header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Който е съгласен със всички, с него никой не е съгласен.“ Уинстън Чърчил

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 28. РИЦАР НА СЛЪНЦЕТО ИЛИ ПРИНЦ АДЕПТ (продължение)

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
28. РИЦАР НА СЛЪНЦЕТО ИЛИ ПРИНЦ АДЕПТ (продължение) Печат Е-мейл

Първият свят [на Безсмисленост] не могъл да продължи и не се задържал, защото нямал човешка форма, нито системата на Везната, като точките му били Сефироти, разположени една под друга. Първият Адам [Микропросопос, различаващ се от Макропросопос, първият Окултен Адам], бил началото, откъдето произлизат десетте Номерации от потенция към действие.

Микропросопос е втората одежда или вмъкната среда, по отношение на По-Възрастния Най-Свещен, който е името Тетраграма; и той е наречен Алохим; защото първият е Абсолютно Състрадание; докато в Макропросопос светлините му приемат характеристиката Строгост, по отношение на по-старата Универсална Идея, въпреки че те са Състрадание по отношение на светлините на Малакот и трите по-долни свята.

Всички форми на Макропросопос, идват от първия Адам, който, за да вмъкне второ покритие, направил така, че една единствена искра да излезе от сферата на Строгостта, от чиито пет букви произлиза името Алохим. С това от мозъка излязъл съвсем неуловим въздух, който заел място отдясно, докато искрата от огън била отляво. Така бялото и червеното не се смесват, т.е. Въздухът и Огънят, които са Милост и Преценка.

Микропросопос е Дървото на Знанието за Доброто и Злото, като неговата Строгост е Злото.

REGNUM, на когото е дадено името на Думата на Бога, коронова Рая, както са наречени шестте члена на Степента Тефарет и те се раждат и са създадени от този висш служител. Защото всяко формиране и съзидание се осъществява посредством завоалиране, тъй като окултното тук е същото като проявлението, като излишната светлина се завоалира така, че нейната интензивност и сила да намалеят, за да могат да бъдат приети от тези долу. Смята се, че тези шест члена, заченати от и съдържащи се в Бинах, са в Света на Съзиданието; както съдържащите се в Тефарет – в света на Формирането; а тези в Малакот – в света на Произвеждането.

Преди основаването на равновесието, лицето не е било обърнато към другото лице: Микропросопос и съпругата му са били обърнати с гръб един към друг, като в същото време са били прилепени. Така и горе; преди най-първия Адам да бъде оформен с мъжко и женско начало и да бъде установено състоянието на равновесие, Бащата и Майката не били обърнати с лице един към друг. Защото Бащата означава най-съвършената Любов; а Майката – най-съвършената Непреклонност. И седемте божествени сина, които произхождат от нея, от Бинах, която родила седем, били всички най-съвършени строгости, нямащи връзка с корен в Най-Свещения Древен; т.е. те всички били мъртви, унищожени, разпилени; но те били поставени в равновесие, в равновесие с Окултната Мъдрост, когато тя била оформена с женско и мъжко начало, с Непреклонност и Любов и тогава те били възстановени и им бил даден корен горе.

Бащата е Любов и Милосърдие и с една чиста и неуловима Аур или Доброта той заплодява Майката, която е Непреклонност и Строгост на Оценките; и продуктът е мозъкът на Микропросопос.

Във Въведението към книгата Зохар се казва, че Божеството било определило да се създаде Добро и Зло в света, според това, което се казва в Исая: “този, който прави Светлина и създава Злото”. Но първоначално Злото било окултно и не могло да бъде създадено и родено, освен от грехопадението на Първия Адам. Затова той отредил, че първите създадени номерации, от Добротата надолу, трябва да бъдат унищожени и разпилени от свръх-потока от Негова Светлина; и намерението Му било да създаде от тях световете на Злото. Но първите три трябвало да останат и да се задържат и сред парчетата да няма нито Воля, нито Интелектуална Сила, нито Способност за Умствена работа на Божественото. Последните седем номерации били точки, като първите три, всяка съществуваща поотделно, независимо, неподкрепена от общуване; което и било причината за тяхното отмиране и разпиляване.

Тогава нямало любов между тях, а само двоен Страх; Мъдростта, например, се страхувала, че ще се издигне отново нагоре към своя Източник в Кетер; и също че ще се спусне надолу към Бинах. Така че нямало съюз между никои две, освен между Хакемдх и Бинах и то по един несъвършен начин, с отвърнати едно от друго лица. Това е значението на сказанието, че светът бил създадено от Преценката, която е Страх. И че светът не може да съществува и Седемте Царя били детронирани, докато към тях не било присъединено Съчувствието; и тогава настъпила реставрацията. След това дошли Любовта и Съюзът и шест от частите били обединени в една личност; защото Любовта е атрибут на Съчувствието или Милостта.

