header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Пътят може да бъде удоволствие, но само ако накрая достигнеш целта“ Айзък Азимов

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ЦАРСКОТО ИЗКУСТВО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ЦАРСКОТО ИЗКУСТВО Печат Е-мейл

  Всичко започва с вярата. Основополагащият камък в масонството е вярата и опованието във ВАВ, творец на всички светове, наричан още творецът на волята. Сътворението е съзнателен причинно-следствен процес. Невярващият вярва, че има логика в мирозданието. За него всичко е игра на случайността, но както казва Айнщайн: „Бог не си играе на зарове с вселената.“ Атеистът също вярва в Бог, но в бога на случайността. Как тогава той ще се кълне и действа в името на ВАВ?

М.: изкуство се асоциира с фараонското, или така наречено царско изкуство, а неговата същност е свещената магия. Думата „маг“ произлиза от думите mog, megh, magh, означаващи „жрец, мъдър, отличен, и е стигнала до нас посредством гръцката дума „magios”. Нека разгледаме значението на терминът „езотеричен“. Въведен е през VI век преди Хр. от Питагор – велик маг, учител, поет, музикант, математик. Означава буквално намиращ се във вътрешния кръг, противоположно на екзотеричен – намиращ се във външния кръг. Първоначално всички науки и изкуства са били езотерични, достояние само на жреците и посветените, т.е. маговете. Очертанията на вътрешния кръг са били границите на познанието, а духовните учители и маговете са имали задача да го пазят, тъй като човечеството не е било готово за него. Това е било езотерична тайна. В сегашното информационно общество тайните или познанието са достъпни за всички, те са вече във външният кръг – превърнали са се в екзотерични. Сега границите на вътрешният кръг се очертават от закона за неразбирането. В днешно време така наречените „м.: тайни“ могат да бъдат прочетени във всякакви книги и интернет пространство. Може би една част от вас, почитаеми Ббр, се питате защо въпреки това м.: продължават да използват тайни думи, знаци и символи, идентефициращи тяхната степен, като всеки един любознателен профан би могъл да ги узнае. Отговорът е, защото профанът е извън храма и върху него действа законът за неразбирането. В м.:, магът е мa.: на стол, който извършва инициатическите ритуали и свидетелства за мистичният акт на посвещението. Той не може да ни даде цялото познание, неговата задача е преди всичко да ни накара да си спомним. Знанието е в нас като една криптомнезия, само трябва да го извадим от бездната на забравата и да преудолеем закона за неразбирането.

  Според окултизма, съчествуват три свята: духовен, астрален и физически. Представител на духовният свят е духът, на астралният – енергията(силата) и на физическият свят – материята. Астралният свят прониква в останалите два и служи за посредник между тях. Източникът на енергията е духът, чрез който той се проявява в материята и я раздвижва. Духът на човека трябва да се разглежда не като безличен принцип, а като индивидуална, осъзнаваща себеси същност- част от Божията същност. Духът е задвижващото, моторно начало, причината на нещата и в езотеричен смисъл, той съответства на „причинното“ и известно още като каузално тяло. Християнското понятие за душа съответства на астралното тяло, респективно астралния свят, и е свързващото звено между духа и тялото. Тя не е толкова безплътна като духа, нито толкова материална колкото тялото. Движението на духа поражда мисълта, а тя от своя страна се отпечатва в астрала, благодарение на неговата пластичност, като астроидея. С определеността на мисълта и силата на волята, астроидеята се реализира в материята. Светът е ментален, обични Ббр.:, както казва Хермес Трисмегист. Представете си че ни глобяват с 10 лева за всяка негативна мисъл, как щяхте да мислите тогава. Глобата е абсолютно основателна, защото негативната мисъл от духовният свят, чрез астралният се реализира като негативно действие в материалния свят, което може да ни донесе много по-големи загуби от 10 лева. Всяка мисъл се отпеатва в астрала, готова да се прояви в материята. Астралът е двуполюсен, в него има два вида явления – положителни и отрицателни. Първите имат активен характер и въздействат доминиращо върху вторите, явяващи се като пасивни. Активните мисли се опитват да господстват над пасивните. Те се подчиняват и на закона на подобието, според който „подобието привлича подобие. Ето защо положителните мисли привличат подобните и отблъскват негативните. Мислейки върху м.: идеи и символи, ние привличаме тяхната сила, която не само ни трансформира и просветлява, но ни обгръща в енергиен пашкул, предпазващ ни от негативни енергии и влияния. Като краен ефект, те отключват механизми за успех в живота. Ето защо са магични.

