцер в Долината на Русе.

• 20 юли – учредяване на Комитет по Езотерика на Стария и Приет Шотландски Ритуал, София.

• 28 юли – Редовна Сесия на Върховния Съвет 33° на България в Долината на Варна.

• 21 септември – Редовна Сесия на Върховния Съвет 33° на България в Долината на Варна.

• 21 септември – Ритуал на 33° Степен.

• 14 октомври – Семинар на Перфектните Майстори на Ложите на Съвършенство, София.

• 17 ноември – Инсталиране на Съвет на Кадош в Долината на Пловдив.

• 08 декември – Инсталиране на Съвет на Кадош в Долината на Русе.

• 20 декември – Клас 5° - 14° в Долината на Велико Търново.

• 21 декември – Съвместен Ритуал на трите софийски Ложи на Съвършенство.