ДРУГИ ФОРМИРОВАНИЯ В САЩ
В САЩ съществуват формирования, които са част от системата от структури на “гражданско” ниво, но такива които обединяват Масони, както и не-масони - членове на семействата на Масони или техни роднини.

Пример за такива структури са:

 •  Античният Арабски Орден на Благородниците  на Мистичния Храм (Светилищниците) (Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Temple (The Shriners).

Античният Арабски Орден на Благородниците  на Мистичния Храм е инсталиран през 1870г. в Ню Йорк. Членове могат да бъдат само Масони 32-ра степен по Шотландския Обред или Рицари на Храма на Йорк (Йоркския Обред). Основно се занимава с благотворителна дейност – притежава 23 болници за деца. В 1995г. Орденът е наброявал 807 950 члена, разпределени в 166 Храма. Има клонове в редица страни на света, включително от юни 2000 г. и в България .

 •  Общество Филалетес (Тhe Philalethes Society)

Основано е на 1-ви октомври 1928г. като научно дружество с цел изучаване на Масонската проблематика. В 1946г. излиза първия брой на списанието “Филалетес”, което се разпространява по целия свят и до днес. Сред учредителите и първите “научни сътрудници” на Обществото е Рудиард Киплинг. Членството в Обществото е по покана. Понастоящем в него има представители на повечето Ориенти в рамките на Англосаксонското Масонско пространство. (Виж още: http://www.tracingboard.com/sricf.htm)

 •  Общество Филаксис (Phylaxis Society)

Основано от група военни на активна служба и в оставка с цел разпространение на Масонски знания сред членовете на “Принц Хол Ложите”.

 •  Шапитър Филис (Phyllis Chapter) 

Организация на съпругите на членовете на Обществото Филаксис.

 •  Орденът ДеМоле (Оrder of DeMoley)

Кръстен на името на Жак ДеМоле, последният Велик Майстор на Ордена на Темплиерите.

Това е най-многочисленото братство за млади мъже на възраст от 13 до 21 години. Орденът е инсталиран на 24 Май 1919г. в гр. Канзас. Структурата на Ордена наподобява Масонските Ложи. Членовете му се приучават към 7-те основни добродетели – синовна обич, почитание на светите неща, любезност, другарство, вярност, чистоплътност и патриотизъм. Предстои учредяването му в България.

 •  Дъщерите на Нил (Daughters of the Nile)

Помощна организация за съпругите, майките, дъщерите, вдовиците и сестрите на “Светилищниците”;

 •  Международен Орден на Дъгата за Момичета (The International Order of the Rainbow for Girls (IORG)

Това е младежка организация за момичета между 5 и 10 години за т.н. “Посветени” (Pledges) и между 11 и 20 години за “Момичетата на Дъгата” (Rainbow Girls). Орденът е афилиран към съответните Масонски Ложи, структурите на “Ордена на Източната Звезда” и “Дворовете на Амарант”.

 •  Meждународен Масонски Клуб на Квадрата на Пожарникарите (International Fire Fighters Masonic Square Club)

Организация на Масони пожарникари.

 •  Международен Клуб на Квадрата на Офицерите на Закона (International Law Enforcement Officers' Square Club (ILEOSC)

Клуб на Свободни и Приети Зидари от целия свят, които са служители на органите,отговарящи  за опазването на обществения ред. Клубът служи за средство за установяване на контакти, обмен на информация и комуникация между членовете му;

 •  Високия Дванадесет Интернационал (High Twelve International) 

Организация на Майстор Масони, основана на 17 май 1921г. в гр. Сиюкс, щата Айова. Целите  на Организацията са хуманитарни и патриотични. Броя на членовете е около 21 000, разпределени в 350 клуба, някои от които в чужбина.

 •  Ордена на Източната Звезда (Order Of The Eastern Star)

Това е най-многобройното международно братство, в което могат да членуват мъже и жени. Целите на Ордена са да възпитава в благотворителност, търсене на истината и човешката доброта. Членовете му могат да изповядват всякакви религии, но не и да не са вярващи. Ръководен орган на Ордена е “Общия Велик Шапитър” (General Grand Chapter). В Ордена членуват повече от един милион души. Орденът изразходва милиони за благотворителните си програми.

 •  Ордена на Амарант (The Order of the Amaranth)

Това е братство, състоящо се от Майстори Масони и техните роднини от женски пол. Целта на Ордена е да напомня на своите членове задълженият им към Бог, родина и себеподобните. Членовете трябва чрез “личен пример да демонстрират вярата си в “Златното Правило” и спазвайки добродетелите присъщи на Истината, Вярата, Мъдростта и Благотворителността да демонстрират пред обществото добротата, която проповядва Ордена”.

 •  Национална Корпорация на Пребиваващите (National Sojourners, Inc.)

Орден/Корпорация, предназначен за Майстори Масони, които са граждани на САЩ, и които служат или са служили по време на война като под-офицери и сержанти в Въоръжените сили на САЩ или други съюзнически сили. Орденът е създаден с цел да даде възможност на Масони, които по силата на служебните си задължения не могат да посещават своите Ложи, да могат да упражняват занаята по местоназначение. Усилията на Ордена са насочени преди всичко в посока на повдигане на патриотичните чувства на членовете си.

