header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Изкуството е най-възвишената радост, която човек дарява на себе си.“ - Карл Маркс

 
Начало arrow Градежи arrow Извори на Свободното Зидарство arrow СТРАСТИТЕ ЧОВЕШКИ НА ГРАДЕЖА НА ХРАМА

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
СТРАСТИТЕ ЧОВЕШКИ НА ГРАДЕЖА НА ХРАМА Печат Е-мейл

ПЪРВИЯТ ХРАМ – ХРАМЪТ НА ШЛОМО

(Съгласно писмената традиция на Юдаизма)

В свещената Тора са упоменати два Йерусалимски Храма: първият от Тях е построен в царстването на Соломон и става светиня за еврейския народ, олицетворяваща неговото единство в рамките на Израил. Той бил напълно разрушен от асирийския цар Новохудоносор ІІ в 586 г. до н.е., който преди това го разграбил. Втори храм е построен след завръшането на Израилтяните от вавилонски плен, от техния водач Зарубвавел, но той е повече известен като храма на Ирод Велики, който само го бил преустроил.

Според каноничния текст на Тората, автентичният Храм Йерусалимски бил издигнат в периода на най-силно засвидетелстваното единство на еврейския народ под скиптъра на Шломо (Соломон), Давидовия син. Свещената книга разказва, че построяването на този храм било най-желано дело от страна на целия народ. Приготовленията били започнали още във времето на царуването на Давид, който завещал на сина си нарочно за тази цел богатствата, награбени по време на водените от него войни, а така също и получените като дар метали и скъпоценности. Хрониките свидетелстват, че Шломо наследил от баща си Давид злато, сребро и несметни количества желязо и мед. Той започнал строителните работи в 480-та година от бягството на Евреите от Египет. За съдействие се обърнал към Цорския владетел Хирам, който му изпратил опитния майстор-строител Хирам Абу (Абиф), заедно с други майстори - каменоделци, дърводелци, леяри. Металите доставял сам Соломон, дървеният материал се добивал в Ливан, също от там се доставяли и грубите каменни блокове, които се обработвали от каменоделци под надзора на Майстор Хирам.


СТАРИЯТ ЗАВЕТ - Трета книга „Царства”

(У Евреите: "Първа книга на Царете")

ГЛАВА 6.

1. В четиристотин и осемдесетата година след излизане на Израилевите синове от Египетската земя, в четвъртата година на Соломоновото царуване над Израиля, в месец зиф, който е вторият месец, Соломон почна да гради храм Господу.

2. Храмът, който цар Соломон съгради Господу, беше дълъг шейсет лакти, широк - двайсет и висок - трийсет лакти;

3. притворът пред храма беше дълъг двайсет лакти, според ширината на храма, и широк - десет лакти пред храма.

4. В храма той направи прозорци на откос с решетки.

5. И направи пристройка около стените на храма, около храма и давира *; и направи странични стаи околовръст.

6. Долният кат на пристройката беше широк пет лакти, средният - широк шест лакти, а третият - широк седем лакти; защото около храма извън бяха направени отстъпи, та пристройката да не допира до стените на храма.

7. Когато се градеше храмът, за градеж се употребяваха дялани камъни; ни чук, ни тесла, нито друго някакво желязно оръдие се чуваше в храма при градежа му.

8. Входът в средния кат беше отдясно на храма. По кръгли стълби се изкачваха на средния кат, а от средния - на третия.

9. Тъй съгради той храма, завърши го и го обложи с кедрови дъски.

10. И пристрои към целия храм странични стаи, високи пет лакти; те бяха прикрепени към храма с кедрови греди.

11. И биде слово Господне към Соломона, и му бе казано:

12. ето, ти градиш храм: ако ходиш по Моите устави, постъпваш по Моите наредби и пазиш всичките Ми заповеди, като постъпваш според тях, - Аз ще изпълня върху тебе словото Си, което бях казал на баща ти Давида,

13. и ще живея всред Израилевите синове и няма да оставя Моя народ Израиля.

14. Соломон съгради храма и го завърши.

15. И обложи стените на храма отвътре с кедрови дъски; от пода до потона ги обложи отвътре с дърво, и пода на храма покри с кипарисови дъски.

16. А в задната страна на храма, на двайсет лакти от края, издигна стена и обложи стените и потона с кедрови дъски, и направи давир за Святая-Святих.

17. Храмът, сиреч предната част на храма, имаше четирийсет лакти.

18. По кедъра отвътре на храма имаше резби, подобни на краставички и разпукващи се цветове; всичко беше покрито с кедър, камък се не виждаше.

19. А вътре в храма той приготви давира, за да постави там ковчега на завета Господен.

20. Давирът беше дълъг двайсет лакти, широк двайсет лакти, и висок двайсет лакти; той го обкова с чисто злато; също обкова и кедровия жертвеник.

21. Извътре Соломон обкова храма с чисто злато, и протегна златни вериги пред давира, и го обкова със злато.

22. Целия храм той обкова със злато, целия храм докрай, и целия жертвеник, който е пред давира, обкова със злато.

23. И в давира направи два херувима от маслинено дърво, високи десет лакти.

24. Едното крило на херувима беше дълго пет лакти и другото крило на херувима - пет лакти; десет лакти имаше от единия край на крилете му до другия край на крилете му.

25. Десет лакти имаше и другият херувим; еднаква мярка и еднакъв вид имаха двата херувима. 26. Височината на единия херувим беше десет лакти, също и на другия херувим.

27. Той постави херувимите всред вътрешната част на храма. А крилете на херувимите бяха разперени, и крилото на единия се допираше до едната стена, а крилото на другия херувим допираше до другата стена; другите им пък криле се срещаха крило с крило всред храма.

