header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Ако трябва да извадиш зъб, да го вадиш бавно не е проява на нежност“ Айзък Азимов

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow ФИЛОСОФИЯ НА ВИСШИТЕ СТЕПЕНИ (4°-33°) НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ФИЛОСОФИЯ НА ВИСШИТЕ СТЕПЕНИ (4°-33°) НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ Печат Е-мейл

В четвърта степен, ТАЕН МАЙСТОР, масонът преживява продължението на легендата за майстор Хирам след неговата смърт. Сложна алегория разкрива организацията на Братството и продължаването на Градежа след смъртта на неговия архитект. Говори се за съвестта, като глас на природата откъдето човек е длъжен да черпи своето вдъхновение. Четвъртото звание в масонството характеризира разбирането, че съвестта е истинския съдия на човека. Практикувай мълчание и вярност. Масонът размишлява върху това, дали някой може да командва, ако не умее да се подчинява. Посветените в тази степен знаят, че задълженията не трябва да се изпълняват в очакване на награда – а в очакване на лично удовлетворение.

В пета степен, СЪВЪРШЕН МАЙСТОР, пред франкмасонът се разкрива тайната, защо съществуването на човечеството е обречено на вечност и защо, дори Бог не е в състояние да прекрати живота на земята. Тъкмо по тази причина никоя религия не е в състояние да предупреждава за края на света. Бъди работлив и честен – е задължението на посветения в тази сетен. Тук се размишлява върху въпросите, дали можеш да измериш своята възраст не с години, а с добри дела. Смъртта може да те повика по всяко време и задължение на всеки масон е да се грижи за своето семейство и обичаните хора. Съвършеният майстор трябва да отбягва това, което е измамно, еднакво с това, което е фалшиво.

Достигайки шеста степен, ДОВЕРЕН СЕКРЕТАР, Свободният зидар овладява умението за ясна и точна преценка на информацията за всичко което се случва в природата, и нейното използване в полза на градежа на Храма на човечността, на който са се посветили всички Свободни зидари по земята. Бъди усърден, предан, безкористен и благосклонен – е поучението на това стъпало на човешкото съвършенство. Усърдието и верността, точността – винаги се възнаграждават. Задължението е моралният магнетизъм, който контролира и ръководи истинското поведение на масона през бурните морета на живота. Ние не сме родени единствено за себе си – нашата страна и нашите приятели изискват своя дял от нас. Да действаш в името на мира, като помирител, е основно задължение, което усвоява посветеният в тази степен.

Придобивайки седма степен, УПРАВИТЕЛ И СЪДИЯ, масонът се съсредоточава в уменията нужни за управлението на работниците на Градежа и справедливото разрешаване на възникналите спорове. За посветеният в тази степен първостепенен закон е законът на Природата. Според този закон, за масонът всички действия имат последствия, затова към него се отправя поучението – бъде точен при оценката на мотивите на другите. Въпросът на който трябва да намери отговор посветеният е – задълженията на справедливостта (правосъдието) дали са бреме или са чест. Всяка несправедливост, извършена от един човек на друг, ако тя засяга неговата личност, неговата собственост, неговото щастие или неговата репутация, е посегателство върху закона на справедливостта.

Осма степен, ИНТЕНДАНТ НА ГРАДЕЖИТЕ, също е базирана на поученията от продължението на легендата за майстор Хирам. Пресъздава се трудната ситуация, с която се е сблъскал цар Соломон при търсенето на заместник на майстор Хирам за ръководител на строежите. Посветеният узнава тайните по които се извършва безпогрешен избор на ръководители, за да не се допусне назначаването на неспособни за тази длъжност хора. Осъзнаването на значението на собствеността за качеството на работата е ключът към овладяването на тази степен на познание в Свободното зидарство. Това, което човек знае, то умира с него – затова, предавай своите знания. Животът е врата към другия. Цивилизацията е основана върху човешкия прогрес, който зависи от знанието придобито от една генерация и предадено на следващите поколения. Майстор Хирам е знаел това и е преподавал своите умения на онези, които са били най-подходящи да ги получат.

При девета степен, МАЙСТОР ИЗБРАН ОТ ДЕВЕТТЕ, посветеният научава, защо са нужни хора, чието кредо е “Престъплението не може да остане безнаказано!”, но също така, че без законна присъда - отмъщението е също престъпление. Тежък е изборът на изпълнителя на законната присъда и затова тази отговорност пада върху плещите на деветима. Да бъдем бдителни към интересите и честта на нашата страна е призивът към масоните с тази степен. Невежеството е принципният враг на човешката свобода. Образование, просвещение и патриотизъм са задълженията на този етаж на човешкото съвършенство. Ние трябва да посветим нашите души, както и нашите умове, за да свършим работата на Този, който ни ръководи, посвещавайки се на нашето собствено самоусъвършенствуване и на благото на нашата нация. Умният и добре информиран масон няма да се провали като поклонник на Свободата и Справедливостта.

