header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Красивите изрази украсяват красивата мисъл и я запазват.“ Виктор Юго

 
Начало arrow Градежи arrow Масонството в другите страни arrow ИСТОРИЯ НА МАСОНСТВОТО В ГЕРМАНИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ИСТОРИЯ НА МАСОНСТВОТО В ГЕРМАНИЯ Печат Е-мейл

Свободното Зидарство в Германия е инсталирано от Англия, а други източници допълват и Франция, в началото на 18 век. Първата инсталирана Ложа е била в Хамбург през 1737 год. и в нея е бил посветен Кралят на Прусия, Фридрих Велики. Впоследствие, по препоръка отново от Лондон са инсталирани няколко други Ложи. На 13.09.1740 год. в Берлин е инсталирана “Великата Ложа Майка на Трите Световни Глобуса” с първомайстор император Фридрих Велики. От 1750 год. в период от около 30 години Немското Масонство се развива и разпространява по влиянието на барон Ван Худ. До началото на Първата Световна война са функционирали осем Велики Ложи, а само през 1930 год. са инсталирани още три. В таблицата са показани наименованието, местонахождението и годината на инсталация на 11 – те Велики Ложи.

Първите три Велики Ложи са били инсталирани в периода 1740 – 1770 год. В Берлин са били наречени Старите Пруски Ложи. Същите са били под влиянието и протекцията на пруските царе и приемат само мъже с християнско вероизповедание. Във Великите Ложи с номера N от 4 до 9 приемат за братя мъже с монотеистична религия и са неречени Хуманитерни Ложи. Великите Ложи с номера N от 1 до 9 се признават една друга и се радват на братски отношения и чувства. Последните две Велики Ложи не са признати от останалите девет, защото са нерегулярни (неотговарят на няколко ландмарки).

До 1930 год. в Германия, Kралското изкуство е практикувано от приблизително 100 000 масони. Според историци на Масонството по това време в Европа, Свободното зидарство е най – разпространено именно в Германия. Идването на власт на нациската партия през 1933 год. създава обстановка на нетърпимост към Свободното зидарство и ескалира бърз негативен обрат. До 1935 год. всички Ложи в Германия са закрити, а тяхната собственост е била конфискувана от нациското правителство. До края на Втората световна война през 1945 год. Свободното зидарство е Германия е било напълно подтиснато, като в Източна Германия този негативен процес продължава до 1989 год. След Втората световна война в Западна Германия Масонското движение бързо се възстановява, като през 1949 год. представители на 151 германски Ложи основават във Франкфурт Обединената Велика Ложа на Немските Масони. Но пълно единение все още не е достигнато поради факта, че много братя масони са под Шведската обредна система, която е създавала административно управленчески и ритуални затруднения. След продължителни деветгодишни преговори и взаимни компромиси, през 1958 год., са основани Обединените Велики Ложи на Германия, сред които 264 Ложи на Великата Ложа АФ&АМ и 82 Ложи на Ордена на Масоните (МО).

 

Таблица 1.

 N

Велика Ложа

Местонахождение

Година

1.

Великата Ложа Майка на Трите Световни Глобуса

Берлин

13.09.

1740

2.

Велика Ложа на Прусия

Берлин

1760

3.

Национална Велика Ложа на Немските Свободни Зидари

Берлин

1770

4.

Великата Ложа на Хамбург

Хамбург

1743

5.

Великата Ложа на Слънцето

Байрут

1741

6.

Великата Ложа Майка на Еклектичния Съюз

Франкфурт

1742

7.

Национална Велика Ложа на Саксония

Дрезден

1811

8.

Великата Ложа „Конкорд”

Дармщадт

1846

9.

Великата Ложа „Верига на Немското братство”

Лайципг

1924

10.

Великата Ложа „Фраймауерербунд”

Нюрмберг, впоследствие в Хамбург

1907

11.

Символната Велика Ложа

Хамбург, впоследствие в Берлин

1930

Особено внимание бих желал да отделя на израза „Обединени Велики Ложи”, защото основата на единството е Magna Charta, която обезпечава суверенитета на Обединените Велики Ложи, като същевременно запазва двете учредителни Велики Ложи. Понастоящем като равностойна Велика Ложа към Обединените Велики Ложи на Германия е присъединена Първоначалната Велика Ложа на Трите Глобуса която е била възродена в Западен Берлин. След края на Втората световна война в Германия са били развърнати американски, канадски и английски войски, които са способствали за инсталирането на голям брой англо – говорящи Ложи. Тези Ложи се организирали в две Местни Велики Ложи – Американо Канадската Велика Ложа А.Ф&А.М и Великата Ложа на Британските Масони, които в последствие се присъединяват към Обединените Велики Ложи на Германия. През 1970 год. статута на трите последно обединили се Велики Ложи се променя чрез корегиране на Мagna Charta. Всяка Велика Ложа с изключение на Великата Ложа на Трите Глобуса е представена от двама члена във Върховния управляващ орган – Сенатът на Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD). Само Великата Ложа на Трите Световни Глобуса е представена от един представител. По този начин целокупното масонство в Германия е има уникална система от пет Велики Ложи, които са относително самостоятелни и във висока степен независими, но свързани под шапката на Обединените Велики Ложи на Германия.

