header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Който е съгласен със всички, с него никой не е съгласен.“ Уинстън Чърчил

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 10. ИЗБРАНИК НА ПЕТНАДЕСЕТТЕ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
10. ИЗБРАНИК НА ПЕТНАДЕСЕТТЕ Печат Е-мейл

Нито един човек не се подчинява истински на Масонския закон, който обикновено толерира онези, чиито религиозни убеждения са противоположни на собствените му. Мненията на всеки човек са негова собствена частна собственост и правата на всички хора да поддържат всеки един свое собствено убеждение са съвършено равностойни. Просто да толерираш, да се примириш с противоположно мнение, означава да приемеш, че то е еретично; и да отстояваш правото да преследваш, ако решиш да направиш това; и да предявяваме иск търпимостта ни да се яви като заслуга. Кредото на Масоните отива по-далеч от това. Нито един човек, твърди то, не разполага с право по никакъв начин да се намесва в религиозните убеждения на друг. То твърди, че всеки човек е напълно суверенен по отношение на собствените си убеждения и тези убеждения са въпрос, който е абсолютно чужд на всички, които не споделят едно и също убеждение; и че, ако изобщо имаше някакво такова право на преследване, то във всички случаи ще е взаимно право; защото едната страна трябва да разполага със същото право като другата да седне, за да съди в собствения си случай; а Бог е единственият магистрат, който е в състояние да вземе правилно решение и да отсъди между тях. Масонството отнася този въпрос към този велик Съдия; и отваряйки широко порталите си, то ни кани да влезем там и да заживеем в мир и хармония, Протестанти, Католици, Евреи, Мюсюлмани; всеки човек, който ще води истински добродетелен и изпълнен с морал живот, ще обича събратята си, ще се грижи за болните и измъчените и ще вярва в Единствения, Всемогъщ, Всемъдър, Присъствуващ навсякъде Бог, Архитект, Създател и Пазител на всички неща, по чийто универсален закон на Хармонията се върти тази вселена, великият, обширният безкраен кръг на последователните Смърт и Живот:  на чието Незаличимо име нека всички Масони да отдадат най-висока почит! За чиито хиляди благословии, които Той е изсипал върху нас, нека да изпитаме най-искрена благодарност, сега, оттук нататък и завинаги!

Можем да сме толерантни спрямо убежденията си; защото във всяка вяра съществуват отлични морални предписания. Далеч в Южна Азия, Зороастър е проповядвал доктрината си: “При започване на пътуване, Правоверният трябва да насочи мислите си към Ормузд и да го изповяда в чистотата на сърцето си, да бъде Крал на Света; той трябва да го обича, да му отдаде почит и да му служи. Той трябва да е добросъвестен и доброжелателен, въпреки удоволствията на тялото и да избягва гордостта, надменността и порока във всичките му форми и особено лъжливостта - един от най-позорните грехове, за които може да бъде виновен човек. Той трябва да забрави неправдите и да не си отмъщава. Трябва да почита паметта на родителите и роднините си. Вечер, преди да си легне, той трябва взискателно да прегледа съвестта си и да се разкае за грешките, които слабостта или лошият късмет са го накарали да допусне.” От него се изисква да се моли, за да го дари Бог със сила да постоянствува в доброто и да получи опрощение на прегрешенията си. Негово задължение е било да изповяда прегрешенията си на Маг или на Мирянин, известен с добродетелите си или на Слънцето. Постенето и отслабването били забранени; и, обратното, негово задължение е било подходящо да храни тялото и да поддържа силата му, че душата му да е силна, за да устои на Гения на Тъмнината; че той да може по-внимателно да чете Божието Слово и да разполага с повече кураж да извършва благородни дела.