Десета степен, ЗНАМЕНИТ МАЙСТОР ИЗБРАН ОТ ПЕТНАДЕСЕТТЕ, се занимава с въпросите за Свободата, Равенството и Братството, еднаквите права на всички народи и нации, както и изконното право на всеки народ да се вдига на борба против деспотизма на всяка власт, която унижава достойнството и не признава правата на човека. Бъди толерантен и либерален, но воювай срещу фанатизма и преследването, чрез образование и просвещение. Фанатизмът създава нетолерантност и преследване. Много често амбицията поражда тирания и деспотизъм. В тази степен се разглежда твърдението, защо масонството не е религия, а е толерантно към всички религии. Масонството не е религия. Този, който прави от него религиозно вярване го фалшифицира и денатурализира. Всеки изповядва своята религия и за него не може да има две вярвания. Нито един истински масон не се надсмива над честните убеждения и над ревностното усърдие в каузата на тези, които вярват, че тя е истинска и справедлива.

Единадесета степен, ВЪЗВИШЕН РИЦАР ИЗБРАНИК НА ДВАНАДЕСЕТТЕ, символизира принципите, по които се възнаграждава всяка добродетел. Бъди искрен, убеден и отговорен. Бъди защитник на хората. Животът е училище, а масонството е работа. Работата на масонството никога не е завършена. Тази степен изисква от масона да се опита да види себе си и цялата човешка раса като едно голямо семейство. Тук се научава, че най-важната задача на масонството е да защитава хората. Истината е Божествен атрибут и основата на всяка добродетел. Честността, отговорността, искреността, откровеността и прямотата са различните форми, в които истината се развива като такава.

Дванадесета степен, ВЕЛИК МАЙСТОР АРХИТЕКТ, дава необходимите умения за съставянето на архитектурния план на Градежа, неговото обезпечаване с необходимите средства и изпълнението на плана. За най-пригоден се счита планът на такъв строеж, който няма да доведе народа до бедност и разруха. Борбата между Доброто, което иска да вдигне съвършен Градеж, и Злото, което е склонно да го стори с цената на нещастия и разруха на всичко останало - това са двете противоположности на които трябва да намери баланса Великият майстор архитект. Търси мъдростта чрез познанието е стремежът към който подтиква тази степен. Мъдростта и знанието носят чест и свобода на действията. С помощта на работните инструменти Великият майстор Архитект, както и всеки човек може да бъде, както и трябва да бъде способен да контролира своя живот. Животът е такъв, какъвто го правим ние, и светът е такъв, какъвто го правим. Вярата в моралните принципи, в добродетелта и в Бога е толкова необходима за ръководенето на един човек, колкото е инстинктът – за ръководенето на едно животно.

Тринадесета степен, РИЦАР НА КРАЛСКИЯ СВОД, е базирана на легендата за пророк Енох (древен еврейски патриарх и предшественик на цар Соломон), който вдъхновен от чудно съновидение изградил две колони на които изписал всички постижения на човешкото развитие и наука до Всемирния потоп, а на арката над тези две колони изобразил истинското име на Бог. Да се търси непрекъснато истинското знание и да се образоват народите в дух на просветление е задачата на Рицаря на Кралския свод. В тази степен се разкрива и смисъла на символиката на използваната в масонството буква “G”. Търси знанието и бъди мотивиран от задължението и честта. Концепциите за Бога, формирани от индивидите, варират според техните интелектуални и духовни възможности.

При посвещаване в четиринадесета степен, ВЕЛИК ИЗБРАНИК НА СВЕЩЕНИЯ СВОД ИЛИ ВЪЗВИШЕН МАСОН, разбрал вече трагическия смисъл за човечеството на загубата на познанията по време на Потопа, масонът се заклева да пази свято всички знания. Отстояването на абсолютната свобода на съвестта, мисълта и словото, като гаранция за съхраняване на добитите знания, са изконни задължения на Възвишения масон, наречен още Велик избраник на Свещения свод, на който са закодирани всички свойства на Великия Архитект на Вселената. “Добродетелта съединява това, което смъртта не може да раздели!”, е девизът на тази масонска степен на посвещение. Да подпомага, окуражава и защитава братството, да защитава угнетените и да облекчава нуждата и бедствието им – са задълженията на масона придобил тази степен. Съвършените избраници са едновременно задължени и свободни. Задължени чрез тяхното задължение и свободни от предразсъдъци, нетолерантност и завист. Масонът не трябва да претендира за догматична увереност. Съвършеният избраник не трябва да бъде безразличен към съдбата на своята собствена душа. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2023 април 2023
неделя, март 26, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5
Седмица 10 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 11 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 12 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 13 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org