header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Изкуството е най-възвишената радост, която човек дарява на себе си.“ - Карл Маркс

 
Начало arrow Градежи arrow Масонство и общество arrow МАСОНСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
МАСОНСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО Печат Е-мейл

Масонството в новите условия

Основната идея на настоящия доклад е, че развитието на човешкото общество налага включването на нови структурни елементи във формите, в които то е организирано. Тези нови структурни елементи биха допринесли за усъвършенстване и увеличаване ефективността на функциите на държавата, семейството и различни други обществени организации. Търсенето на такива нови структурни елементи е резонно да започне с преосмисляне на значението, а от там и ролята на съществуващите обществени структури.

Логично е погледът да се обърне към масонството. На първо място, това е древно движение, което се е съхранило относително непроменено през вековете. Причините за това е обобщил и систематизирал Ефрем Ефремов в монографията “Масонски идеи в творчеството на Димо  Кьорчев и Йордан Бадев”:

1) идеите на “свободното зидарство” – патриотизъм, свободен дух, толерантност, вярност към общочовешките добродетели, не са нито уникални, нито изключителни, те се вместват в общочовешката ценностна система на вечните добродетели;
2) масонството не е еклектичен набор от идеи, а вътрешна философия, чиито основни принципи и норми са систематизирани в етичен кодекс;
3) специфичното е възприемането и възпроизводството на тези идеи и принципи в житейската практика, което се изразява чрез нравственото развитие на членовете на братството да се въздейства на цялото общество.
4) Ефективността на идеите на “свободното зидарство” се очертават достатъчно ярко на фона на един от основните проблеми, с които се сблъсква съвременната цивилизация - реанимацията на религиозния фундаментализъм, освободен от желязната хватка на отслабената държавност. Универсалният характер на масонската философия дава пълното право на всеки член на братството да вижда висшата сила по свой начин, като не пречи на другите и не налага мнението си. Това е причината, отбелязва Ефрем Ефремов, в “зидарските редици да членуват християни, мохамедани, будисти и т.н.”. По този начин, представяйки личното си поведение в съответствие с основните масонски принципи – свобода на съвестта и личността, толерантност към идеите на опонента, стремеж към съвършенство, лоялност и спазване на законите, признаване на обективната еволюция в обществените процеси, членовете на братството допринасят за снижаване и неутрализиране на исторически формиралия се антагонизъм между културно-цивилизационните общности.

На фона на използвания пример, на преден план излиза и важната роля на тайната, като един от основните принципи на движението.

Възникването и дейността на тайните общества (в това число и масонството – б.а.), както пише Ч. Хекертон, не е странно и необяснимо явление, не е временна форма, не е скоротечно и неочаквано действие, а напълно ясен и предвидим резултат на известни причини. Някъде сред господството на силата, догмите на идеологията и фетишите на суеверието, във всички векове и във всички държави е трябвало да съществува място, където това господство да не се разпростира, където не е било нужно да се кланят на кумирите и където свободно е могло да се отричат догмите и осмиват фетишите. Такива места най-често са се оказвали обкръжението на философите и тайните политически и религиозни общества. По този начин, тайните организации и движения са играели ролята на полезни регулатори и предпазни клапани за своето настояще и могъщи лостове за бъдещето. Без тях, отбелязва Ч. Хекертон, драмата на историята би се състояла от един единствен монолог на деспотизма и бихме добавили, от перманентни братоубийствени войни между хората.

В демократичното общество, за да се почувства човек свободен, не е нужно да участва в някаква тайна организация. Защо все пак тайната е важен принцип на масонството? Отговорът, че това е световно движение, което има своите последователи и в недемократични държави е логически верен, но не изчерпателен. Тук трябва да се направи уговорката, че тайната като социален институт има две форми на проявление: първата – като антикомуникация, която ограничава несанкционирания достъп до определени данни и сведения. Втората – като конспирация, в смисъл система от обществени отношения, които се установяват във връзка с преследването на някаква скрита цел. В този смисъл трябва да се направи важната констатация, че масонството е тайна, но не конспиративна организация.

Тайната в масонството е инструмент за недопускане в братството на хора, които не приемат неговите основни принципи и норми, инструмент за защита на неговите ценности.

В заключение не би било пресилено да се направи изводът, че развитието на човешкото общество по-нататък е невъзможно без засилване на консервативното начало, което в условията на технологичен и социален риск внася определеност и устойчивост. Принципите на масонството, чиято консервативност се крие в тяхната многовековна неизменност, са един от здравите камъни, положен в основите на оптимистичния поглед към бъдещето на човечеството.

Използвана литература:

1. Бек, У. Световно рисково общество. С., 2000.
2. Ефремов, Е. Масонски идеи в творчеството на Димо Кьоречв и Йордан Бадев. С., 2001.
3. Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека. С., 1999.
4. Бацаров, Здр. Геополитически системи. С., 1999.
5. Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. Варна, 1999. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
октомври 2022 ноември 2022
понеделник, октомври 03, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 39 1 2
Седмица 40 3 4 5 6 7 8 9
Седмица 41 10 11 12 13 14 15 16
Седмица 42 17 18 19 20 21 22 23
Седмица 43 24 25 26 27 28 29 30
Седмица 44 31
© 2007-2016 www.otves.org