И в Северна Европа Друидите са проповядвали преданост на приятелите си, опрощение за взаимни неправди, любов към заслужена похвала, благоразумие, човечност, гостоприемство, уважение към възрастните, незачитане на бъдещето, въздържаност, презрение към смъртта, рицарско почтително отношение към жените. Чуйте тези максими от Хава Маал или Сюблимната Книга на Один:

“Ако имаш приятел, посещавай го често; пътеката ще се покрие с трева и дърветата скоро ще я покрият, ако ти не минаваш постоянно върху нея. Верен приятел е този, който, като има само две самуна хляб, дава един от тях на приятеля си. Никога не късай пръв с приятеля си; тъга ще обхване сърцето на този, който няма никого другиго, освен самия себе си, от когото да потърси съвет. Няма добродетелен човек, който да няма някой порок, нито лош човек, който да няма някоя добродетел. Щастлив е този, който получава похвалата и добрата воля на хората; защото всичко, което зависи от волята на друг, е опасно и несигурно. Богатствата отлитат с едно мигване на окото; те са най-непостоянните ни приятели; стадата и табуните загиват, родителите умират, приятелите не са безсмъртни, ти самият ще умреш; познавам само едно нещо, което не умира, присъдата, която се произнася за умрял човек. Бъди човечен спрямо тези, които срещаш на пътя си. Ако на гостенина, който пристъпи прага ти, му е студено, дари го с топлина; човекът, който е пребродил планини, се нуждае от храна и сухи дрехи. Не се присмивай на възрастните; защото пълни със смисъл думи често идват от бръчките на възрастта. Бъди умерено мъдър и не бъди свръх-предпазлив. Не позволявай на никого да иска да узнае съдбата си, ако иска да спи спокойно. Няма страдание, по-жестоко от това - да си недоволен от участта си. Чревоугодникът изяжда собствената си смърт; а мъдрецът се смее над алчността на глупака. Нищо не е по-оскърбително за младите, отколкото прекомерното пиене; колкото повече пие човек, толкова повече загубва той разсъдъка си; птицата на разсеяността и забравата пее пред тези, които се напиват и прилъгват душите им. Един лишен от разум човек вярва, че винаги ще живее, ако избягва войната; но, ако копията му се разминат, старостта няма да му избегне. По-добре живей добре, отколкото да живееш дълго. Когато човек запалва огън в дома си, смъртта идва преди той да изгасне.”

И така казват Индийските книги: “Почитай майка си и баща си. Никога не забравяй добрините, които си получил. Учи се, докато си млад. Подчинявай се на законите на страната си. Търси компанията на добродетелни хора. Говори за Бога единствено с уважение. Живей като се разбираш добре със съгражданите си. Остани на полагащото ти се място. Не говори лошо за никого. Не се присмивай на телесните несъвършенства на никого. Не преследвай непримиримо победен враг. Стреми се да придобиеш добра репутация. Съветвай се с мъдреците. Колкото повече научава човек, толкова повече придобива той способността да научава. Познанието е най-постоянното богатство. Бъди безмълвен като невежа. Истинското използване на познанието е да различава доброто от злото. Не бъди предмет на срам за родителите си. Това, което човек научава в младостта остава подобно на гравираното в скалата. Мъдър е този, който познава себе си. Нека книгите да бъдат най-добрите ти приятели. Когато станеш на сто години, спри да учиш. Мъдростта е стабилно посята, дори и на подвижния океан. Не измамвай никого, дори и врага си. Мъдростта е съкровище, което навсякъде командва стойността си. Говори кротко, дори с бедните. По-приятно е да прощаваш, отколкото да отмъщаваш. Комарджийството и кавгите водят до злочестини. Няма истинска заслуга без извършване на добродетели. Да почитаме майка си е най-подобаващата почит, която можем да отдадем на Божествеността. Няма спокоен сън без чиста съвест. Този, който нарушава дадената дума, зле разбира интереса си.”

Преди двадесет и четири века следните съставляваха Китайската Етика:

“Философът (Конфуций) казва, “САН! Доктрината ми е проста и лесна за разбиране.” ЦЕНГ-ЦЕУ отговаря: “Така е със сигурност.” След излизането на Философа, учениците му питат какво е имал предвид учителят им. ЦЕНГ-ЦЕУ отговаря: “Доктрината на Учителя ни се състои единствено в това да бъдем добросъвестни в сърцето си и да обичаме съседа си така, както обичаме себе си.”

