СТАР И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ ОБРЕД (ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE)

Съществуват различни теории за възникването на Обреда, но най-приемливата е свързана с развитието на Масонството във Франция и особено в района с център Бордо през втората половина на 18-ти век. По това време много шотландски Масони, изгнаници (Якобити) са ставали членове на местни Ложи. Това е дало повод тези Ложи да се определят като “Шотландски”.

Първата такава “Шотландска” Ложа е инсталирана през 1732г.. В периода 1738-1740г. възникват и първите допълнителни степени, наричани по това време -  “Hautes Grades”  или “високи” степени.

През 1761г. някой си Стефен Морин от Бордо получава Патент за инсталиране на тези степени във Френските колонии в Америка. Междувременно през 1762г. се приемат т.н. Велики Уредби (Grand Regulations), съгласно които от практикуваните до тогава високи степени се селектират 22, които заедно с трите степени на Символичното масонство образуват новосъздадения “Обред на Съвършенството” (Rite of Perfection). Една година по-късно – 1763г. Морин инсталира първите Ложи по новия Обред на остров Ямайка и малко по-късно в Нови Орлеан. През 1767г. Хенри Франкен, получава Патент от Морин да инсталира Ложа на Съвършенството в столицата на щата Ню Йорк – Албани.

Постепенно се инсталират и  други подобни ложи по протежение на Атлантическия бряг  на САЩ.
Приетите през 1786г. Велики Конституции (The Grand Constitutions of 1786) регламентират разширяването на Обреда с нови 8 степени, с което общият им брой става 33. Съгласно един от членовете на Великите Конституции, във всяка страна, където вече присъства или предстои да  бъде инсталиран Обреда, структурите му ще трябва да се подчиняват и управляват от съответен национален Върховен Съвет.

По силата на горната разпоредба, на 31 май 1801г. е учреден първият Върховен Съвет за Съединените Американски Щати в гр. Чарлстън, щата Южна Каролина. Непосредствената задача на Върховния Съвет била да обедини всички самостоятелно работещи групи и да въдвори ред  в съществуващия дотогава “хаос”. На 4-ти декември 1802г. е приет Манифест, с който създаденият година и половина по-рано Съвет се преименува във “Върховен Съвет на Тридесет и Трета и Последна Степен за Съединените Американски Щати”. Това е Съветът “майка” – всички регулярни и признати Върховни Съвети и техните подчинени структури в света и САЩ произлизат директно или индиректно от него.
На 5-ти август 1813г. в Ню Йорк е учреден Върховен Съвет  на Тридесет и Третата Степен за Северната Юрисдикция на САЩ.

Интересен факт е, че първият Суверенен Върховен Командир на Северната Юрисдикция е Даниел Томкинс, 33°, който по същото време съвместява поста Вицепрезидент на САЩ при Президента Монро.
Друго интересно обстоятелство е, че в 1845г. Северната Юрисдикция инсталира Върховен Съвет за Англия и Уелс, който от своя страна през 1874г. инсталира Върховния Съвет за Канада. Върховният Съвет за Шотландия е инсталиран през 1846г.

Името Стар и Приет Шотландски Обред за първи път се появява в договор от 1804г. между Върховния Съвет за Франция и Великият Ориент на Франция. Това име добива гражданственост в двете Юрисдикции на САЩ (1859г.) по времето когато Алберт Пайк е Върховен Командир на Южната Юрисдикция.

Първичните структури на Шотландския Обред се наричат “Долини” (Valleys), в които се придобиват степените от 4-та до 32-ра. Шотландският Обред е известен още като “Университета на Масонството”, тъй като използва много алегории и драматизации при предаването на смисъла на отделните степени. Тези степени могат, но не непременно, да бъдат присвоени  в хода на една церемония.

Всеки Масон преди да бъде приет в Обреда трябва да подпише специална “Клетва”*, както и да изслуша “Декларацията на Принципите” на Обреда. Структурата на Обреда включва следните степени, обединени в 5 подраздела:

  • Ложа на Съвършенството (4-та до 14-та степени): – 11-те “урока”, които се “препродават” включват много отпратки, сцени и действащи лица от трите символични степени;
  • Събрание на Розенкройцер (Chapter) (15-та до 18-та степени): – уроците се базират на историята за пленничеството на Израелтяните и построяването на втория Храм;

Tези степени са “духовната” същност на Шотландския Обред и проповядват новия закон за единствения неразрушим храм – храмът в нашите души;

  • Съвет на Кадош (19-та до 30-та степени): – тези степени пресъздават запомнящи се уроци, които се простират във времето от епохата на рицарството до наши дни.
  • Консистория на Кардиналите (31-ва и 32-ра степени).
  • Генерален Инспектор Хонорис Кауза (Inspector General Honorary) (33-та степен): – тази степен се получава за особени заслуги към Обреда и в обществения живот и за вярност към принципите които се проповядват в отделните степени. Кандидатите за 33-та степен се излъчват от отделните юрисдикции на Обреда (щатски Съвети), като необходимото, но не достатъчно условие, е кандидатът преди това да е бил удостоен с  почетната степен  “Рицар Командир на Съд на Честта” (Knight Commander Court of Honor- КССН).

Самото посвещаване се извършва на специална церемония – “Церемония по овластяването” (Ceremonial of Investiture). Другото ограничение е, че почетната степен “Рицар Командир на Съд на Честта” може да бъде присъдена на член на Обреда не по-рано от 46 месеца след първоначалното му приемане в същия.

Освен споменатата по-горе Рицарска степен се получава по заслуги и е условие за повдигането в 33-та степен, има още едно отличие -  “Великият Кръст на Съд на Честта” (Grand Cross of the Court of Honor), който се присъжда отново по заслуги, на много ограничен кръг от Масони 33-та степен (Генерални Инспектори Хонорис Кауза). Понастоящем има не повече от 2-ма, 3-ма носители на Великия Кръст от всеки щат. Предложенията за удостояване със същия се разглеждат на Сесията на Върховния Съвет, която се провежда веднъж на две години. Носител на това отличие е Брат Робърт Удуърт (Уди) 33°.

Броят на членовете на Върховният Съвет на Южната Юрисдикция е лимитиран на 33-ма действащи Масони с 33-та степен, известни още като “Суверенни Върховни Генерални Инспектори” (Sovereign Grand Inspectors General). Самият Върховен Съвет се ръководи от Суверен Върховен Командир (Sovereign Grand Commander). Всички тези назначения са до живот, като има предвидени процедури за преминаване в оставка при особено напреднала възраст.

Сред най-важните декларирани принципи на Шотландския Обред (виж “Декларацията”) са:

а/ че “няма по висока степен от степента “Mайстор Mасон”.  Върховния Съвет и подопечните му структури “признават” върховенството на Символичните Велики Ложи, като по закон Великият Майстор, ако присъства на какво да е мероприятие на Върховния Съвет на Шотландския Обред, се явява “старшият” по ранг офицер.

б/ Степените на Шотландския Обред са в “допълнение” на и в никакъв случай не “по-високи” от степените в Символичните Ложи. Прекъсването на членството в Символична Ложа, автоматически води до прекратяване на членството и в Шотландския Обред, независимо дали става въпрос за Масон 4-та или 33-та степен.

По последни данни в двете юрисдикции на САЩ – Южната и Северната членуват повече от 1 милион членове.