header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Колко по-лесно е да запалиш една мъничка свещ, отколкото да се луташ в мрак.(Конфуций)

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЕГУЛЯРНОСТТА В МАСОНСКАТА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДРЕВНИТЕ ЛАНДМАРКИ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЕГУЛЯРНОСТТА В МАСОНСКАТА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДРЕВНИТЕ ЛАНДМАРКИ Печат Е-мейл

17. Управлението на ложата се осъществява от Майстор и Двама Надзиратели - основна ландмарка. Събирания на масони под управление на другиго, например президент и вице-президент или председател, не се признават за ложи. Наличието на Майстор и Двама Надзиратели е основен елемент от дейността на ложата и гарантира правилността на нейния градеж, съгласно основния закон. Наименованието на длъжностите може да се интерпретира различно на различните езици – Стражи, Офицери, Надзиратели, Надзорници или др., но дейността и функциите им са определени от закона.

18. Събранията на ложата трябва да бъдат добре охранявани, както отвътре, така и отвън - много важна ландмарка, която в никакъв случай не трябва да се пренебрегва. Необходимостта от този постулат произтича от езотеричния характер на масонството. Стражникът е длъжен да охранява вратата на храма – ложата и да разгонва шпионите и съгледвачите. Това задължение е възникнало и се е наложило предвид обстоятелства, с които да се пречи на редовната работа на братството, вмешателство в делата му и домогване до тайнството на градежа, с цел използване за различни цели.

19. Всеки масон има право на представителство в общите събрания на Братството, а така също да инструктира своите представители. Преди време общите събрания, провеждащи се обикновено един път в годината, са се наричали “Генерални Асамблеи” и на тях се е позволявало да присъстват всички членове на братството - майстори, калфи и чираци. Към настоящия момент те се наричат “Велики Ложи” и на тях присъстват само Майсторите и Надзорниците от съюзните ложи, представлявайки братята от тях в това събрание.

20. Всеки франкмасон е отговорен пред закона и установената масонска юрисдикция, действащи на територията на страната, където живее. Въпреки че той може да не членува в никоя ложа от тази страна, това не го освобождава от задължението да зачита масоните на страната и масонските традиции.

21. Никоя ложа няма право да се намесва в работата на друга ложа или да повдига в степен братя, членуващи в друга ложа. Несъмнено тази древна ландмарка се гради на великия принцип на учтивостта и братската доброта, многократно потвърждавана от постановленията на всички Велики ложи.

22. Всеки масон има право да обжалва решенията на своите братя, приети на събрание на ложата му, пред Великата Ложа или пред Генералната Асамблея на масоните. В корените на тази ландмарка е заложен принципът за спазване на справедливостта и избягване на напреженията в братството. Някои съвременни Велики Ложи приеха постановление, че решението на съставната ложа за изключване от братството на който е да е масон, не може да бъде отменено след обжалването му, което нарушава тази основна ландмарка, както и принципите на справедливото управление на братството.

23. Кандидатите за посвещение в братството трябва да отговарят на определени изисквания – тях всеки един от братята ги знае: търсещият светлината трябва да бъде свободен мъж, ползващ се с добро име в обществото и чисто лице пред законите на страната, в която живее.

24. Обучението в религиозни и нравствени принципи става чрез използване на символическото обяснение на термините на строителния  занаят и умозрителната наука. Те биват усвоявани от всеки един брат масон при посвещаването му в следваща степен.

25. Последната и завършваща ландмарка се състои в това, че тези ландмарки (основополагащи принципи) никога не трябва да се променят. Нищо от тях не трябва да се премахва или добавя. Нашият дълг с дадената клетва ни задължава да ги предадем на своите потомци в братството в такъв вид, в какъвто сме ги получили и ние от своите предшественици.

