Поученията на масонството

ImageАвтор: Димитър Недков
Издателство: Мириам
Дата на издаване: 15.08.2006
Обем: 128 стр.
Формат: 11.5х21 см.
Корица: мека
Корична цена: 7.00 лв.

Доктрината на масонството е построена върху стремежа за усъвършенстване на човешките взаимоотношения чрез създаването на истински, нормални отношения с ближния. Масонтството и масоните са неотменна част от човешката история. Те съществуват. Градежът е тяхното работно място и затова се наричат Съюз на Свободните зидари. Пергелът, отвесът и правият ъгъл са техните символични инструменти, защото не можеш да построиш неразрушим свят без да спазваш неумолимите закони на архитектурата.

Описването на вековната история на масонството и оценката за неговата роля винаги предизвиква нееднозначни реакции. Приносът на масонството за развитието на човешките цивилизации е отдавна доказан исторически факт. Нееднократно то е определяно като главен герой в човешките съдби. Едно от най-силните доказателства за значението на Свободното зидарство е неговото основно място в координатната система на Западната демокрация или раждането на Новия свят.

Поученията на МАСОНСТВОТО
Когато навсякъде царели деспотизмът и суеверието – двете сили на Злото и Мрака, които изглеждали непоклатими и безсмъртни – за да избягнат преследванията, масоните изобретили Мистерията – алегорията, символа и емблемата – и предавали учението си чрез тайно посвещаване на последователите си.

Издигнах в култ Истината .
В името на Истината съчетах в едно Силата, Мъдростта и Красотата.
И за техен изразител провъзгласих Братската любов.
Научих хората да си подават ръка и
да забравят това, което ги разделя.
Не деля никого по цвят на кожата,
вероизповедание, политическа
принадлежност, богатство и длъжност.
Издигнах в култ Братството,
Търпимостта и Свободата на
мисълта и словото.
Следвам плана на Твореца
и събирам разпръснатото.
Борих се и ще се боря само за едно.
Робът да бъде свободен,
а свободният – съвършен.
Това съм аз – МАСОНСТВОТО.