ДРУГИ ПРИСТРОЕЧНИ И СЪЮЗНИ МАСОНСКИ СТРУКТУРИ В САЩ (APPENDANT AND ALLIED MASONIC BODIES)
Освен  в двата най-разпространени Обреда – “Стария и Приет Шотландски Обред” и “Йоркския Обред”, немалко Масони в САЩ и Канада членуват и в редица други структури, които в по-голямата си част са или пряко подчинени на, или съвпадат с аналогични структури в Англия, Шотландия и Ирландия.

И така “другите” Масонски структури в САЩ са:

 •  Моряк на Кралския Ковчег  

В САЩ е необходимо да си член на регулярна Ложа, Шапитър на Кралската Арка и/или Съвет на на Ной при построяването на Ковчега, силата на характера му и красотата на майсторлъка му. Ритуалът по посвещаването съдържа и други послания, които дори за най-опитния Масон са силно напомняне за зависимостта му от духовното и материално извисяване. Висш сановник на Ложата на Моряка на Кралската Арка е Командор. Церемонията по инсталирането му е една от най -впечатляващите в Масонството изобщо.

 •  Ордена на Тайния Монитор 

Орденът се основава на историята за дружбата между Давид и Джонатан. Предполага се, че е възникнал в Шотландия, след което е пренесен в Ню Йорк, а оттам в Англия в края на 18-ти век.

 •  Ордена на Кралските и Избрани Майстори

Възникнал е в САЩ – Ню Йорк, впоследствие инсталиран в Англия по силата на Патент, издаден от Великия Съвет на Ордена в Ню Йорк.

 •  Ордена на Съюзните Масонски Степени

На 9 август 1879г. по инициатива на лондонската Ложа “Св. Лаврентий” е бил учреден “Съвет на “страничните” степени” (Council of Side Degrees), който година по-късно се е преименувал във “Велик Съвет на Съюзните Масонски Степени” (Grand Council of the Allied Masonic Degrees). Дванадест години по-късно, в гр. Ричмонд, щата Вирджиния, по инициатива на Пастор Хартли Кармайкъл, е учреден “Суверенния Колеж на Съюзните Масонски и Християнски Степени” (Sovereign College of the Allied Masonic and Christian Degrees), който е обединил под себе си 15 различни степени. Веднага след това Кармайкъл се свързва с Великия Майстор на Великия Съвет в Англия -  Графа на Юстън (Earl of Euston), който му предоставя копия от Английските Ритуали, използвани от Ложите в състава на Великия Съвет. Междувременно седалището на Суверенния Колеж се пренася в гр. Норвегия, щата Мейн. Към 1924г., поради лошо управление и поради напредналата възраст на повечето му членове, Суверенния Колеж постепенно замира. Едва в 1932г., друг ентусиазиран Масон – Дж. Реймонд Шут II-ри учредява в гр. Салисбъри, Северна Каролина “Велик Съвет на Съюзните Масонски Степени на Съединените Американски Щати” (Grand Council of the Allied Masonic Degrees for the United States of America) и веднага след това се свързва с остатъците на Суверенния Колеж. Година по-късно, на 18-ти юли 1933г., двете структури се обединяват под шапката на Великия Съвет на Съюзните Масонски Степени на Съединените Американски Щати.

Членството в Ордена на Съюзните Степени е само по покана. Броят на членовете на един Съвет (еквивалента на Ложа) е ограничен на 27 души. Много от степените, практикувани в рамките на Ордена са от вида “отделени” (detached) степени, някои от които са се присвоявали в символични Ложи във времето преди да се институционализират трите степени.

Понастоящем под юрисдикцията на Великия Съвет на Съюзните Масонски Степени на Съединените Американски Щати попадат следните степени: “Моряк на Кралския Ковчег” (Royal Ark Mariner), ”Таен Монитор” (Secret Monitor), “Рицар на Константинопол” (Knight of Constantinople), “Рицар на Св. Лаврентий Мъченик” (Knight of St. Lawrence the Martyr), “Архитект” (Architect), “Надзирател” (Superintendant), ”Велики Керемидчии на Соломон” (Grand Tylers of Solomon), “Майстор на Тир” (Master of Tir), ”Отличен Майстор” (Excellent Master), “Инсталиран Суверенен Майстор” (Installed Sovereign Master), ”Инсталиран Командир Ной” (Installed Commander of Noah), ”Червената Клонка на Ери” (Red Branch of Eri) и “Старият Орден на Корк” (The Ancient Order of Cork).

