ОБРЕДИ И ОРДЕНИ КЪМ ЙОРКСКИЯ ОБРЕД
Към Йоркския Обред съществуват допълнителни структури, за  които членството в Кралската Арка е задължително условие. Членството в повечето от тези структури е по покана, а не по желание. Някои са “почетни” и приемат само членове, които имат особени заслуги към Обреда и Занаята. Такива структури са:

- “Суверенният Колеж на Обреда Йорк на Северна Америка” (The York Rite Sovereign College of North America) -  инсталиран на 6-ти януари 1957г. в град Детройт, съответно първият щатски Колеж на Обреда Йорк е конституиран на 15 юни същата година в гр. Джаксън, щата Мичиган. Впоследствие подобни Колежи се конституират в повечето от останалите щати на САЩ и Провинции на Канада. Членството в Колежите е по покана и се допускат само Масони, които са членове на четирите подразделения на Обреда Йорк – Ложа, Шапитър, Съвет и Командория (Приорат в Канада). Целта на Колежите е да укрепват духът на “служение” на Обреда и да му съдействат и да го популяризират всячески. Колежите присъждат награда  - “Златната Почетна Награда” за доблестна служба на Обреда, както и най-високото отличие  на Колежа – “Ордена на Моравия Кръст на Йорк”, което се дава само на членове на Колежа за особени заслуги към човечеството и/или Обреда. Получателите на тази награда стават “Асоциирани Регенти” на Суверенния Колеж. Измежду тях се подбират “Регентите”, които са действащите членове на същия.

- “Приоратите нa Рицарите на Йоркския Почетен Кръст“ (The Priories of Knights York Cross of Honour (KYCH)” - това са структури, в които членуват носителите на Кръста;

- “Ордена на Червения Кръст на Константин” (Order of the Red Cross of Constantine) – това е същия Орден като в Англия и Шотландия, но с тази разлика, че е “прикачен” към Йоркския Обред. Членството е само по покана и се смята за най-високото признание, което може да получи член на Йоркския Обред. В Ордена се преимат само Масони, членове на Йоркския Обред, и по изключение членове на Шотландския Обред, получили 32-ра степен. Степените, които се контролират от Ордена са както и в Англия и Шотландия: Рицар на Червения Кръст на Константин(Knight of the Red Cross of Constantine); Рицар на Светата Гробница (Knight of the Holy Sepulchre) и Рицар на Св. Йоан Евангелиста (Knight of St. John the Evangelist).