Всички тук присъстващи, всички почитаеми Ббр.:, ежедневно въздигаме сърцата си в една обща мисъл за възхвала на труда, първата и най-висша м.: добродетел. Профанът, който както споменахме е подвластен на закона за неразбирането, дефинира понятието магия, като употреба на свръхестествена сила за постигане на цел веднага, без влагане на труд. Нещо наистина невъзможно и за профан и за м.:, дори от най-висока степен. На първи май 1776г, философът Адам Вайсхаупт създава орденът на Илюминати. През 1886г. на същата дата е поставено началото на международния празник на труда.

Магията е първоначална форма на човешката мисъл. Човек не е бил способен да мисли по друг начин освен чрез магически понятия. Така магията е включвала целия мистичен и научен живот на човека. Религията е произлязла и от грешките и неудачите на магията. Когато човек разбира, че неговите мисли и действия срещат съпротива от света, тогава той приписва на този свят тайнствени сили, които сам си е присвоил. Така той обожествява тези сили и вече не ги принуждава, а ги приобщава чрез жертвоприношение и молитва. Магът принуждава, заставя, докато религията умиротворява. Магическият обред има пряко действие и не изисква посредничество на духовно действащо лице, а неговата ефективност е задължително условие. В магията да знаеш, значи да можеш. Нейната съшност е оперативност, базирана на метода на индукцията, която представлява онази операция на ума, чрез която заключваме, че това коети ни е известно в някакъв или няколко частни случая, ще важи за всички останали, които са подобни на първия. Индукцията е въпрос на логика и се основава на аксиомата на реда и закономерностите в природата. Много е важно да се съобразяваме и да сме в хармония с всеобхватните закони на природата. Магията използва тези зависимости, които могат да се сведат до три индуктивни закона, ако под термина индукция се включва и противодействие. Това са законите за съприкосновението, за подобието и за противоположното: „Нещата, които веднъж са били в съприкосновение, продължават да си въздействат“, „Подобието привлича и ражда подобие“, „Противоположното въздейства върху противоположното“. Човек ражда идеи, които ако не се реализират се превръщат в блянове. Затова, важна роля за раждащия идеята е да съсредоточи нейната енергия чрез волево насочване на менталния поток, след това да я облече в астрални форми чрез желанието и сдържаната страст и накрая да я приведе в действие, да я реализира във физически план.

След като сме създали една идея (не случайно използваме думата създали, защото значимите идеи не ги творим сами), трябва ментално да я оформим (конкретизираме) за да придобие ясно съдържание и цел. После са необходими намерение и воля, да я осъществим, като канализираме и съсредоточим тази ментална енергия. Процесът продължава на астрално ниво, където е нужно да впрегнем енергията на желанието, разпалвано от астралния огън на овладяната страст. Накрая трябва цялата натрупана енергия да превърнем от потенциална в кинетична и да я транслираме в материалния свят. Това е пътят на идеята от нейното възникване до нейната реализация, без да отчитаме възможните препядствия в материален план. В магията този интервал между желанието и неговото изпълнение отсъства или е много кратък, затова бихме я оприличили на ускорител на ментално и волево управляеми процеси и в този смисъл имащи характеристиката на антиципация.

Магическата церемония генерира трансформационен процес, чрез определени реализационни формули и магически ключове. Реализационната формула е символично изречение, същоящо се от думи изразяващи сила, символично очертание или жест, които със силата на волята и желанието въплащават конкретна идея. Всяка церемония, трябва да завършва с утвърдителна фраза или дума, които слагат акцент на авторитет на съответната работа. Например „Амен идва от египетската традиция и означава Скрития“, Venum est – да бъде така, Алелуя – славете Господа.