 •  Рицари Темплиери

Този Орден съответства почти изцяло на Английския му еквивалент – “Ордена на Рицарите Tемплиери и Рицарите на Малта”. И в САЩ се практикуват трите степени: Рицари на Темплиери, Рицари на Малта и междинната степен: Рицар на Св. Павел. Регалиите и Ритуалите също са почти идентични с тези  използвани в Англия.

 •  Рицарите Проповедници на Светата Кралска Арка 

Орденът във вида в който се практикува понастоящем в САЩ е внесен от Англия. Великия Колеж на Америка (ръководния орган на Ордена) е  инсталиран в 1931г. Членствеото в Ордена е по покана, а броя на членовете на отделния Табернакъл (еквивалента на Ложа) е ограничен на 33-ма.

 •  Кралския Орден на Шотландия, САЩ

Орденът е инсталиран в Щатите през 1877г., а Алберт Пайк е първият му Провинциален Велик Майстор. По това време в Ордена е можело да членуват само 63-ма рицаря. Провинциалната Велика Ложа на САЩ е една от 76-те Провинциални Ложи под шапката на Великата Ложа със седалище в гр. Единбург, Шотландия. Провинциалната Ложа на САЩ е най-многобройна с около 9 500 члена. Ритуалът, който се ползва е този, който Алберт Пайк е записал на ръка и който се пази в седалището на Ордена в гр. Шерлероа, щата Пенсилвания. Членството в Ордена е само по покана, като кандидатът трябва да е член на Стария и Приет Шотландски Обред, което изискване може да отпадне ако е Рицар Темплиер. (В Англия и Шотландия изискването е: Майстор Масон с 5 години стаж, член  на Светата Кралска Арка и вярващ  християнин).  Разликата в изискванията за членство се дължи на по-особения статут на Кралският Шотландски Орден в САЩ, който е в “съюзни” отношения  със Стария и Приет Шотландски Обред.

 •  Велик Съвет на Рицарите Масони на САЩ

В 1936г. група Масони от щата Северна Каролина инсталират “Провинциален Велик Съвет” под шапката на Великия Съвет на Рицарите Масони на Ирландия. В 1968г. Провинциалния Велик Съвет се конституира във Велик Съвет на Рицарите Масони на САЩ. Степените, Ритуалите и Регалиите са аналогични на тези ползвани в Ирландия.  Степените практикувани в рамките на Ордена са същите като в Ирландия -  Рицар на Сабята, Рицар на Изтока и Рицар на Изтока и Запада. Съществува известна прилика със 15-та, 16-та и 17-та степени на Стария и Приет Шотландски Обред. Понастоящем има 60 Съвета на Рицари Масони в САЩ с около 6000 члена. Членството в Ордена е по покана, като кандидатът трябва да е Масон на Кралската Арка, както и  да заема ръководен пост в някоя от структурите на Йоркския Обред.

 •  Масонския Орден на Червения Кръст на Константин

Виж Градежа за Йоркския Обред.

 •  Общество Розикрусияна на САЩ (The Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (Rosicrucian Society of the United States) 

Обществото Розикрусияна на САЩ е официално учредено на 21 септември 1880г. Учредители са три Колежа, които преди това са получили своите Патенти от Обществото в Шотландия. Структурата на Обществото, неговите органи, Ритуали и Регалии са идентични с тези на Шотландското Общество. Членството е по покана, като броя на членовете (Фратери) на един Колеж е ограничен на 72-ма.  Обществото в САЩ е в братски отношения с единствените други две подобни Общества  в Англия и Шотландия.

 •  Светият Орден на Рицарите Бенефициенти на Светия Град

Светият Орден на Бенефициентите на Светия Град е най-старият Масонски Орден, просъществувал във вида в който е бил създаден първоначално. В САЩ Орденът е инсталиран в 1934 г.