Бинах създал Седемте Царя, не един след друг, а наведнъж. Седмият е Regnum, наречен камък, крайъгълния камък, защото върху него са изградени палатите на трите по-долни свята.

Първите шест били разпръснати на парчета; но Regnum бил разбит в една безформена маса, за да не могат злите демони, създадени от частите на другите, да получат тела, защото от него са дошли телата и жизнеността [Нефеш].

От частите на съдовете дошли всички Злини; преценки, мътни води, нечистотии, Змията и Адам Злият Дух [Баал]. Но тяхната вътрешна светлина се възкачила отново към Бинах, и след това се изляла отново надолу в световете Бриах и Йезирах, за да образува наченките на Седемте Номерации. Искрите на великото Влияние на разбитите съдове, спускащи се в четирите духовни елемента, Огън, Въздух, Вода и Земя и след това в неживите, растителни, живи и говорящи царства и се превърнали в Души.

Правейки подбор между подходящи и неподходящи светлини и разделяйки доброто от злото, Божеството първо възстановило универсалността на Седемте Царе на Света Азилут, а след това и другите три Свята.    

И въпреки че в тях имало и добро и зло, все пак това зло не се развивало така, че да стигне до действие, тъй като Строгостта била останала в тях, макар и уталожена; една част от тях била необходима, за да не допусне частиците от външната обвивка да се изкачат нагоре. Те също били оставени, тъй като връзка между двама е нужна за продължаване на рода. Тази необходимост от съществуването на Строгостта е мистерията на удоволствието и топлината, съпътстващи апетита за зараждане на нов живот; оттам и Любовта между съпруг и съпруга.

Във Въведението се казва, че ако Божеството не беше създало и след това унищожило световете, не би могло да има никакво зло в света, всички неща е трябвало да бъдат само добри. Не би имало нито награда, нито наказание в света. Не би имало достойнство в праведността, защото Доброто може да бъде разпознато чрез злото, нито пък би имало плодородност или размножаване в света. Ако всяко похотливо сладострастие би било оковано във вериги за три дни в отвора на голямата бездна, яйцето на един от дните би липсвало на болния човек. След време то ще бъде наречено Лабан [Laban - бял], защото то ще избелее от своята поквареност и ще се върне в царството Израел и те ще се молят на Бог да им даде апетит за похотливо сладострастие, за да могат да заченат деца.

Когато създавал света, намерението на Бог било Неговите създания да знаят за Неговото съществуване. Така че създал злото, за да ги дари с болка и огорчение, когато грешат и със Светлина и Благословия, за да възнагради верните. И затова човек задължително притежава свободна воля и избор, тъй като в Света има и Добро, и Зло.

Тези царе починали, се казва в Коментара, защото състоянието на равновесие още не съществувало и в Адам Кадмон още не било заложено мъжкото и женското начало. Те нямали контакт с това, което било живо; нито пък имали корен в Адам Кадмон; и Мъдростта, която струяла от Него, не била техен корен и те не били свързани с нея. Защото всички те били чисто милосърдие и съвсем проста Любов; но това били строги оценки. Затова лицата не били обърнати едно към друго, нито Бащата към Майката, защото от нея изхождат оценките. Нито Макропросопос срещу Микропросопос. И Regnum, последната номерация, била празна и без съдържание. Тя не съдържала нищо в себе си; и, както и било, била едно нищо, като не получавала нищо от тях. Нейната нужда била да получава Любов от Мъжа; защото тя била само строгост и оценка; а Любовта и Строгостта трябва взаимно да се смекчават, да произвеждат съзидание с неговите многобройни производни горе и долу. Защото тя била създадена да бъде обитавана; а когато суровите оценки я управляват, тя остава безплодна, тъй като процесите в нея не могат да продължат.

Затова във Везната трябва да се добавят нуждите, да може да има корен горе, така че оценките да бъдат възстановени и смекчени и да живеят, а не отново да умрат. И Седем Формации се спускат; и всички неща са в равновесие, и стрелката на Везната е коренът, който е отгоре.

В света Йезирах, се казва в Pneumatica Kabalistica, --- означава Кетер; Хакемат и Бинах; Гедулах, Гебурах и Тефарет; и така Вау е Красота и Хармония. Човекът е Хакемах; Орелът - Бинах; Лъвът – Гедулах; Волът – Гебурах. И по този начин е оформен мистериозния кръг от Зохар и всички Кабалисти: Михаил и лицето на Лъва са на Юг и надясно, с буквата י, Йод и Вода; Габриел и лицето на Вола са обърнати на Север и наляво, с първата буква ח на Тетраграмата и Огън; Уриел и лицето на Орела са обърнати на Изток и напред, с – и Въздух; и Рафаел и лицето на Човека са обърнати на Запад и назад с последната ח  и Земята. В същия ред четирите букви символизират четирите свята.