Нека направим илюстрация на магическа формула, съставена и използвана от средновековния алхимик, лекар, философ, астролог и маг – Филип Хохенхайм, известен като Парацелз. Като всеки велик маг, той имал любим девиз гласящ: „Не принадлежи на друг, който може да пренадлежи на себе си“. Според него, вярата трябва да подкрепя въображението, тъй като вярата създава волята. Решителната воля е начало на всяко магическо действие. Именно защото хората не са в състояние да развият съвършено въображение и абсолютна воля, става така, че резултатите от техните магически действия са съмнителни и неточни, иначе те биха били напълно достоверни.

Магическа реализационна формула е написана с тайни символи на тризъбеца на Парацелз и е закодирана заради инквизицията и профаните. Той се състои от три плоски триъгълни остриета, изковани от конски подкови и дръжка направена от изолационен материал. На дръжката са изписани със златни букви думи, които са нарочно разбъркани. В подреден вариант изглеждат така: P.P.P. VLIDOXFATO. На дясното острие е изписано „Imo”, на лявото – “Оbito”, а на средното – „Apdosel“. Непосредствено преди всеки от трите надписа е изобразен по един символ. Сиглата предхождаща думата Imo, символизира активната положителна слънчевата сила, на разширението „Solve”, отговаеяща на алхимичната сяра и на астрологичния знак Лъв. Знакът преди думата „Obito’’, символизира приемащата пасивната и отрицателна лунна сила „Coagula”, oтговаряща на алхимичния живак и зодиакалния знак Рак. Преди надписа на средното острие, е изобразена сигла под формата на змия, имаща глава със знака на Юпитер, символ на астралната турболенция с чиито авторитет (знакът на Юпитер), човек се осъществява в астралния свят.

Пристъпваме към разясняване на написаното. Тройното пентаграматично Р е означение за тройната пентаграматична свобода (на трите плана), която е основанието да се пристъпи към осъществяване на формулите, написани на трите остриета на тризъбеца. Това е тази свобода, която ще отключи и формира волята, благодарение на която ще се реализира идеята. Следва латинско V oзначаващо „VIS” – сила. Съкращениено „DOX” означава блясък или провидение, а „FATO” – карма. Заедно „DOXFATO”, това са провидението и съдбата, от които зависи живота на човека. Провидението е над съдбата и я управлява, а тя от своя страна властва над душите. Никой не е свободен от висшата съдба като неотменима карма – Рока, но отменимата може да се контролира и изчиства и ние трябва да бъдем бдителни към нея. Сричката „Li”, съкратено от „Libertas”, означава, че пентаграматичната свобода се отнася и се насочва към отменимата карма, не към Рока. Ние няма как да избегнем Рока, но имаме избор да бъдем в унисон с Божия промисъл и да не вървим против него в смисъла „Да бъде твоята воля.“ Toва, ще доведе до нашето освобождение, в противен случай ще трупаме кармични дългове и ще се въртим непрекъснато в колелото на Самсара. И така, написаното на дръжката на тризъбеца следва да означава: „В името и със силата на тройната пентаграматична свобода, провидението и Рока.“

За да стигнем най-близо до истината, трябва да определим какво представлява всъщност тризъбецът. Дали това е магически кинжал, жезъл или комбинация от двете. Няма спор затова, че в магията мечът се използва за респектиране на различните безплътни същности, а жезълът за провеждане и реализация на волята на мага. Тя се транслира от дръжката към централното острие, което е нейно продължение, която от своя страна е продължение на ръката, проводник на волята. Върху това острие е изписана сложната „Apdosel”, състояща се от три отделни думи. Първата е „Ар“ – висша воля или висш дух, втората е „do” - “Doxa”, този път интерпретирано не като провидение а като астрала или слънчева сила. Третата дума е „Sel” - oзначаваща сол, която е алхимичния символ на земята, материализацията, транслирането на идеята в материя. Важно е да отбележим, че дотук споменахме за трите елемента или трите прими – сяра, живак и сол.