В контекста на гореизложеното, пречупено през призмата на историческото развитие на масонството след настъпване на демократичните промени в България, проблемът за регулярността се фокусира върху събитията, начинаещи през месец септември 2000 г., когато изтича мандатът на Великия майстор Бр?Иван Ставрев и Съвета на Великите сановници на В?Л?С?С?П?З?Б. Започва подготовка за Общо изборно събрание на Великата ложа. За целта, всички дъщерни Ложи провеждат свои събрания, на които правят номинации към Общото събрание за кандидатури за изборните длъжности във Великата ложа. Осем (8) от Ложите номинират за Велик майстор кандидатурата на Бр? Иван Ставрев. Две (2) от Ложите издигат кандидатурата на Бр?Борислав Сарандев, който е едва с 8-месечен стаж като Майстор на Стол. Две от съюзните Ложи не се възползват от правото си да номинират кандидат за Велик майстор.

През периода септември-ноември около Бр?Борислав Сарандев се оформя малобройна група от сподвижници, които желаят той да бъде избран за Велик майстор на всяка цена. Противно на обичаите и принципите на Свободното зидарство, тази група от Братя посещава редица съюзни Ложи и грубо се намесва в тяхната работа, оказвайки натиск в търсене на подкрепа за кандидатурата на Бр?Борислав Сарандев. Това е нарушение на ладмарка № 21 от изложения списък – “Никоя ложа няма право да се намесва в работата на друга ложа.” Стига се до парадоксален случай, когато в Ложа “Дунавска звезда” в Ориент-Русе под въздействие на Бр?Борислав Сарандев и неговите приближени се отстраняват близо 2/3 от Братя-майстори, които не одобряват действията и процедурните нарушения на ръководството на Ложата. За грубо нарушаване на масонските принципи в Ложа “Дунавска звезда”, Великият майстор Бр?Иван Ставрев, съобразно дадените му от Конституцията права, лишава от право на глас в Общото събрание тази Ложа.

Общото събрание на Великата ложа на 24 ноември 2000 г. започва с участието на всичките 12 към него момент Ложи-членки на Великата ложа С?С?П?З? на България, като с право на глас са 11 Ложи (без право е отстранената Ложа “Дунавска звезда” в Ориент-Русе).

За Велик майстор е избран Бр?Борислав Сарандев с резултат от гласуването 6 гласа “за” и 5 гласа “против”.

Пет от общо единадесетте Ложи-членки с право на глас провеждат свои събрания и  възползвайки се от даденото им право от Конституцията, отправят искане от името на Братята-майстори за свикване на извънредно изборно събрание на Великата ложа С?С?П?З? на България.

В изпълнение на  ландмарка № 22 от списъка “Всеки масон има право да обжалва решенията на своите братя, приети на събрание на ложата му, пред Великата Ложа или пред Генералната Асамблея на масоните”, в законоустановения едномесечен срок към Братския масонски съд постъпват общо 14 (четиринадесет) жалби и протести относно допуснати нарушения по провеждането на Общото събрание на Великата ложа на 24 ноември 2000 г. Братският съд заседава и се произнася с решение, че  Изборът, проведен на Общото събрание на 24 ноември е опорочен.

След изборните резултати от Общото събрание, някои от членуващите Ложи установяват, че техните Майстори на стол са подменили по своя воля изборния вот на майсторите от своите Ложи и са подкрепили кандидатури, за които не са били упълномощени от общите събрания на своите Ложи, като и че не е спазена законовата процедура за номиниране на кандидатури за постовете във Великата ложа – Майсторите на столове еднолично за определяли номинациите от името на своите Ложи. Това е нарушение на ландмарка № 19 от цитирания списък – “Всеки масон има право на представителство в общите събрания на Братството, а така също да инструктира своите представители.”

Въпреки решенията на Висшия Братски съд и разпоредбите на Конституцията, Бр?Борислав Сарандев настоява веднага да му бъде предадена длъжността от Великия майстор, Бр?Иван Ставрев. Еднолично изключва от масонството десет многоуважаеми Братя, повечето от които са с голям масонски стаж и лични заслуги за активирането на Свободното зидарство в България. Петима от тях са и Велики сановници на Великата ложа, начело с Великия майстор Бр?Иван Ставрев. Това е нарушение на ландмарка № 20 – “Всеки франкмасон е отговорен пред закона и установената масонска юрисдикция.”

