header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Времето е непрекъснато движение без нито миг покой; немислимо е да бъде другояче.“ —

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 19. ВЕЛИК ПЪРВОСВЕЩЕНИК

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
19. ВЕЛИК ПЪРВОСВЕЩЕНИК Печат Е-мейл

Във Философията: идентичност на Разум и Действителност; в Религията: Провидение, Божественото Действие, което прави дей-ствително Доброто; това, което в Християнството наричаме СВЕТИЯ ДУХ.

Обединението на всички Седем цвята е Бялото, аналогичният символ на Доброто: отсъствието от всички е Черното, аналогичният символ на Злото. Има три първични цвята: Червено, Жълто и Синьо и четири вторични: Оранжево, Зелено, Индиго и Виолетово. Всички тези цветове Бог разкрива на човека в дъгата и те имат своите съответствия в моралния и интелектуалния свят. Същото число, Седем, многократно се появява в Апокалипсиса, съставено от три и четири, а тези числа се отнасят до последните Седем от Сефирот, три отговарящи на БЛАГОСТТА или МИЛОСЪРДИЕТО, СТРОГОСТТА или СПРАВЕДЛИВОСТТА и КРАСОТАТА или ХАРМОНИЯТА, а четири до Нецач, Ход, Йесод и Малакот: ПОБЕДА, СЛАВА, УСТОЙЧИВОСТ и ГОСПОДСТВО. Тези числа изразяват също и първите три Сефирота: КЕТЕР, КОКМАН и БАЙНАН, или Воля, Мъдрост и Разбирателство, които с ДААТ или Умствената дейност или Мисълта, са също четири. ДААТ не се счита за Сефирах, нито за Дело на Божеството или като могъщество, енергия или символ на нещо друго, освен на Божественото действие.

Обикновено в Кабала Сефирот е представен като човешка форма, АДАМ КАДМОН или Макрокосмос. Така подреден, всемирният закон за Равновесието е илюстриран по три начина.

От равновесието между Божествената Интелектуална, Активна, Мъжествена ЕНЕРГИЯ и Пасивния КАПАЦИТЕТ за произвеждане на Мисъл, се получава и самият процес на МИСЛЕНЕ. От това между БЛАГОСТТА и СТРОГОСТТА произтича ХАРМОНИЯТА, а от равновесието между ПОБЕДАТА или Безкрайното преодоляване и СЛАВАТА, която, бидейки Безкрайна, изглежда сякаш забранява съществуването на препятствия или противопоставяне, води до УСТОЙЧИВОСТ или ПОСТОЯНСТВО, което е идеалният ДОМИНИОН на Безкрайната ВОЛЯ.

Последните девет Сефирота са включени във, едновременно след като са произлезли от, на първо място КЕТЕР или КОРОНАТА. Всеки от тях произтича последователно от и въпреки това остава включен в този, който го предхожда. Волята Божия включва Неговата Мъдрост, а Неговата Мъдрост е Негова Воля, развита и действуваща по специален начин. Тази Мъдрост е ЛОГОСЪТ, който създава, погрешно определян и отъждествяван със Саймън Магус и последващите Гностици. По начина си на произнасяне буквата Йод (Yod) създава световете, като първо в Божествения Интелект под формата на Идея, която, въплътена във форма, се превръща в произведения Свят – Вселената на материалната реалност – Йод (Yod) и Той, две букви от Неизказаното Име на Явния Бог, представляват Мъжкото и Женското, Активното и Пасивното в Равновесието, а ВАВ завършва Триединството и Трибуквеното Име ותי, Божествения Триъгълник, което с повтарянето на Той се превръща в Тетраграматон. (Последователност от четири букви на иврит, които образуват библейското собствено име на Господ.)

По този начин Сефиротът съдържа Свещените числа: три, пет, седем и девет и идеалното Число Десет и съответства на Тетракта на Питагор.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО е СЪЩЕСТВУВАНЕ, תיתא רשא היתא, Ахайа Асар Ахайа. Това е Принципът на “НАЧАЛОТО”.

В началото, така да се каже бе: Е, БЕШЕ и ЩЕ БЪДЕ Светът, което всъщност е РАЗУМЪТ, който Говори.

Εν αρχη ην Ό Λογος!

Светът е причината за упованието и в това също е изражението на Вярата, която прави Науката жива. Светът, Λογος, е Източникът на Логиката. Исус е превъплъщение на Света. Хармонията на Разума и Вярата, на Познанието и Упованието, на Властта и Свободата, се е превърнала в наши дни в автентичната енигма на Сфинкса.

Мъдростта е тази, която в Кабалистичните книги на Соломоновите Притчи е Съзидателното Средство на Бог. На други места в еврейските писания това е תותי רבר, Дебар Йахава, Словото Божие. Бог ни се разкрива чрез Своето изречено Слово; не само чрез видимото и невидимото интелектуално съзидание, но също и чрез нашите убеждения, съзнание и инстинкти. От тук следва, че някои вярвания са универсални. Убеждението на всички хора, че Бог е добър е довело до вярването, че Дяволът, падналият Луцифер или Носителят на Светлината, Шейтан Против-никът, Ахриман и Тифон, като опит да се обясни съществуването на Злото и да го съвмести с Безкрайната Сила, Мъдрост и Щедрост на Бога.

Нищо не превъзхожда и нищо не може да се сравни, като Обобщение на всички доктрини на Стария Свят, както кратките думи, изгравирани от Хермес на един Камък и известни под името “Плочката на Емералда”: “Единството на Битието и Единството на Хармониите, възходящо и низходящо, прогресивната и пропорционална везна на Словото; неизменимият закон на Равновесието и пропорционалното развитие на всемирните аналогии; връзката на Идеята със Словото, даваща мярката на връзката между Създателя и Създаденото, необходимата математика на Безкрайното, доказано чрез мерките на един ъгъл от ограниченото -  всичко това е изразено от това единствено твърдение на Великия Египетски Йерофант:

Висшето е като Низшето, а това, което е под нас, е същото, като това, което е Над нас, за да формира Чудесата на Единството.” 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
юли 2020 август 2020
петък, юли 10, 2020
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 27 1 2 3 4 5
Седмица 28 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 29 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 30 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 31 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org