header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

“В какви ли невероятности трябва невярващите да вярват, за да си останат невярващи!” Блез Паскал

 
Начало arrow Градежи arrow История на българското мaсонство arrow Очите – огледалото на душата

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
Очите – огледалото на душата Печат Е-мейл
Автор Доц. д-р Маруся Петкова, дм   

Масонът акад. проф. д-р Константин Пашев

Много е писано за офталмолога проф. Константин Пашев (1873 - 1961), но кое е пó-малко известното за него.

Акад. Константин Михайлов Пашев е роден в гр. Сливен във видно търговско семейство (1873), завършва Роберт колеж в Цариград (1893), учи в Медицинския факултет в гр. Монпелие, Франция, (1893 - 1896), завършва Медицинския факултет в Лион (1898) и остава за една година на специализация по очни болести в клиниката на проф. д-р А. Гайе (1899). След завръщането му в България, назначен като ординатор в Очно отделение на Александровската болница (1899), той многократно специализира очни болести във Франция и Германия, а в Англия е назначен като асистент в Лондонската кралска болница (1906 - 1907). Всяка година посещава някоя от големите европейски очни клиники на собствени разноски. Трябва да отбележа, че проф. Пашев е един от първите учени у нас, който много добре разбира и оценява изключителната важност на обмена на научна медицинска информация между учените по пътя на личните контакти по време на научни форуми и не пропуска офталмологичен конгрес, провеждащ се в Европа. В резултат, почти всичките му научни доклади са изнесени на конгреси в чужбина, а повече от половината (160) му статии са отпечатани в над 25 от най-известните и престижни научни списания по офталмология в Европа. Цялата патология на окото е намерила отражение в неговите над 250 научни и 230 научно-популярни публикации. Какво е акад. К. Пашев в българската медицинска наука:

• Основател на катедрата по очни болести към МФ и неин пръв професор и ръководител 22 г. (1919 - 1941)

• Основател на българската офталмологична школа

• Изобретател на офталмологични хирургически инструменти и оперативни методи

• Откривател на множество промени и болести на окото

• Блестящ диагностик и терапевт – през 1917 г., напр., К. Пашев лекува поета Гео Милев в Александровската болница, а писмото, което доказва това, днес се съхранява в НБКМ.

Мащабна е медико-просветната и социално-обществената дейност на акад. Пашев:

• Създател на първото на Балканите училище за слепи деца (1905)

• Основател на Дружеството за покровителство на слепите в България (1922)

• Автор на първия учебник по очни болести у нас (1925), на първите по рода си монографии „Синтетична офталмология” (1942) и „Социална офталмология (1936)

• Основател на „Очна библиотека за опазване на зрението” и на Библиотека за покровителство на слепите в България (1926)

• Основател и пръв председател на Българското офталмологично дружество (1927)

• Успява да озакони изработката и продажбата на диоптрови очила да се извършва единствено от дипломирани оптици по лекарска рецепта (1930)

• Организатор на дом-работилница за възрастно слепи (1931)

• Основател и издател на първото в България „Списание за борба против слепотата” (1933 - 1942)

• Съосновател на първата Международна академия за усъвършенствне на лекарите в Будапеща (1938)

• Основател на първия у нас институт за професионална подготовка на възрастните слепи (1938) Сред многото национални и международни отличия на проф. д-р К. Пашев ще отбележа само:

• Член-кореспондент на Германското офталмологично дружество (1912), на Баварската академия на науките в Мюнхен и на 11 чужди научни дружества по офталмология

• Почетен член на Академията в Палермо (1919)

• Член-кореспондент (1936) и академик (1938) на БАН и носител на нейната награда „Кудоглу”

• Почетен член на офталмологичния институт „Бараке”, Испания (1945)

• Лауреат на Димитровска награда, I-ва степен (1950), а по този повод стаята на оперираните от катаракта болни в Очна клиника на МФ е наречена на неговото име

• Включен е в двете най-престижни научно-справочни издания – в Световната енциклопедия – Ню Йорк и в т. 4 на БМЭ.

