header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Глава Девета
Правила за Масонско общуване
Раздел І
Обръщения на Свободните Зидари

Чл.159
При ритуална работа и в кореспонденцията в рамките на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България задължително се използват следните обръщения:

а/ “Най-високоуважаеми” - към Великия Майстор;

б/ “Много високоуважаеми” - към Великите Сановници, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Правна комисия, Председателя на Великата Ритуална комисия и Председателя на Комисията на Великите ревизори;

в/ “Високо уважаеми” - към Майстора на Стол на Членуваща Ложа;

г/ “Уважаеми” – към Брат Зидар.

Раздел ІІ
Облекло на Свободните Зидари
 

Чл.160

1. При ритуална работа Братята Зидари са задължени да носят: а/ Черен костюм с бяла риза и черна вратовръзка или папийонка и черни обувки;
б/ Престилка в съответствие с притежаваната Символична Степен;
в/ Бели ръкавици;
г/ Отличителния знак на Ложата, в която членуват;
д/ Отличителен знак за заеманата длъжност в случаите, предвидени в този Закон;

2. Носенето на граждански отличия и почетни знаци по време на ритуална работа не се допуска.

Чл.161
При провеждане на Тафел/Банкетна/ Ложа се запазва описаното по-горе облекло, като ръкавиците и престилката се свалят.

Чл.162
При провеждане на срещи с непросветени или търсещи, носенето на престилката, ръкавиците и отличителния знак не се допуска.

Раздел ІІІ
Установяване на контакти между Свободните Зидари

Чл.163
1. За да докаже своята принадлежност към Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България всеки Брат Зидар е длъжен да притежава Масонски паспорт, а Братята Майстори и Удостоверение за Символична Степен Майстор.

2. Посочените в предишната алинея Масонски паспорт и Удостоверение се подписват от Великия Майстор и Великия Секретар.

Чл.164
1. Брат Зидар може да установи масонски контакти само, когато категорично се е уверил при спазване предписанията на Масонския Ритуал в принадлежността към Масонството на лицето, с което контактува.

2. Право на всеки Брат Зидар е лично да се изяви при профански контакти като масон, но е абсолютно забранено той да посочва други Братя, чиято принадлежност към Движението му е известна.

Чл.165
1. Брат Зидар не може да откаже среща, поискана от друг Брат Зидар независимо от положението, което заема в гражданското общество и да му окаже необходимото съдействие съобразно възможностите си.

2. Независимо от предвиденото в предходната алинея Брат Зидар не е длъжен да оказва на друг Брат Зидар такова съдействие, което влиза в противоречие със законите на гражданското общество, правилата на службата, която изпълнява или общоприетия морал.

Раздел ІV
Наследство на Брат Зидар

Чл.166
След приемането си за член Братът Зидар следва да предаде в Ложата, в която е приет собственоръчно написана и подписана от него декларация със следното съдържание:

Декларация

Аз, долуподписаният /трите имена/ декларирам, че желая след моята смърт да се върнат на Ложата / име / всички служебни Масонски принадлежности, които притежавам, писмени документи и печатни издания, които съм получил от Ложата, от друга Ложа на Свободни Зидари или от Великата Ложа, а също така и цялата кореспонденция, която е водена във връзка с Масонската ми дейност.

Място:..........     Дата:...........     Подпис:...........

Чл.167
Копие от декларацията Братът Зидар е длъжен да съхранява при другите си масонски вещи. 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org