 •  Международния Орден на Дъщерите на Занаята (International Order of Job’s Daughters) 

Организация в която членуват момичета от 13 до 20 години, роднини на Масони. Условието за членство включва вяра в Бога, Десетте Божи Заповеди и Светата молитва;

 •  Ориенталското Светилище на Северна Америка за Дами (Ladies Oriental Shrine of North America) 

Друга помощна организация за жени, които са в роднински връзки със  “Светилищниците” чрез брак, по рождение или осиновяване. Учредена на 14 февруари 1903г. гр. Уилинг, Западна Вирджиния, организацията понастоящем наброява 88 Шапитъра или “Дворове” (Courts) два от които в Канада. Годишно организацията предоставя дарения за благотворителни цели в размер на повече от 1,5 милиона долара и 350 000 часа доброволен труд на членките си.

 •  Мистичния Орден на Завоалираните Пророци на Омагьосания Свят (Пещера) (Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm (Grotto)

Организация за забавление, която до-голяма степен пародира “Светилищниците”. Членове могат да бъдат само Майстори Масони;

 •  Дъщерите на Макона (Daughters of Makonna) 

Помощна организация за съпругите, майките, дъщерите, вдовиците и сестрите на членовете на “Пещерата”;

 •  Ордена на Банята на САЩ (Order of the Bath of the United States of America)

Основан е на 21 Юни 1921г. в град Ред Банкс, щата Ню Джерси от 9 члена на Ложа “Мистично Братство” (Mystic Brotherhood Lodge, No. 21, F. & A. M.”) като Бандата Уаху (Wahoo Band). Впоследствие, през 1938г. името е сменено на Ордена на Банята на САЩ. Орденът е затворено общество с ограничен брой членове;

 •  Високите Кедри на Ливан на САЩ (Tall Cedars of Lebanon of the  United States of America)

В 1843г. няколко Масона учредяват нова степен – “Старият и Почетен Обред на Скромността” (The Ancient and Honorable Rite of Humility), впоследствие съкратен на “Степента на Високия Кедър”. В 1902г. структурата, присвояваща тази степен приема името “Високите Кедри на Ливан на САЩ”, а от 1971г. когато се учредява аналогична структура в Канада - “Високите Кедри на Северна Америка”. Степента в началото се е присвоявала на Масони от Масони вече получили я, в хода на Ритуал, който е следвал след Ритуала на първите три степени.

Като основна цел на Обреда се сочи желанието за разширяване на контактите и задълбочаване на дружбата между хора, които вече са обвързани с клетва за братство.

 •  Aкация (Acacia)  

Колежанско братство за Майстори Масони, синове на Масони и млади мъже препоръчани от двама Масони, един от които трябва да е член на Акация. Националното ръководство се състои изключително от Масони 32-ра и 33-та степени по Стария и Приет Шотландския Обред

 •  Дезомс (Desoms):

Организация, обединяваща Масони с увреждания на слуха;

 •  Общество на Сините Фраери (Проповедници) (Society of Blue Friars)

Обществото на Сините Проповедници е създадено в 1932г., с изключителната цел – да дава признание на Масонски автори. То е може би най-малочисленото и по всяка вероятност най-причудливо Масонско формирование. Същото няма свой Ритуал, не събира членски внос и не води протоколи за заседанията си. Според правилата на Обществото “по един нов Проповедник ще се назначава всяка година, но само ако се освободи място поради смърт или напускане и общия брой на членовете не надхвърля 20 души”. От 1944г. насам всяка година Обществото провежда  годишни сбирки – “Коцистории”, които са отворени за всички Масони, желаещи да присъстват. Тези сбирки съвпадат с мероприятията, които се спонсорират всяка година през м. февруари от Ордена на Съюзните Масонски Степени. Новоназначения Проповедник е длъжен да изнесе лекция, която след това се публикува в списанието “Филалетес” на едноименното Общество. Обществото се ръководи от трима сановници – Великият Абат (Grand Abbot), който е до живот или до когато реши да остане на този пост, Заместник Велик Абат, който се посочва от Великия Абат и който се явява негов наследник и Генерален Секретар (Secretary-General). Изборът на нов Проповедник е изцяло в правомощията на Великя Абат, като освен това е в правото да променя по свое усмотрение Правилника на Обществото.

 •  Ордена на Златната Верига (Order of the Golden Chain)

Орден, основан в 1929г. в гр. Асбъри Парк, щата Ню Джерси като братство включващо Майстори Масони и техните преки роднини от женски пол. Орденът се ръководи от “Великата Брънка” (Grand Link) и има структури в редица щати. Целта на Ордена, така като е записана в учредителният му документ е “ да учи хората  как да живеят като братя и сестри в мир и хармония под опеката на Господ Бог, творейки добри дела за цялото човечество”. Орденът е взел активно участие в подпомагането на усилията на Американското правителство през II-та Световна Война. След войната Орденът развива разностранна и широкомащабна благотворителна дейност.

 •  Масонски Книжовен Клуб (Masonic Book Club);

 •  Общество на поети Масони (Masonic Poets Society);

 •  Кралския Орден на Шутовете (The Royal Order of Jesters):

 •  Ордена на Златния Ключ (Order of the Golden Key) и др.