header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Уилям Шекспир : Не иде милосърдието никога по принуждение

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 13. КРАЛСКА АРКА НА СОЛОМОН

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
13. КРАЛСКА АРКА НА СОЛОМОН Печат Е-мейл

Но не такива били идеите на малцината интелектуалци и просветени сред Евреите. Сигурно е, че те притежавали познания за истинския характер и атрибути на Бога; както същата класа хора правили сред другите нации – Зороастър, Мену, Конфуций, Сократ и Платон. Но доктрините им по този предмет били езотерични; те не ги съобщавали на всички хора, а само на малцината привилегировани; и точно така, както те били съобщавани в Египет и Индия, в Персия и Финикия, в Гърция и Тракия, в по-големите мистерии, на Посветените.

Комуникирането на тези познания и на други тайни, някои от които вероятно са изгубени, съставлявало под други наименования това, което ние сега наричаме Масонство или Свободно или Явно-Масонство. Тези познания били, в известен смисъл, Изгубеният Свят, който бил доведен до знанието на Великите Избрани, Съвършени и Сюблимни Масони. Би било безразсъдство да се преструваме, че формите на Масонството са били едни и същи през тези векове и такива, каквито са сега. Настоящото наименование на Ордена и титлите му, както и наименованията на Степените, които се използват сега, не са били познати тогава. Дори Синьото Масонство не може да проследи автентичната си история, с настоящите си Степени, по-нататък от 1700 година, ако може то да бъде проследено след това. Но под каквото и наименование да е било известно то в тази или онази страна, Масонството е съществувало, както съществува сега, същото по дух и по сърце, не само когато Соломон е изградил храма, а векове преди – преди дори първите колонии да са емигрирали в Южна Индия, Персия и Египет от люлката на човешката раса.

Върховният, Самостоятелен, Всемъдър, Всемогъщ, Безкрайно Добър, Състрадателен, Благотворен и Милостив Създател и Спасител на Вселената е бил един и съществуващия, с каквито и наименования да е бил наричан, за интелектуалните и просветени хора на всички нации. Наименованието не е нищо друго, освен символ и представителен йероглиф на характера и атрибутите му. Наименованието АВ представлявало отдалечеността му над хората, недостъпността му; БАЛ и БАЛА, могъществото му; АЛОХИМ, различните му действия; ИХУХ, съществуването и пораждането на нещата. Нито едно от наименованията му, сред Ориенталците, не е било символ на божествено безкрайната любов и нежност, всеобхватното милосърдие. Като МОЛОХ или МАЛЕК той е бил всемогъщ монарх, страхотна и безотговорна Воля; като АДОНАЙ - единствено като произволен Господар и Майстор; като АЛ ШАДАЙ - като могъщ и РАЗРУШИТЕЛ.

Да съобщава истинските и правилните идеи по отношение на Божеството е била главната цел на мистериите. В тях Хурум Кралят и Хурум Майсторът са получили познанията си за него и атрибутите му; и на тях това познание е било преподадено на Мойсей и Питагор.

Следователно нищо не ти забранява да считаш цялата легенда на настоящата Степен подобна на тази на Майстора, алегория, представляваща увековечаване на познанията за Истинския Бог в светилището на посвещаването. По потайни пътища може да установиш местата на посвещаването, които в старинните церемонии в общи линии са се намирали под земята. Храмът на Соломон е представлявал символичен образ на Вселената; и е приличал по подредбата и мебелировката си на всички храмове на древните нации, които са практикували мистерии. Системата от номера е била близко свързана с религиите и боготворенето им и е дошла при нас в Масонството; въпреки езотеричното значение, с което използваните от нас номера са многозначителни за огромното болшинство хора, които ги използват. Тези номера са били специално използвани, които са имали връзка с Божеството, представлявали атрибутите им или са фигурирали в рамката на света, във времето и пространството и са формирали, малко или повече, основите на тази рамка. Те са били универсално считани за свещени, като са били израз на реда и интелигентността, изричане на Самото Божество.

