header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

чл. 11. Приходи, хонорари и такси

§ 1. Приходите на Върховния съвет се формират от:

1. хонорари за временни писма и постоянните харти

2. хонорари за патенти и дипломи

3. от членски внос на ателиетата, които се намират под неговата юрисдикция

4. от таксата за степени

5. от продажба на книги, реквизит, атрибути

§ 2. Всички патенти и дипломи за степени и сертификати, агремани за чуждестранни представители и др., трябва да бъдат издавани от Върховния съвет, под Великия печат , с индивидуалните печати и подписи на Суверенния Върховен Командир, Върховния Канцлер и Върховния Генерален Секретар. Документите за 14° , 18° и 30° степен също имат печата на ателието и подписа на управляващия офицер и секретаря на ателието за съответната степен.

  Патентите за Майсторите на Кралската тайна 32° са под Великия печат, подписани от Суверенния Върховен Командир, Върховния Генерален Секретар и от Администратора на Колегията на Кардиналите.

  Патентите за Рицари-командири на Почетният съд, Почетните Върховни Генерални Инспектори, Суверените Върховни Генерални Инспектори са под малкия печат и подписите на Суверенния Върховен Командир и Върховния Генерален Секретар.

§ 3. На всяка сесия на Върховния съвет, Комитетът по финансите трябва да докладва, като предостави списък с отделни точки за отделните суми необходими за покриване разходите на Върховния съвет и в никакъв случай изтеглените от хазната пари не трябва да надвишава сумата отделена за тази сметка.

§ 4. При спешни случаи или възникнала необходимост, всяка една от сумите може да бъде увеличена по препоръка на Комитета по финансите и след одобрение на Суверенния Върховен Командир.

Чл. 12. Ритуали, програми, книги и библиотеки

  Ритуали

§ 1. Върховният съвет притежава правата и запазва всички ритуали в секретни дела и рубрики. Ако някое подчинено ателие спре да съществува, те трябва да бъдат незабавно върнати на Върховния съвет.

§ 2. Всеки един Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да притежава по един екземпляр от всеки ритуал и тайните рубрики за степените от 4° до 32° включително закупени и отразени със специален документ от Върховния Генерален Секретар, и когато престане да бъде такова длъжностно лице, трябва да върне всички книги на Върховния съвет.

§ 3. Всяка Ложа на Съвършенството трябва да закупи и да притежава за собствена употреба от Върховния Генерален Секретар следните книги публикувани от Върховния съвет:

  4 бр. Ритуали на степените

  1 бр. Тайнство на степените

  1 бр. Рубрика на степените

  1 бр. Литургия на степените

  1 бр. Легенда за степените

  3 бр. Погребални церемонии и ритуал

  на Ложата на тъгата

  1 бр. Велика конституция

  1 бр. Морал и догма от Албърт Пайк

  1 бр. Церемония по инсталирането и освещаването

  1 бр. Мост към Светлината

  1 бр. Указател за комуникациите за степените

§ 4. Всеки член на Ритуала трябва да притежава “Морал и догма” на Албърт Пайк. А всеки достигнал 32° трябва да си осигури копие на “Мост към Светлината”.

§ 5. Другите подчинени ателиета трябва да получат и притежават за собствена употреба ритуали, тайнство и Велики конституции

§ 6. Забранено е отпечатването, публикуването и разпространението на всички части от ритуалите взети заедно и рубриките, които се използват при удостояването със степените на Стария и Приет Шотландски ритуал. Или отпечатването на откъси от указателя за комуникации между степените.

§ 7. Никакви други ритуали и тайнства, литургии, указатели и др., освен описаните от Върховния съвет не могат да бъдат използвани от подчинените ателиета. Нито пък, който и да е било ритуал да бъде собственост на отделен човек или ателие, освен на Върховния съвет.

  Програми

§ 8. Подчинените ателиета определят точни дати за официалните си програми. В програмите за юбилейни сбирки се дава кратко описание за работата на всяка степен.

§ 9. Всички програми, преди да се публикуват и разпространят, подлежат на одобрение от Суверенния Върховен Командир или Лейтенант-Върховния Командир.

  Книги

§ 10. Всеки член на Върховния съвет има право да притежава по един екземпляр от всяко произведение публикувано от Върховния съвет, с изключение на ритуалите, тайнствата и рубриките.

  Библиотеки

§ 11. Библиотеките на Върховния съвет са под контрола на Суверенния Върховен Командир, който назначава служителите и предписва правилата за управлението на същите.

§ 12. Каталози от библиотеките ще бъдат разпечатвани и разпространяване по указания на Суверенния Върховен Командир.

Чл. 13. Облекло, униформи, реквизит, атрибути, пръстени, шапки

  Облекло и униформи

§ 1. Облеклото и униформите трябва да бъдат според описанията дадени в книгите за ритуали и литургии.

§ 2. При посвещаването на кандидатите и други церемонии се носи обикновено вечерно облекло на дружеството или други черни дрехи с бижутата и декорациите за съответния ритуал и които отговарят на поста на носителя им.

§ 3. Скръбния цвят на Върховния съвет е лилаво върху бяло. Цветът на Почетния съд е черно върху оранжево. На всички останали Ателиета е черно върху червено.

  Декорации

§ 4. Тези, които имат правото да носят декорациите на 33° се разделят на четири категории, които са следните:

1. Четвърта категория - декорацията е от злато и емайл, във формата описана в приложенията. Носи се на лявата страна на гърдите, окачена на бяла панделка, със златна връзка и катарама. Носи се от всички Почетни Генерални Инспектори.

2. Трета категория - декорацията е същата като за четвърта категория. Носи се на лявата страна на гърдите. Носи се от всички действащи и Почетни членове на Върховния съвет, които не са втора категория.

3. Втора категория - декорацията е същата като за трета категория, но се носи окачена върху гърдите с лилава панделка. Тази декорация се носи от Върховния Проповедник; Върховния Канцлер; Върховният държавен министър и Върховния Милосърдник, както и от такива действащи и почетни членове на Върховния съвет, които изпълняват такива длъжности, а също и от изпълнявалите тези служби в продължение на 20 години, както и от Върховните представители на други юрисдикции.

4. Първа категория - декорацията е като в трета категория, но трябва да бъде разположена върху сребърно лъчисто слънце, инкрустирано с диаманти и носена от лявата страна на гърдите. Тази декорация се носи от Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир и от онези Братя, които или са ръководили тези постове или са видни чуждестранни масони на които тази чест ще бъде специално присъдена от Върховния съвет.

Бижута

§ 5.  Всички бижута, пръстени и лични атрибути, които се носят от членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал под юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на ритуала съответстват на приетите форми и начини на носене от Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Южната юрисдикция на САЩ.

  Официални шапки

§ 6. Всички видове шапки, които се носят от членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал в България и членовете на Върховния съвет, 33° на ритуала съответстват на шапките, описани от Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Южната юрисдикция на САЩ (Върховният майчин съвет). 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org