Равинът Шимеон Бен Йохай казва, че четирите животни на Мистериозната Колесница, чиито колела са Нетсах и Ход, са Гедулах, чието лице е това на Лъва; Гебурах, с лицето на Вола; Тефарет, с лицето на Вола; и Малакот, с лицето на Човека.

Седемте по-долни Сефирота, се казва в Aesch Mezareth, ще символизират Седемте Метала; Гедулах и Гебурах ще символизират Среброто и Златото; Тефарет – Желязото; Нетсах и Ход – Калая и Медта; Йесод – Оловото; а Малакот ще бъде металната Жена и Зората на Мъдреците; полето трябва да бъде засято със Семената на Тайните Минерали, а именно: Водата на Златото; но в тях са скрити такива мистерии, които никой език не може да произнесе.

Думата שמא Амас, се състои от инициалите на трите Еврейски думи, означаващи Въздух, Вода и Огън; с които, казват Кабалистите, се означават Добротата, Безпристрастната Строгост, като Милостта и Съчувствието са посредник между тях.

Малакот, казва Apparatus, се нарича Хаикал, Храм или Палат, защото това е Палатът на Степента Тефарет, която е скрита и се съдържа в него, а Хаикал указва мястото, в което се съдържат всички неща.

За да разбереш Кабала по-добре, помни, че Кетер или Короната се третира като личност, съставена от десет Номерации и като такава е обозначена с термина Арик Анпин или Макропросопос:

Че Хакемах е личност и е обозначена с термина Abba или Баща:

Че Бинах е личност, обозначена с термина Майка, Imma:

Че Тефарет, включващ всички Номерации от Кхасед или Гедулах до Йесод е личност, наречена Сеир Анпин, или Микропросопос. Тези Номерации са шест на брой и са представени от преплетения триъгълник, или Печата на Соломон.

И Малакот е личност и е наречена съпруга на Микропросопос. Vau символизира Красотата или Хармонията, състояща се от шест части, които образуват Сеир Анпин.

Знае се, че съпругата, Малакот, е зад съпруга, Сеир и няма друго познание за него. И това се обяснява по следния начин: Че всеки познаваем обект може да бъде опознат по два начина: априори, което става, когато го опознаваме чрез причината за възникването му или за самия него; или впоследствие, когато го опознаваме по неговите въздействия. Най-близо до съвършеното познание е когато интелектът опознае самото нещо в него и чрез него. Но ако опознае нещо чрез негово подобие или идея, или чрез видове, отделни от него, или от въздействията и действията му, познанието е много по-слабо и по-несъвършено. И само така Regnum, съпругата на Сеир, познава съпруга си, докато лице се обърне срещу лице, когато те се обединят, тогава тя достига най-близо до съвършеното познание. Защото тогава Божеството, което е ограничено представено в Сеир и Вселената са едно цяло.

Вау е Тефарет и се смята, че е Единство, в което има шест члена и то е едно. Тефарет, Красота, е колоната, която поддържа света, символизирана от колоната на Втория Надзирател в Сините Ложи. Светът първо е бил създаден от Оценката: и тъй като не можел да продължи да съществува така, Милостта била свързана с Оценката, и Божествените Милости поддържат Вселената.

В Идра Сута се казва, че Бог е създал всички неща във формата на мъжко и женско, тъй като в противен случай продължаването на съществуването на нещата било невъзможно. Всеобхватната Мъдрост, излизаща и сияеща от Най-Светия Древен, блести не по-различно от мъжа и жената. Мъдростта е Бащата, Интелектът е Майката и те са в равновесие като мъж и жена и са свързани и единия блести в другия. След това те раждат и се разширяват в Истината. И двамата представляват Съвършенството на всички неща, когато се съединяват; и когато Синът е в тях, обобщението на всички неща става едно цяло.

Тези неща са поверени само на Свещените Висши, които са влезли и са излезли и са познали пътищата на Най-Светия Бог, за да не могат да грешат по тях, надясно или наляво. Защото тези неща са скрити; и Възвишената Святост свети в тях, както светлината струи от блясъка на лампата.

Тези неща са дадени само на онези, които са влезли и не са се отдръпнали; защото онзи, който не е направил така, е по-добре никога да не се е раждал.

Всички неща могат да бъдат разбрани в буквите Вау и Хе; и всички са една единна система; и тези са буквите, ת נ ו כ ת. Tabunah, Интелект. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
февруари 2023 март 2023
събота, февруари 04, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 5 1 2 3 4 5
Седмица 6 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 7 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 8 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 9 27 28
© 2007-2016 www.otves.org