header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи.“ - Карл Маркс

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл. 7. Комитети

§ 1. Суверенният Върховен Командир назначава постоянни Комитети в рамките на 30 (тридесет) дни след края на всяка редовна сесия на Върховния съвет, които функционират до приключването на следващата редовна сесия на Върховния съвет. По времето между две редовни сесии, той може да променя и запълва състава на Комитетите.

§ 2. Във Върховния съвет съществуват следните постоянни комитети:

1. Комитет по апелациите

2. Комитет по милосърдието и Братската помощ

3. Комитет по масонското образование

4. Комитет по финансите

5. Комитет по Братските връзки и взаимоотношения

6. Комитет на къщата на Храма

7. Комитет по юриспонденция и законодателство

8. Комитет по издаването на временни писма и удостоверения

9. Комитет по библиотеките и архивите

10. Комитет по номинациите

11. Комитет по възпоменанията

12. Комитет по публикациите

13. Комитет по ритуалите и церемониите

14. Комитет по делата на Ордена

15. Комитет по подраздели и справки

16. Комитет по връзките в страната и чужбина

§ 3. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор трябва да подготвя отделни доклади за решенията, делата и предложенията си. Докладите трябва да се предават в съответстващия на тематиката Комитет.

§ 4. Суверенният Върховен Командир може да свиква по всяко време всеки Комитет или Комитети, с оглед улесняването на работата на Върховния съвет.

Чл. 8. Административен съвет

§ 1. Първите девет старши членове по срока на активно членство във Върховния съвет образуват Административния съвет.

§ 2. Суверенният Върховен Командир или ако той отсъства Лейтенант-Върховния Командир плюс четири от останалите членове представляват кворум на Административния съвет.

§ 3. Суверенният Върховен Командир или в негово отсъствие Лейтенант-Върховният Командир може да свиква с предупреждение от 30 дни по-рано всички членове на Административния съвет с цел обсъждане заедно със Суверенния Върховен Командир на всички въпроси, които са били повдигнати.

Чл. 9. Процедура

§ 1. Всички въпроси освен избора на офицери или нанасянето на поправки на този устав трябва да бъдат представяни пред Върховния съвет в писмен вид и трябва да бъдат допускани за разглеждане чрез гласуване от мнозинството присъстващи членове, освен ако не е указано нещо друго. Всяка резолюция по молба на трима от членовете трябва да бъде представена в писмен вид преди да се гласува по нея. Може да се поиска преброяване на присъстващите преди да се направи предложение.

§ 2. Когато е необходимо, с решение на Суверенния Върховен Командир, може да се иска гласуване от Суверените Върховни Генерални Инспектори в периода между две редовни сесии и когато не се налага свикването на специална сесия. В случаите на такова гласуване на всеки глас ще се гледа като подаден в деня на получаването му от Върховния Генерален Секретар, а предложението ще бъде вписано за прието в деня в който се получат положителни гласове на 2/3 от всички активни членове на Върховния съвет. Резултатът се обявява на Суверените Върховни Генерални Инспектори от Суверенния Върховен Командир.

Чл. 10. Заместници на Върховния съвет

§ 1. Суверенният Върховен Командир може да назначава и определя всеки един Почетен Генерален Инспектор за Заместник на Върховния съвет на всяка територия, която не е заета от него или от всеки друг регулярен Върховен съвет, който има пълномощия да предава степени и да установява подчинени тела на Стария и Приет Шотландски ритуал на такава територия.

§ 2. Заместник на Върховния съвет няма властта и пълномощията да предава и определя степени освен с цел за незабавно установяване на организирано ателие. Няма властта да дава такива степени срещу парично възнаграждение.

§ 3. Заместник на Върховния съвет трябва да представя пълен доклад за своите действия и препоръките си по молба на Суверенния Върховен Командир или на Съвета на Избраните. 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
април 2021 май 2021
четвъртък, април 15, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 13 1 2 3 4
Седмица 14 5 6 7 8 9 10 11
Седмица 15 12 13 14 15 16 17 18
Седмица 16 19 20 21 22 23 24 25
Седмица 17 26 27 28 29 30
© 2007-2016 www.otves.org