Обединените Велики Ложи на Германия най – точно могат да бъдат описани като федерация на пет Велики Ложи, обединени в единно суверенно Велико Тяло за Гемания. Това обединение първоначално е имало за цел да спомогне за възвръщането на признанието на Масонството в Германия след Втората световна война и да обедини всички Масонски направления в Германия под Единната сфера на Великия Архитект. Обединените Велики Ложи на Германия са образувани от съставните Велики Ложи при условията на т.н. Магна Харта (Маgna Charta) на Немското Масонство, която се явява като “Конституция” или по – точно “устав на съюзяване”. Магна Харта е коригирана няколко пъти и на нейно основание са приети закони и правила за управление на Обединените Велики Ложи на Германия.

Магна Харта (Маgna Charta)

Този документ дефинира редица правила за управление на Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD), в т.ч.:

· Съставните Велики Ложи като автономни в ръковоството на своите вътрешни дела.

· Правилата за избиране на Велик Майстор и един Заместник Велик Майстор.

· Процедура за редовно свикване на т.н. Комуникация (наречена е Конвент, като “konvent” на немски е сходна дума с английската дума за събрание или конвенция “convention). Конвентът се свиква веднъж на три години с цел избиране на нов Велик Майстор и заместник Велик Майстор. Всяка Ложа има право на един глас в Конвента упражняван от Майстора или упълномощен Брат. Междувременни Конвенти могат да бъдат свиквани по всяко време, но те имат по – церемониален характер. 

Интерес представлява структурата, като във Върховния Съвет на Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) няма Велики управители (вероятно става дума за Велики сановници), а Велик Ковчежник и Велик Секретар са част от Великата Майсторска Дирекция (Grossmeisteramt). Управителния Орган на Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) е Сенат, съставен от членове пропорционално избрани и представящи съответните Велики Ложи, като в интерес на “непрекъснатостта”, повечето са преизбирани и назначавани на последователни мандати. Съществуват няколко комисии, чиито членове са утвърдени от Сената. Тъй като Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) са признати като суверенна Велика Ложа, всяка Велика Ложа в нейния състав се радва на признание произтичащо от членството и във VGLvD. Братските отношения с други Велики Ложи, включително и обмен на делегации стриктно принадлежи към сферата на отговорност на Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD). Като цяло и кореспонденцията между Великите Ложи трябва да бъде осъществявана чрез Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD), освен в случаи на делегиране на власт (което на практика означава по чисто административни и финансови причини). Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) са делегирали тези права на Великите Ложи. Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) като суверен е гарант на законността на всички Ложи работещи под нейната власт, което означава, че на петте Велики Ложи, въпреки автономността и ненамесата на външни фактори в управлението и, са наложени някои специфични ограничения.

Петте Велики Ложи съставляващи Обединените Велики Ложи на Германия, представени по реда по който са подписали Магна Харта на Масонството в Германия:

1. Grossloge A.F.u A.M. von Deutschland 1958. Понякога се нарича просто AFAM и към 2000 год. е съставена от около 9 000 братя. Тази Велика Ложа е основана чрез косолидация на оцелелите братя на разделените Велики Ложи съществуващи преди Втората световна война.

2. Grossе Landesloge der Frienmaurer von Deutschland 1958. Понякога наричана “FO (Maсонски орден). Към 2000 год. е била съставена от около 3 600 братя практикуващи т.н. Шведски или Скандинавски Ритуал. В този ритуал християнската догма е силно подчертана (особено във философските степени), като в някои аспекти може да бъде сравнена с Американския Йоркски Ритуал.

3. Grossе National – Mutterloge “Zu den drei Weltkulgeln” 1958. Най – старата Велика Ложа в Германия, често наричана “3 WK” (Трите Световни Глобуса). Великата Ложа е била с най – голямо влияние и потенциал в Прусия, и времето и разделянето на Германия силно е редуцирало нейните членове, като към 2000 год. е наброявала 800 братя. Системата на тази Велика Ложа включва и допълнителни степени известни като “Стъпалата на Просветлението”.

4. Великата Ложа на Британските Масони в Германия. Често съкращавана като “Бритите” или “БСГ”. Тази Велика Ложа към 2000 год. е съставена от 1200 братя, основно от личния състав на ВС на Британия (действащи и в резерва) развърнати в Германия на ротационен принцип.

5. Американо Канадската Велика Ложа A.F. u A.M 1970 год. Обикновенно е наричана “ACGL”, като юрисдикцията към 2000 год. е била съставена от около 6 500 майстори масони (споменати са майстори масони, защото в другите Ложи са включени и чираците, и калфите). Ложата е съставена предимно от личния състав на ВС на САЩ и Канада развърнати в Германия на ротационен принцип (действащи и в резерва). Интерес представлява факта, че през 1995 год. Турската Ложа с инсталационен N 995 e учредена от Обединените Велики Ложи на Германия към Американо Канадската Велика Ложа. При ритуали тази Ложа ползва турски език.

 

В изводна форма може да се направи резюме, че “федералното” мнение и глас за признатото Масонство в Германия съществува в резултат на “партньорството” в Обединените Велики Ложи на Германия (VGLvD) и всеки партньор участва в процеса на вземане на решения по отношение на въпросите и законите касаещи цялото Масонство в Германия. В такава “федерална” система, усилията за оптимизиране на координацията между Великите Ложи за установяване на по – близко единство по отношение на определени Масонски процедури са сред многобройните въпроси които са във фокуса на внимание на Великия Майстор, Сената и Сенатските Комисии. Структурата управляваща Масонството в Германия е уникална и според Братя от Германия е изключително ефективна и илюстрира Масонски идеал “... който най – добре работи, той най – добре се съгласува...”.

 

 

 

 

 

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 12, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org