Около един век по-късно, Еврейският закон казва: “Ако някой човек мрази съседа си... тогава ще постъпиш ли с него така, както той е смятал да постъпи с брат си... По-добре е съсед, който е близо, отколкото брат, който е далеч... Обичай съседа си, както обичаш себе си.”

В същия пети век преди Христос, Сократ Елинът  казва: “Обичай съседа си, както обичаш себе си.”

Три поколения по-рано, ЗОРОАСТЪР e казал на Персийците: “Предложете благодарните си молитви на Бога, най-справедливия и неопетнен Ормузд, върховният и възхитителен Бог, който така е обявил на Пророка си Зердушт: “Не постъпвай с другите така, както не желаеш да се постъпва с теб самия; постъпвай с хората така, както, когато се постъпи по същия начин с теб, да не ти е неприятно.”

Същата доктрина отдавна се е преподавала в училищата на Вавилон, Александрия и Йерусалим. Един езичник обявил на Фарисея ХИЛЕЛ, че е готов да приеме Еврейската религия, ако може да го запознае в резюме с цялото законодателство на Мойсей. “Така, както не искаш да се постъпва с теб,” отвърнал Хилел, “не постъпвай така със съседа си. В тези думи се съдържа цялото законодателство, останалото е коментар върху него.”

“Нищо не е по-естествено,” казва КОНФУЦИЙ, “нищо не е по-просто от принципите на тази нравственост, която аз се стремя, чрез ползотворни максими, да ти втълпя... Тя е човечността; т.е. онази универсална благотворителност сред всички от вида ни, без разлика. Тя е почтеността; т.е. онази висока нравственост на духа и сърцето, което кара човек да търси истината във всичко и да я желае, без да заблуждава себе си или другите. Най-накрая, тя е искреността или добросъвестната вяра; което иска да каже, че искреността, тази прямота на сърцето, темперирана от самоувереността, която изключва всички преструвки и всички дегизировки, в речта и в действията.”

Да се разпространява полезна информация, да се подкрепя интелектуалното усъвършенстване, сигурен предвестник на моралното подобрение, да се ускори идването на великия ден, когато зората на общото познание ще прогони мързеливите, мотаещи се мъглявини на невежеството и прегрешенията, дори от основата на великата социална пирамида, е наистина високо призвание, в което най-прекрасните таланти и съвършена добродетел могат да притискат напред, нетърпеливи да поемат една част. От Масонските чинове трябва да тръгнат напред онези, чиито гений, а не техните прадеди ги облагородяват, за да бъдат открити към всички чинове в храма на науката и със собствения си пример да накарат и най-скромните люде да се стремят да изкатерят стъпала, които вече не са недостъпни за тях и да влязат в отворените порти, изгарящи под слънчевите лъчи.

Най-високото интелектуално образование е съвършено съвместимо с ежедневните грижи и тежкия труд на тружениците. Силното увлечение по най-сюблимните истини на науката еднакво важи за всички класи на човечеството. И, както е учила философията в свещените практики на Атина и под Портико, и в старинните храмове на Египет и Индия, така и в Ложите ни трябва да се разпространява Знанието, преподаваните Науки и Лекции стават подобни на ученията на Сократ и Платон, на Агасис и Кузин.                                                         

Истинското знание никога не е позволявало нито бурност, нито скептицизъм; но напредъкът му е предвестник на свободомислието и просветената толерантност. Който се страхува от тях, може да трепери; защото той може да е съвсем сигурен, че денят им тепърва ще дойде и трябва бързо да прогони злите духове на тиранията и преследването, които са витаели в сега отминалата дълга нощ, потънала в небето. И трябва да се надяваме, че скоро ще настъпи времето, когато хората вече няма да страдат, оставяйки се да бъдат сляпо водени в дълбините на невежеството, така че те вече няма да се предават на унизителния принцип да съдят и третират съгражданите си не според присъщия принцип на действията им, а съобразно случайното и непреднамереното съвпадение на мненията им. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
февруари 2023 март 2023
събота, февруари 04, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 5 1 2 3 4 5
Седмица 6 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 7 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 8 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 9 27 28
© 2007-2016 www.otves.org