8. Той обкова херувимите със злато.

29. И по всички стени на храма околовръст издълба изображения на херувими, палми и разпукващи се цветове, отвътре и отвън.

30. И пода на храма обкова със злато във вътрешната и предната част.

31. За входа на давира той направи врата от маслинено дърво с петоъгълни спонци.

32. На двете половини на вратата от маслинено дърво той издълба херувими, палми и разпукващи се цветове и ги обкова със злато; покри със злато и херувимите и палмите.

33. И при входа на храма той направи четириъгълни стълбове от маслинено дърво

34. И две врати от кипарисово дърво; двете половинки на едните врата бяха подвижни, и двете половинки на другите врата бяха също подвижни.

35. Издълба по тях херувими, палми и разпукващи се цветове и обкова резбата със злато.

36. И вътрешния двор направи от три реда дялани камъни и от ред кедрови греди.

37. На четвъртата година, в месец зиф, (втория месец,) той бе положил основите на храма Господен,

38. А на единайсетата година, в месец бул, - този е осмият месец, - той завърши храма с всичките му принадлежности и по всичките му предначертания: той го гради седем години.

 

ГEЙДАР ДЖЕМАЛ: „ТРЕТИЯТ ХРАМ Е ВЕЧЕ ПОСТРОЕН”

(фрагмент от интервю пред Интернет-изданието „Полярна звезда”)

„...Вие правилно отбелязахте, че арабо-израелският конфликт всъщност е вековен спор за наследството на праотеца Авраам. Между другото, нито един ортодоксален евреин не оспорва факта, че Исмаил е първородният син на Авраам. Те просто казват, че той бил незаконно роден – макар че такова понятие в дните на Пророците изобщо не е съществувало! .. Да, това е спор за наследство! Ето, днес усилено се говори за строителство на някакъв трети Храм. Но нали Третият Храм Йерусалимски вече е построен - това е джамията Ал Акса. Това е първото дело на Халифа Омар, влязъл в Елия Капиталина (както римляните са наричали Йерусалим). Той заставил местното население да разчисти фундамента на Храма и върху него издигнал Мечете – което в превод от арабски означава Храм! Ако израилтяните са убедени, че такова дело може да извърши само Месията (Мошиах), то значи именно халифът Омар е този чакан Месия! През тези дни изключително голямо число евреи приели Ислама, затова ние считаме, че палестинските араби са преките наследници именно на това население – на коренните евреи, приели исляма доброволно”.

 

ЗА РАБОТИТЕ ПО ГРАДЕЖА НА ХРАМА ДНЕС

ОБИЧНИЯТ НАШ БРАТ САВОР

...Тези така обявени майстори, като начало избрали мястото за Храма. След това започнали да набират чираци и построили първата помощна постройка, която да приютява строителите – т.н. Ложа. Тъй като трябвало според указанията да има и калфи, били провъзгласени след време част от чираците в такива. Майсторите сметнали обаче, че са малко за такъв храм и провъзгласили част от калфите в майстори. Така се събрали много чираци, калфи и майстори, а приема на нови чираци продължавал. Това довело до необходимост от построяването на все нови и нови ложи. В един момент обаче възникнал спор кой да ръководи строежа. СТРОИТЕЛИТЕ СЕ РАЗДЕЛИЛИ НА ДВА ЛАГЕРА И ВСЕКИ ПРЕТЕНДИРАЛ, ЧЕ Е ПО-ДОБЪР СТРОИТЕЛ И ЩЕ ПОСТРОИ ПО-ХУБАВ ХРАМ. ТАКА ДО ДЕН ДНЕШЕН В ТОВА ЦАРСТВО ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛ СТРОЕЖЪТ НА ХРАМА. ИМАЛО МНОГО СТРОИТЕЛИ, КОИТО ПРЕТЕНДИРАЛИ, ЧЕ СА МАЙСТОРИ, НО НЕ БИЛИ ПОСТРОИЛИ ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НИЩО. ТЕ СЕ БОРИЧКАЛИ ЗА ТОВА КОЙ ПО-ДОБРЕ ЩЕ РЪКОВОДИ СТРОЕЖА. Истината била обаче, че никой не знаел как става това и нямал необходимия опит. Чуждите строители решили, че докато псевдо-строителите от това царство не започнат да се учат на строежа да дялат необработения камък за градеж на храма в прослава на Великия Архитект на Вселената, а не за користни цели, няма да им дадат тайното познание.

Тези строители, както се досещате, сме ние – майстори, неръководили нито един строеж, калфи, неучаствали в такъв и чираци, необработили нито един камък – всички въртящи се в омагьосан кръг около незапочнатия строеж.

Крайно време е, братя, да започнем (НА ДЕЛО - бел. Гр.) изграждането и на нашия Храм, защото никой освен нас няма да стори това.


Да, уважаеми Бр. Савор, все още мнозина сме тези, които се лутаме и търсим отговор на въпроса “защо сме тук” ? Нека в навечерието на чудесното Рождество да се изпълним с Надеждата, че най-после ще започнем ЗАЕДНО да изграждаме своя Храм. Защото животът на Масона е лишен от смисъл, ако той е отстранен от работите на градежа на Храма на Мъдростта, тъй както нашият Първомайстор Хирам е построил Соломоновия храм.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
октомври 2022 ноември 2022
понеделник, октомври 03, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 39 1 2
Седмица 40 3 4 5 6 7 8 9
Седмица 41 10 11 12 13 14 15 16
Седмица 42 17 18 19 20 21 22 23
Седмица 43 24 25 26 27 28 29 30
Седмица 44 31
© 2007-2016 www.otves.org