header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Уилям Шекспир : Не иде милосърдието никога по принуждение

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА Печат Е-мейл

За решаването на посочените по-горе проблеми все още няма единен образец, т.е. единна парадигма, нито готова рецепта. Всяка отделна държава ще ги решава съобразно своя коефициент на държавна мощ, типа на държавното си устройство, равнището на неговото развитие, административния и творческия потенциал, наличието на материални и информационни ресурси, характера на отношенията с останалите държави и т.н., което също може да се окаже актуално поле за помощ от страна на българските зидари.

 “Омагьосаният кръг” на институционалното развитие на Европейския съюз.
 
Динамиката на институционалното развитие на ЕС в процеса на неговото разширяване очертава триизмерна тенденция, характеризираща се:

- с нарастваща сложност на институционалната система на ЕС;

- с възникващи противоречия по отношение на оптималното функциониране на тази система;

- с нарастваща необходимост от институционална адаптация.

Институциите на национално и европейско ниво взаимодействат в този контекст на сложност, противоречие и адаптация, като в този процес на взаимодействие засилват тези тенденции и в същото време са “жертви” на тези тенденции, т.е. националните и европейските институции като че ли са попаднали в капана на т.нар. “омагьосан кръг” на институционалното развитие на ЕС.

Този кръг обхваща в кръговрат следните четири елемента:

Участие

Това увеличава значимостта на ЕС и привлича нови играчи, които искат да участват в изготвянето, приемането и прилагането на обвързващи решения; това води до институционални адаптации, увеличаване на сложността и нови дебати за реформа на институционалната система и т.н., и т.н.

Адаптация

За да участват в процеса на вземане на решения на ЕС, институциите се адаптират към този процес и подобряват своята ефективност.

Сложност

Нарастващото участие на все повече играчи увеличава сложността на институционалната система и нарушава функционирането й.

Противоречие

Това води до все по-интензивен дебат, в който могат да възникнат конфликти по отношение ролята и функцията на ЕС; обсъждат се необходимите стъпки, които следва да се предприемат, с оглед да се подобри ефективността на процеса на вземане на решения. Въпросът е доколко българските зидари, отчитайки сложността на институционалното развитие на ЕС и необходимостта от по-скорошна адаптация на българските институции към европейските реалности могат да дадат своя принос с решаващата помощ на зидарите на страните-членки на ЕС за преодоляване на обективните противоречия в процеса на присъединяване и да гарантират равноправно участие на България в ЕС.

За изминалият период от стартирането на процеса на преговорите за присъединяване на България към ЕС могат да се откроят три модела на партньорство “България – Европейски съюз”.
 
1. Първият модел - “майстор – чирак” е модел на йерархично отношение, при който “майстора” определя целите и политиката и отблизо наблюдава, направлява изпълнението от “чирака”.

2. Вторият модел е “купувач – продавач” - квази (псевдо) комерсиално отношение, при което партньорите договарят споразумение за действие, основано на заплащане на услугите.

3. Третият модел “професионалист – клиент” е основан върху диагностициране нуждите на клиента и прилагане на професионални експертизи за решаване на проблемите и развитие на възможностите за присъединяване. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2022 януари 2023
четвъртък, декември 01, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 48 1 2 3 4
Седмица 49 5 6 7 8 9 10 11
Седмица 50 12 13 14 15 16 17 18
Седмица 51 19 20 21 22 23 24 25
Седмица 52 26 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org