Светият от най-светите Храмове образувал куб, в който нарисуван на равна повърхност, съществуват 4+3+2=9 видими линии, и три страни или лица. Той отговарял на номер четири, с който древните хора представяли Природата, като това бил номерът на веществата или материалните форми и на елементите, кардиналните точки и сезони и на вторичните цветове. Числото три навсякъде представлявало Върховното Същество. Оттук наименованието на Божеството, гравирано на триъгълник, плоча и този потопен в куб ахат, е учел древният Масон и ни учи, че истинското познание на Бог, на характера Му и атрибутите Му, е написано от Него върху листата на великата Книга на Универсалната Природа и може да бъде прочетено там от всички, които са надарени с необходимото количество интелект и интелигентност. Това познание на Бога, написано по този начин там и на което Масонството в продължение на всички векове е било тълкувател, е Словото на Майстора Масон.

В рамките на Храма всички подредби са били мистично и символично свързани със същата система. Куполът или таванът, представени със звезди, подобно на небесната твърд, е бил подкрепян от дванадесет колони, представляващи дванадесетте месеца на годината. Границата, която е минавала около колоните, е представлявала зодиакът, а един от дванадесетте небесни знаци е бил предназначен за всяка една колона. Бронзовото море е било подкрепяно от дванадесет вола, като всеки три от тях гледали към всяка основна точка на компаса.

И така в наши дни всяка Масонска Ложа представлява Вселената. Както ни е казано, всяка от тях се простира от изгрев до залез слънце, от юг на север, от повърхността на земята до Небесата и от същата до центъра на земното кълбо. В нея са представени слънцето, луната и звездите; три големи факли в изтока, запада и юга, образуващи триъгълник, и дават светлина; и подобно на Делтата или Триъгълника, окачени на Изток и помествайки Неизразимото Име, посочват, чрез математическото равенство на ъглите и страните, красивите и хармонични пропорции, които управляват в съвкупност и детайлите на Вселената; докато тези страни и ъгли представляват с числото си три, Триединството на Силата, Мъдростта и Хармонията, които председателстват сградата на тази прекрасна работа. Тези три велики светлини също представляват великата мистерия на трите принципа, на създаването, разпада и разрухата и възпроизвеждането или възстановяването, осветени от всички символи на вярата в многобройните им Триединства.

Лъчистият пиедестал, осветяван от вечния пламък вътре в него, символ на тази светлина на Разума, дадена от Бога на човека, с която му се предоставя възможност да чете в Книгата на Природата записа на мисълта, откровението на атрибутите на Божествеността.

Тримата Майстори Адонирам, Йоаберт и Столкин представляват типовете Истински Масон, който търси познания поради непорочни мотиви и за да може да разполага с по-добра възможност да служи на и извлече изгода за събратята си; докато недоволните и самонадеяни Майстори, които са били погребани в руините на арките, представляват онези, които се стараят да го придобият не поради свети цели, а за да спечелят власт над събратята си, да задоволят гордостта, суетата или амбицията си.

Лъвът, който е пазил Кивота и е държал в устата си ключа, с който да я отвори, фигуративно представлява Соломон, Лъвът на Племето на Юда, който е запазил и предал ключа на истинското познание на Бога, на законите Му и на задълбочените мистерии на морала и физическата Вселена.

Енох [Ханок], ни казват, вървял с Бога в продължение на триста години, след като достигнал шестдесет и пет-годишна възраст – “е вървял с Бога, и вече не е съществувал, защото Бог го бе взел при себе си.” Името му е обозначено на Еврейски, ПОСВЕТЕНИЯТ или ИНИЦИАТОРЪТ. Легендата за колоните от гранит и месинг, или бронз, издигнати от него, е вероятно символична. Тази от бронз, която е оцеляла след потопа, се предполага, че символизира мистериите, на които Масонството е законният приемник – от най-ранните времена пазител и хранител на великите философски и религиозни истини, непознати за свободния свят и предавани от поколение на поколение от непрекъснат поток от традиции, въплътени в символи, емблеми и алегории. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2022 януари 2023
четвъртък, декември 01, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 48 1 2 3 4
Седмица 49 5 6 7 8 9 10 11
Седмица 50 12 13 14 15 16 17 18
Седмица 51 19 20 21 22 23 24 25
Седмица 52 26 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org