Как би се тълкувало това съобразно с кабалистичното дърво? Кабалистичното дърво дарява кислород, жизнено важен за идеологията на кралското или магическото изкуство. Очевидно е че можем да търсим аналогия между трите вертикални колони на това дърво и дръжката с трите остриета на тризъбеца. В този порядък, централната колона на дървото, която изобразява съзнанието и волята в микрокосмически план, ще си кореспондират с дръжката и централното острие. Тогава би следвало да изпишем самостоятелно текста на колоната, образувана от тях така: P.P.P.VLIDOXFATO и Apdosel. Съобразно посоченото вече тълкуване на тези два текста поотделно, като ги слеем в едно ще се получи следното изречение: „В името и със силата на тройната пентагрматична свобода, провидението и Рока, духът чрез слънчевата сила твори. Съединения по този начин текст е указание за средния път на перманентните творчески сили на духа, чрез които той съзидава светове.

Думата „Оbito” изобразена върху лявото острие на тризъбеца, се тълкува като приеми и проведи и е пътят съотнасящ се на лявата колона на кабалистичното дърво. Тогава формулата би изглеждала така: „В името и силата на тройната пентаграматична свобода, провидението и Рока, приеми и проведи творящата сила на духа!“ Другият избор е продиктуван от надписа на дясното острие - „Imo”, oзначаващ Аз, напротив, въпреки това. По този начин формулата ще придобие следния вид: „В името и със силата на тройната пентаграматична свобода, провидението и Рока, въпреки съдбата матереализирай своята воля.

Третия избор е да съединим тези пътища, каквато е основната идея на тризъбеца и чрез така обединената формула, тризъбецът се превръща в комбиниран жезъл и меч, обладаващ тройна магическа сила.

Окончателно формулата гласи: “В името и със силата на тройната пентаграматична свобода, провидението и Рока! Аз чрез силата на астралната светлина, утвърждавам Висшата воля на земята! Да бъде така! Скрития!

За тези които за отегчени, имам една лоша новина. Тризъбецът има и обратна страна, която се използва за лечение. На нея е написано: В името и със силата (забележете изразът със сила) на тройната пентаграматична свобода, провидението и Рока! Отправям молитва към Божествения лечител (споменава се името му), за да се материализира моето желание(конкретизира се)! Да бъде така! Скрития! В точно този случай, намерената формула е предназначена за лечение на импотентност, но тя е универсална и би следвало да служи при всички заболявания.

В заключение ще обобщим, че тризъбецът на Парацелз се явява мултифункционален магически уред, съчетаващ жезъл, меч и лечителско пособие. Съществува магия, която не е свързана с някаква традиционна обредност, а се осъществява в рамките на определена церемония. Тя се нарича Церемониална и е оперативната същност на свещената магия. Както е известно, в м.:, ритуалността е широко застъпена и в контекста на изложеното се явява магическа, поради което се нарича царско изкуство. Това е термин свързан с древен Египед, където магията е била официална религия. Pentagramatica Libertas е мощна магическа реализационна формула, която би могла да се припознае от м.: и без да се използва Tridens Paracelzi, защото тя се характеризира с универсалност.

Започнах градежа и го завършвам с изречението - „Всичко започва с вярата“. Тя е най ценният дар, който ние получаваме вярвайти във ВАВ, наричан още творецът на волята. Мисълта се отпечатва от духовния в астралния свят, създавайки астрален отпечатък. Вярата поражда воля, а волята е магическия лост, с който можем да реализираме всяка идея от астралния свят в материята. „Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и че повдигна Земята“ - " казал Архимед още 212г. пр Хр.

В прослава на В.:А.: на В.:, творец на всички светове!

Бр.: Крис – ВЛСПШР,

232 А.: L.: 6019

пл.: „Св. Никола“, долината на Бургас

 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2022 януари 2023 февруари 2023
вторник, февруари 07, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 53 1
Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8
Седмица 2 9 10 11 12 13 14 15
Седмица 3 16 17 18 19 20 21 22
Седмица 4 23 24 25 26 27 28 29
Седмица 5 30 31
© 2007-2016 www.otves.org