header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Красивите изрази украсяват красивата мисъл и я запазват.“ Виктор Юго

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ЧОВЕКЪТ В МАСОНСКОТО ОБЩЕСТВО Печат Е-мейл

В предговора към българското издание на монографията на Най-високо уважаемия брат Джулиано ди Бернарди „Философия на масонството” четем: „Възникнало и утвърдило се като една хуманистична концепция за духовно усъвършенстване на човека, Масонството винаги е допускало близо до себе си само онези посветени, които ежедневно полагат усилия да разберат неговия истински смисъл. Към повърхностно докосналите се до него Свободното зидарство никога не е било гостоприемно”.

Брат Джулиано определя философията на Масонството като необщопонятна, нерелигиозна и неизключваща антропология, ограничаваща се в значителна степен в своите представи за човека „само до тези, които се отнасят до етическото му усъвършенстване”. Според него Масонството, в качеството си на концепция за човешките елити, която изисква постигането на етически цели, е „особена нравствена система, покрита с алегории и илюстрирана от символи”. Неговите цели не могат да бъдат достигнати без задълбочено познаване на същността на човека, по отношение на конкретните му и различни прояви в житейския му път.

Според автора, автентичната концепция на масонството отчита различията в проявите на хората в отделни исторически епохи и се стреми да съотнася виждането си за човека с различни прояви на историята, както минали, така и настоящи. Развивайки идеите на масонската концепция за човека по отношение на съставните елементи на масонската антропология, брат Джулиано поставя граница между нивото на познание на профаните и на посветените. Първите четири елемента от „петорната съвкупност” - Свобода, Толерантност, Братство, Трансцендентност, са по същество и профански обективни ценности, които са достъпни за познание от всеки. Петият елемент, изразяващ различието на масонската философска антропология – Тайната на посвещението, позволява „да се постигне познавателна пълнота, приема значението на илюминиране на четворната съвкупност”, като и придава по-дълбок смисъл.

Означава ли това, че масонските ценности са недостъпни за всички хора и че не могат да бъдат предавани и осмисляни без ограничения? Интерпретираното от Масонската антропология знание се отнася за хората, които се усъвършенстват, осъществявайки „по личен и единствен начин” всички градивни елементи, в тяхното единство. А това би могло да означава, че субективното изграждане на качества, съставящи масонската идея за човека, предполага съблюдаването на особени правила, определящи субекта като принадлежащ към социалните и практическите условия, присъщи на масонското общество.

В профанското херменевтическо начало науките за познанието обикновено се делят на „естествени”, където природните явления подлежат на обяснение, и „хуманитарни”, ориентирани към вникването и разбирането на смисъла на явлението „човек”, и нормите, от които се ръководи неговото индивидуално и социално поведение. Подобно противопоставяне може да означава, че познанието за човека, изучавайки неговото битие, социалните групи, етническите и политическите общности и т.н., е безусловно повлияно от субект-субектната парадигма – взаимодействието на познаващия с познаваемото неизбежно променя и двете страни на познавателния процес.

И в профанската наука могат се срещат догадки за съществуването на „пети елемент”. Така например, в рамките на идеите на психологическия конструктивизъм се интерпретира „пристрастността на битието на човека” и включеността му в „петото квазиизмерение” – смисловото поле, системата от значения, посредством които му се открива „обектният свят”. Човекът, притежаващ собствена „свободна воля”, става способен да се ползва както от правото си да направи индивидуален избор, така и от възможността да открие за себе си нови, включително творчески форми на съзнание и поведение, които до сега не са му били достъпни. По думите на създателите на психологическата концепция „НЛП” (невро-лингвистично програмиране) Д. Гриндер и Р. Бендлер, болшинството от проблемите на хората в тяхното ежедневие са продукт на непознаването на собствените възможности, и тяхната острота може да бъде намалена посредством преосмисляне.

Днес никой не се съмнява, че хората и човечеството като цяло еволюират, променят се в реално време, което води до ефекта на непрекъснатото преосмисляне и пренаписване на човешката история в контекста на променящите се обстоятелства. Формално не представлява особена трудност да се отбележи колко „остарели” са източниците на масонското учение или колко тясно са свързани нормите от Андерсеновите конституции със строго определен исторически период (забележката е на ди Бернардо).... В този смисъл, ако проследим достъпните древни писмена, можем да установим как автентичната концепция на Масонството, отчитайки различията в проявите на хората в отделни исторически епохи, попада в положението на пророк (по думите на Б; Пастернак), който предсказва случващото се „назад”. Но като своеобразен хранител на градивните традиции на човечеството, Масонството не се разделя с алегоричния образ на Доброто в миналото битие, многократно повтаряйки го и преосмисляйки го в контекста на новия ден, на фона на калейдоскопа на модерните събития и факти.

Масонското общество предоставя на Посветения Брат необозрими възможности за движение на мисълта, език от думи и образи, идеи и пориви, позволяващи му да изрази и неосъзнатото, и осмисляйки го, да го превърне в градивна сила - усъвършенствайки себе си и в прослава на творенията на Великия Архитект на всички Светове!

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 12, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org