В края на м. декември 2000 г., в противоречие със принципа за независимост на всяка една национална Велика ложа и в нарушение на ладмарка № 21 от изложения списък – “Никоя ложа няма право да се намесва в работата на друга ложа”, многоуважаемият Велик майстор на Обединените Велики ложи на Германия Бр?Алфред Костка взема страна в конфликта между българските масони, явно декларирайки предпочитанията си към Бр?Борислав Сарандев. Впоследствие, след проведени редица срещи с авторитетни немски масони се потвърди предположението, че позицията на Великия майстор Бр?Костка е лично негово мнение, а не официална позиция на Обединените Велики ложи на Германия. В пълна неизвестност за становището на Бр?Костка е и официалният представител на Обединените Велики ложи на Германия към Великата ложа С?С?П?З? на България, Бр. Александър Витанов.

Великият майстор Бр?Иван Ставрев уведомява за развитието на събитията в българската Велика ложа и Великия майстор на Обединените Велики ложи на Германия. В това писмо той обръща внимание на Бр?Костка за сериозните последици за единството и целостта на българското масонство, произтичащи от неговата пряка намеса във вътрешните дела на независимата Велика ложа С?С?П?З? на България.

През този период на разрешаване на спорни въпроси във Великата ложа, новоизбраният Велик майстор Бр?Борислав Сарандев се самообявява противоуставно за встъпил в длъжност.

Съгласно искането на петте Ложи-членки, Великият майстор Бр?Иван Ставрев свиква в законния тримесечен срок извънредно изборно Общо събрание на Великата ложа, което е насрочено за 22 март 2001 г.

Според представените списъци на Ложите, делегатите на извънредното събрание представляваха общо 287 братя масони, на което се избира за Велик майстор Бр?Петър Горновски, който отправя открито писмо до всички български Братя, които са изоставили Градежа на българското масонство, с което изразява надеждата си, че единението на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България е най-важната цел, в името на която трябва да се преодолеят противоречията и да се заработи заедно. Призивът на Великия майстор Бр?Петър Горновски остава без последствия от страна на Бр?Борислав Сарандев.

В събранието не вземат участие Бр?Борислав Сарандев и групираните около него 50-60 Братя, които обявяват себе си за Велика ложа на България.

Тази група, чрез посредничеството на Великия майстор Бр?Алфред Костка, влиза в контакт с нерегулярната Велика ложа на България, оглавявана от наследника на Георги Крумов - Янко Бонев. Въпреки неколкократното обявяване от страна на Обединените Велики ложи на Германия, че парамасонската структура на Янко Бонев е нерегулярна, Великият майстор Бр?Костка подписва като гарант споразумение за обединяване между групите на Борислав Сарандев и Янко Бонев.

С цел бързото натрупване на членска маса, Ложите на Борислав Сарандев и Янко Бонев започват масов и безразборен прием в масонството на български граждани. Това е нарушение на ландмарка № 23 – “Кандидатите за посвещение в братството трябва да отговарят на определени изисквания.”

В заключение на всичко казано до тук следва да се посочи и спуснатата директива до всички братя масони, членуващи в неговата Ложа с наименование “Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България” за забрана от страна на Бр?Борислав Сарандев да присъстват на събрания на съставните Ложи на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България, под страх от изключване от движението. Това е нарушение на ландмарка №9 – “Всеки масон има право да посещава и присъства на събранията на всяка редовна ложа - "Правото на визита“.

В контекста на гореизложеното и изхождайки от повелите на ДРЕВНИТЕ ЛАНДМАРКИ, които са основополагащи принципи и пътеводни стрелки, чието неспазване или на част от тях от която и да е ложа е недопустимо, стигаме до недвусмисления извод, че ръководената от Бр?Борислав Сарандев Ложа с наименование “Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България” е нерегулярна масонска ложа. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
януари 2023 февруари 2023
петък, януари 27, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 53 1
Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8
Седмица 2 9 10 11 12 13 14 15
Седмица 3 16 17 18 19 20 21 22
Седмица 4 23 24 25 26 27 28 29
Седмица 5 30 31
© 2007-2016 www.otves.org