header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Защо хората вървят след мнозинството? Защото правото е на негова страна ли? Не, защото е силно!“ Блез Паскал

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
Относно: Доклад на Комисията за информация по Признанията Печат Е-мейл
Автор : Велик Секретар В.Л.С.С.П.З.Б.   

Уважаеми и обични Братя:

На днешния 243 A∴L∴ 6011 [22.02.2011 н.е.], само преди няколко часа в О∴ Денвър, В∴О∴Колорадо, Северна Америка, завърши Работата си и представи своя 57-и годишен доклад пред Конференцията на Великите Майстори Масони в Северна Америка, Комисията за информация по Признанията. Като зная Вашия жив интерес, незабавно ви предоставям за сведение оригиналния текст на Доклада (преамбюла и констатациите [findings] по отношение на В∴О∴ България), който прилагам към тази Циркулярна Плоча.

Позволете ми само някои бележки по Доклада, без каквито и да е претенции за изчерпателен анализ и детайлно тълкувание на този важен за нас Масонски текст.

Моят общ извод от първия прочит на Доклада е, че за първи път след схизмата от A ∴L∴ 6001 [2001 н.е.] Комисията разглежда и двете Велики Ложи в България като равнопоставени, на една и съща плоскост. Това е чисто Символична позиция, тъй като двете Велики Ложи очевидно не са равнопоставени, доколкото О∴В∴Л∴Б∴ актуално се Признава от голям брой Братски Велики Ложи, а Признанието на оригиналната Велика Ложа на българските Свободни Зидари, В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ остава не-Потвърдено.

1. Подобно на Доклада за A∴L∴ 6001 [2001 н.е.], отново най-важното в текста е онова, което липсва в него: за разлика от всички досегашни Доклади, в тазгодишния липсва експлицитно Потвърждение на фактическото Признание на О∴В∴Л∴Б∴ Доколкото за него се говори, то се говори в минало време. За жалост, засега Комисията не се произнася и за Потвърждаване на още по-ранното Признание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴

2. Щастлив съм да отбележа, че за първи път в седемгодишната практика на Комисията, имаме безусловно и пряко Признание за Регулярността на Работата на В ∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴: «Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство». По този начин Комисията преценява, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ отговаря на последния от трите (изрично изброени в преамбюла) критерия за Признание. Така се отхвърлят познатите ви не-Масонски твърдения на обичани наши Братя в О∴В∴Л∴Б∴, че в България съществувало някакво «не-Регулярно пространство», откъдето се извеждаха мисионерските претенции на О∴В∴Л∴Б∴ да «регуляризира» Братя, зърнали Светлината в Съюзните Ложи на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ (включително онези, които са били Гаранти или като Братя Майстори навремето са дали Светлината на Масонството на Братята, претендиращи да ги «регуляризират»).

3. С голяма радост забелязвам, че Комисията за пръв път се е върнала назад в историята и е потвърдила факта, че «двете Велики Ложи имат общ произход, докато настъпва разкол през 2001 [г. н.е. A∴L∴ 6001].» С това Комисията изрично потвърждава, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, оригиналната Велика Ложа в България отговаря на първия от трите (изрично изброени в преамбюла) критерия за Признание. Ненужно е да подчертавам пред Братята Майстори Зидари, че с това Комисията отхвърля не-Масонското тълкувание, според което «по волята на Великата Ложа – Майка Светлината последвала Н∴В∴У∴Бр∴ Борислав Сараднев, лишавайки от Светлина и произход оригиналната Велика Ложа, в която е била Внесена.»

4. Подчертана е подкрепата на Комисията, а тя изразява и мнението на Братята Масони от Великите Ложи в Северна Америка, за Единението на българското Масонство. Тази подкрепа е безусловна – други алтернативи на Единението («Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията», «... Братята в България [да] постигнат някакъв вид съгласие»), Комисията не посочва.

5. Ясно е подчертана този път коя е причината и чия е вината за продължаващата схизма на Братството в България («няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията»).