Ето този изключителен човек, педагог, лекар и общественик е бил осветен от светлината на свободното зидарство. Именно активният, постоянен и траен контакт с европейските професионални и социални среди лежи в основата на ориентирането и приемането от проф. К. Пашев на идеалите на свободното зидарство. Процесът обаче е двупосочен – за приобщаването на проф. К. Пашев към различните международни научни среди и структури допринася и самото му членство във Великата ложа на България. Оскъдни са данните за членството му в Ложата. Името му присъства в списъка на Р. Янков от 1937 г. От бр:. Митко Иванов научаваме, че когато през декември 1919 г. се учредява кооперативното спестовно-взаимоспомагателно дружество „Сговор”, един от съоснователите му е К. Пашев и той участва с 20 дяла. Ясно е, че неговата масонска дейност не е така активна както посочените по-горе профански дейности. Но острото му социално чувство, насочено към борбата със слепотата, неговата всеотдайност към офталмологията, слепите и слабозрящите, неговата непрестанна социално и благотворително обагрена работа за социализирането им и запазването на човешкото им достойнство неотклонно са следвали основните принципи и добродетели на свободното зидарство – мъдрост, човещина, трудолюбие, щедрост и дарителство, благотворителност, смелост, интелектуална и духовна сила!

Днес негови следовници-офталмолози назовават с неговото име своите медицински центрове и клиники за зрение. А през 1993 г. бе учредена наградата „Акад. Константин Пашев”, която се присъжда за значителни приноси в областта на офталмологичната наука и практика, борбата със слепотата и за утвърждаване на българската офталмология у нас и в чужбина. Наградата е дело на скулптора Павел Койчев и включва медал, грамота и парична сума.

Книгопис:

1. Александров, Н., М. Петкова. Първи ръководители на катедри в Медицинския факултет – масони (1918 - 1942). – 2-ра Междунар. науч. конф. „Човеколюбие и напредък – енергията на духа”, Варна, окт. 2005; http//otves.org/bg

2. Анастасов, А. Научното и социалното дело на акад. Константин Пашев. – Офталмол. преглед, 1, 1 – 7.

3. Апостолов, М. Учени и школи в българската медицина. С., МФ, 1987.

4. Василев, Ив. Акад. Константин М. Пашев – бележит български учен със световна известност. – В: Биобиблиография. С., БАН, 1960, 7 – 26.

5. Данаилов, Д. Основоположникът на българската офталмология акад. Константин Пашев. – Хирургия, 1953, 2, 1 – 5.

6. Иванов, М. Масонските ложи в България. – Кюстендил, МКИ, 2002.

7. Кристанов, К. Акад. Константин Пашев на 80 години. – Изв. на мед. и-тути, 1954, кн. IX, X.

8. Петкова, М. Творческата и публикационна дейност на акад. Константин Пашев. Наукометричен анализ. – Офталмол., 31, 1983, 3, 112 – 115; 32, 1984, 2, 33 – 37.

9. Петкова, М. Развитие на клиничната медицина в България. – В: Измерения на българската медицина. С., Тангра, кн. 33, 180 – 213.

10. Радославова, М., В. Бакърджиев. Константин Пашев. Биобиблиография. С., БАН, 1960.

11. Сепетлиев, Д., М. Петкова. Развитие на медико-биологичните науки за 100 г. съществуване на БАН (1869 - 1969). В: Сб. науч. мат. И труд. По ист. И теория на науката и техн. Т. 2. С., НДИТН – БАН, 1983, 71 – 97.

12. Цанков, Н., М. Георгиев. Първоучителите. – В: Медицински факултет, София, 85 г. С., МУ, 2003, 20 – 35.

13. Янков, Р. Кои са масоните в България. С., 1937.

14. 85-годишнината и 60-годишнината от лекарската дейност на акад. проф. д-р Константин Пашев. – Изв. на И-та за клин. и обществ. мед., кн. III (XV), С., БАН, 1959, 3 – 39.

15. 100 г. Българска академия на науките (1869 - 1969). Т.1. под ред. П. Зарев. С., БАН, 1969.

16. 40 г. Медицински факултет (1918 - 1958). Под ред. Ас. Панев. С., МФ, 1958.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
май 2022 юни 2022
вторник, май 17, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 17 1
Седмица 18 2 3 4 5 6 7 8
Седмица 19 9 10 11 12 13 14 15
Седмица 20 16 17 18 19 20 21 22
Седмица 21 23 24 25 26 27 28 29
Седмица 22 30 31
© 2007-2016 www.otves.org