header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага.“ — Аристотел

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И МАСОНСТВО - ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И МАСОНСТВО - ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА Печат Е-мейл

ТРАЦИЦИИ И МАСОНСТВО
 
 Масонството е организация с унаследени от векове традиции, включени в неговите цели, методи на фукциониране, в символиката и ритуалите, както и в неговите конституции, устави и правила.
Няма съмнение, че сържанието им, както и  техният подбор и съчетаване в символни групи го е съхранявало дълги години от постояното, предимно отрицателно въздействие на различните държавно-обществени формации.

Субективният фактор в масонството винаги е бил потенциален носител на локален, регионален и национален традиционализъм произхождащ от степента на общественото развитие. Този традиционализъм винаги е  оказвал различно по степен въздействие в развитието му. Древните традиции, послужили за основа на Масонството в условията на ускореното и бързо променящо се обществено развитие, в някои аспекти  създават несъответствие между обявения адогматизъм и провъзгласената практикуване на  хуманността и защита човешките права в масонските конституции спрямо начина на тяхното приложение и спазване в самите негови структури. Като всяка обществена организация с унаследени традиции,Масонството въпреки авангардността на своите възгледи, идващи от миналото, неминуемо е подвластно на обществените процеси и нагласи във всеки даден момент от своето развитие. 

През изминалия век бързото развитие на обществените взаимоотношения, появата и развитието на човешките права и тяхното глобализиране, технократизацията на живота предизвикаха в редица масонски структури оживена дискусия за ролята и мястото на традициите в съвремената действителност. В резултат на това в някои масонски организации бяха премахнати, логото, провъзгласяващо общото начало, бяха редуцирани някои ритуали, символи и йерархични структури.Същевременно бяха отстранени повечето от съществуващите ограничения в свободното общуване и комуникиране между масонските структури. 

Трябва обаче да се отбележи, че общите ценности, цели и задачи на Масонството не претърпяха никакви промени, защото те се възприемат като актуални в настоящето време и степен на общественото развитие. В нашето ежедневие правото на свобода на словото, мнението, самоопределението, на избор, на общуване, защитата и разширяването на човешките права  са  в постоянен процес на развитие. Но ако тези права са имали регламентиран вид предимно в масонските конституции,  те отдавна вече са юридически норми в глобален мащаб. За съжаление в някои масонски организации, изповядващи формален традиционализъм, тези промени предизвикаха реакция на догматично разграничение основащо, се на древните традиции, като промените бяха обявени като нерегулярни и неканонични.  

В условията на глобализация и постоянно разширяване на човешките права, постоянно инспирирани от потребностите на съвременното общество, Масонството не може да  намери достатъчно солиден аргумент да отнема правото за участие на жената самостоятелно или съвместно с мъжа в Масонската организация, да се отрича правото на изпълнение на конкретен масонски ритуал, или да се отнема, или ограничава правото на общуване. От друга страна тези изисквания могат основателно да  се възприемат като ограничаване на човешките права, като парадокс от самото Масонство, за да се стигне до още по основателното твърдение,че Масонството в някои случаи се превръща в общество за колективно отказване от определени човешки права, гарантирани от държавата и обществото в името на защитаването на същите тези права. Силата и тежестта на Масонската традиция е в създаване и отстояване на общочовешки ценности и добродетели, непрекъснато разширяване на човешките права и свободи, стремежа към усъвършенстване на човека, за изграждане на едно по-справедливо по-хуманно и свободно общество.

Традиционното тълкуване на Масонските конституции само в частта им на правото на членство, като биологичен произход, или в качествата на един или друг ритуал или в забрана или ограничаване правото на общуване с обявените за нерегулярни или непризнати масонски структури, не носи нищо повече от ненужни разграничения, създава излишни конфликти и безмислени дискусии относно  статуса на регулярност на Масонските общества.

Наистина е невъзможно да се аргументира, че в нашето съвремие че единствено мъжът може да бъде създател, носител и изпълнител на общочовешките ценности и добродетели, че даден ритуал е непълноценен, като причина или основание за ограничаване или отнемане на масонски права/всъщност човешки права/. Нима е възможно основната цел на Масонството за обединяването на хората, глобализирането на правата и свободите да се гради в условията на унаследени и натрапени от формално тълкуване на традициите различия? 

За съвременните членове на масонството от самото начало трябва са стане ясно в каква степен  ролята, смисълът и мястото на символите и традициите, свързани с тях, трябва да бъдат осмислени, възприети и изчистени от догматизма и предразсъдъците,за да продължат живота си в съвремеността като носители на общочовешки ценности, идващи от миналото. Съвременният последовател на масонството трябва да притежава умението да диференцира времевата концепция на традицията както в живота, така и в масонството в смисъла за нейното присъствие, място и ролята и в съвременната действителност. Той трбябва да бъде способен да я адаптира спрямо нещата, проблемите и изискванията на конкретния исторически момент и да я превърне в действие, адекватно на изискванията на съвременното общество,защото използващият погрешна времева концепция се приобщава в групата на мечтателя, пренебрегнал настоящето или в еснафа, който не може да види нищо друго. 

Въпреки че не съществува определена сетивност за регистриране на времетраеното на дадено традиционно въздействие, яснотата идва от идеите, възникващи в настоящето, от осъзнаването на промените, изискващи друго разбиране на връзките между отдалеченото време, миналото и настоящето. Става ясно, че използването в масонството на формалния традиционализъм като критерий за оценка  в нашата съвременност вероятно е присъщ за индивиди, невъзприели или неодоосъзнали смисъла на масонския символичен традиционализъм.  Действителността доказва,че въпреки този несъстоятелен акт на определение продукт на  традиционното мислене масонството продължава да функционира в най-разнообразни формации ,мъжки, смесени, женски ложи и ордени, защото традицията за общност на човешките ценности и добродетели като Свободата, Равенството и Солидарността , Любов, Истина ,Труд ,отдавна вече не са само обект на масонството.Те са вече част от едно все по-глобализиращо се пространство на позитивното право и мислене, те вече са част от действителноста на все повече хора.


 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
юли 2020 август 2020
понеделник, юли 13, 2020
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 27 1 2 3 4 5
Седмица 28 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 29 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 30 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 31 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org