Надявам се, бих се радвал заедно с всички вас, ако след това произнасяне на Комисията, нашите обични Братя от О∴В∴Л∴Б∴ се върнат на истинския Масонски път, ако застанат на плоскостта на Либелата и най-сетне, след десетгодишно лутане, приемат Братски протегнатата им от нас ръка за Единение, без предварителни условия, без унижение за никой Брат и без коварни, неприсъщи на Масонството помисли към никой Брат.

Но не изпитвам прекомерен оптимизъм. Защото е било и друг път мъдрите заключения на Комисията да се тълкуват превратно, а нашият зов за Братство и Единение да се отхвърлят с не-Масонско високомерие.

Възможно е отново да чуем «победни» тълкувания, например на заключителната фраза в констатациите на Комисията за България «този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България постигнат някакъв вид съгласие», което според някои Братя в О∴В∴Л∴Б∴ значело, че Комисията навеки отказва да разглежда справедливото искане на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ да бъде Потвърдено даденото ни Признание като първата и Регулярна Велика Ложа в България. С което мълчаливо се признавал суверенитетът на О∴В∴Л∴Б∴ върху Масонската юрисдикция в България. Нищо такова не казва тази фраза, Братя. Този текст е само израз на безсилието на Комисията като проучващ и съветващ орган да подпомогне двете страни в разрешаването на проблема с Единението на българското Братство. С тези думи Комисията «вдига ръце» от проблема и предоставя Решението на Конференцията на Великите Майстори, пред които справедливо излага констатациите си. Аз не се съмнявам, че Братските Велики Ложи могат и ще вземат справедливо Решение.

Както добре знаят Братята, внимателно следили Работата на Комисията за информация по Признанията, Комисията не за първи път «вдига ръце»: буквално същата фраза, дори в значително по-мрачна конотация, Комисията вече използва в заключение на констатациите за България в своя Доклад за A∴L∴ 6009 [2009 г. н.е.]. Но противно на неверните тълкувания, че по този начин Комисията окончателно и вовеки спирала да се интересува от проблемите в България, и като признавала, че тези проблеми били «в суверенитета и под изключителната юрисдикция на О∴В∴Л∴Б∴», тя отказвала вече да се занимава с тях, вие добре знаете, че и на миналогодишната си сесия в О∴ Арлингтън, и на тазгодишното си заседание в О∴ Денвър, Комисията радушно, Братски и с все по-голям интерес изслушва двете български Велики Ложи, които приема като равнопоставени, еднакво Регулярни и с общ произход, като не крие своята безусловна подкрепа за Единение на българското Братство.

Затова нямам никакво съмнение, че ние можем да разчитаме на Братята и в Северна Америка и навсякъде по света да се възстанови справедливостта и единството на Свободните Зидари в нашата Родина. Надявам се ние сами, заедно с нашите Братя от О∴В∴Л∴Б∴ най-сетне – и сами, без чужда намеса, - да постигнем нашето Единение. Това ще е голямо постижение, ще е чест за българските Масони и ще се приеме с въодушевление от всички Братя по света. Така, както отново настоява от името на многомилионното Братство на Масоните в Северна Америка тяхната Комисия за информация по Признанията.

С Братски поздрави

Велик Секретар

Приложение 1: Доклад на Комисията за информация по Признанията по отношение на Великия Ориент България.


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЗНАНИЯТА

22 февруари 2011

[243 A∴∴L∴∴ 6011]

∴∴ ∴∴

БЪЛГАРИЯ 

Продължава да няма напредък в Единението на Свободното Зидарство в България.

Откак в миналото е било прието, че тя отговаря на стандартите за Признание, няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията.

Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство и двете Велики Ложи имат общ произход, докато настъпва разкол през 2001 [г. н.е. A∴L∴ 6001]. Тази Комисия е настоявала двете Велики Ложи да разрешат техните различия без резултат през последните седем години; затова този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България постигнат някакъв вид съгласие.


 
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2023 април 2023
сряда, март 22, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5
Седмица 10 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 11 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 12 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 13 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org